Bỏ qua và đến nội dung chính

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác

Bảo vệ đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm từ khách và cư dân xung quanh lên đến US$1.000.000 cho mỗi đơn đặt

Tôi được bảo vệ như thế nào?

Bảo hiểm lên đến US$1.000.000

Nhận mức bảo vệ đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm từ khách và cư dân xung quanh lên đến US$1.000.000 cho mỗi đơn đặt.

Bảo hiểm chính

Chương trình này ra đời để bảo vệ Quý vị nếu có sự cố xảy ra và sẽ là bên đầu tiên đáp ứng yêu cầu bồi thường.

Chương trình toàn cầu

Bảo hiểm trách nhiệm từ các công ty bảo hiểm lớn cho các chỗ nghỉ dạng nhà của Quý vị trên khắp thế giới.

Chương trình hoạt động ra sao?

Đăng ký tự động

Tất cả các chỗ nghỉ dạng nhà đủ điều kiện của Quý vị đều được đăng ký tham gia chương trình, sau đó các đơn đặt trên Booking.com của Quý vị sẽ được bảo hiểm.

Không mất thêm phí

Quý vị không mất thêm phí và chương trình cũng không làm phí hoa hồng của Quý vị tăng lên.

Được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm

Nhận bảo hiểm trách nhiệm từ các công ty bảo hiểm toàn cầu để bảo vệ Quý vị trước những sự cố không thể lường trước.

Những gì được bảo hiểm trong chương trình Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác?

Chương trình bảo vệ Quý vị trước các vụ kiện của bên thứ ba hoặc các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm đối với thương tật về thân thể hoặc thiệt hại về tài sản.

Những gì được bảo hiểm?

Dưới đây là một số ví dụ về các sự cố được bảo hiểm nếu xảy ra trong thời gian lưu trú của khách.

  • Thương tật về thân thể (ví dụ: nếu khách bị gãy tay do trượt chân trong khi tắm và yêu cầu Quý vị chịu trách nhiệm.)
  • Thiệt hại tài sản của bên thứ ba (ví dụ: nếu khách quên khóa vòi nước khiến nước chảy và gây thiệt hại cho căn hộ của hàng xóm bên dưới)

Những gì không được bảo hiểm?

Dưới đây là một số ví dụ về các sự cố không được bảo hiểm nếu xảy ra trong thời gian lưu trú của khách.

  • Hư hỏng và/hoặc tổn hại do vật nuôi gây ra (ví dụ: chó của khách làm hàng xóm bị thương)
  • Thương tật cá nhân của riêng Quý vị (ví dụ: Quý vị bị gãy tay do vấp phải bậc thang tại chỗ nghỉ)
  • Thiệt hại hoặc thương tật do cố ý (không phải tai nạn hay vô ý)
  • Tài sản cá nhân của Quý vị (ví dụ: khách làm hỏng TV hoặc bàn)

Các điều kiện tiêu chuẩn và ngoại lệ có thể áp dụng. Vui lòng đọc Tóm tắt Chính sách Bảo hiểm

Các câu hỏi thường gặp

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác là gì?

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác là một chương trình bảo vệ Quý vị khỏi các vụ kiện của bên thứ ba hoặc các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm đối với thương tật về thân thể hoặc thiệt hại về tài sản phát sinh trong thời gian lưu trú của đặt phòng được thực hiện thông qua Booking.com. Ví dụ, nếu khách của Quý vị bị trượt chân trong bồn tắm và bị gãy chân trong thời gian lưu trú, tai nạn này có thể đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường.

Chương trình hoạt động như thế nào?

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác cung cấp cho các đối tác của Booking.com (cả chủ sở hữu và người quản lý chỗ nghỉ) mức bảo hiểm lên đến US$1.000.000 trong phạm vi trách nhiệm chính đối với tất cả các kỳ lưu trú đã được đặt qua nền tảng của chúng tôi mà Quý vị không phải trả thêm phí. Điều này có nghĩa là nếu Quý vị chưa có chính sách bảo hiểm trách nhiệm, thì chính sách bảo hiểm này sẽ đáp ứng trước tiên nếu bên nào đó yêu cầu Quý vị bồi thường. Nếu Quý vị đã có chính sách bảo hiểm trách nhiệm đối với tài sản của mình, thì hãy coi đây là bảo hiểm bổ sung bên cạnh những gì Quý vị đã có. Chính sách bảo hiểm này áp dụng cho tất cả các đêm đã lưu trú được đặt qua Booking.com diễn ra từ ngày ngày 1 tháng 10 năm 2023 trở về sau. Miễn là Quý vị vẫn duy trì tham gia bảo hiểm trong thời gian khách lưu trú, thời điểm thực hiện đặt phòng không quan trọng.

Chỗ nghỉ của tôi có được bảo hiểm không?

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác áp dụng cho tất cả các kỳ lưu trú được đặt thông qua Booking.com cho các chỗ nghỉ dạng nhà tại hầu hết các địa điểm mà Booking.com hoạt động. Xem Tóm tắt Chính sách Bảo hiểm (Phụ lục A) để biết danh sách tất cả các quốc gia được bảo hiểm bởi Chương trình Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác. Zurich Plc có quyền rút lại phạm vi bảo hiểm và bồi thường theo như các yêu cầu luật định, chẳng hạn như thay đổi và cập nhật đối với các lãnh thổ bị trừng phạt.

Có phải bảo hiểm/chính sách bảo hiểm được cung cấp bởi Booking.com không?

Không, Booking.com không phải là công ty bảo hiểm. Chúng tôi đã hợp tác với Zurich Insurance Plc, một công ty bảo hiểm toàn cầu lớn để cung cấp cho Quý vị giải pháp bảo hiểm trách nhiệm nhằm bảo vệ Quý vị trước những sự cố không lường trước được.

Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác bảo hiểm cho đối tác hay khách?

Đối tác là người thụ hưởng của Chính sách Bảo hiểm Trách nhiệm Đối tác. Chương trình này bảo hiểm đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến trách nhiệm pháp lý từ bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chính sách không bảo hiểm các trách nhiệm cá nhân của đối tác, chẳng hạn như thương tật về thân thể cá nhân của Quý vị (ví dụ như Quý vị bị gãy tay do vấp phải bậc thang tại chỗ nghỉ) hoặc thiệt hại mà chủ chỗ nghỉ hoặc công ty quản lý hoặc nhân viên hoặc đại diện của họ có thể gây ra.

Điều gì xảy ra nếu tôi đã có chính sách bảo hiểm dành cho chủ nhà?

Chính sách bảo hiểm dành cho chủ nhà hiện tại của Quý vị có thể không bảo hiểm cho các tai nạn trong thời gian thuê. Cả chúng tôi và Zurich Insurance Plc đều không thể tư vấn cho Quý vị về mức độ phù hợp hoặc phạm vi bảo hiểm mà chính sách bảo hiểm dành cho chủ nhà của Quý vị cung cấp. Chúng tôi đề nghị Quý vị kiểm tra chính sách bảo hiểm hiện có của mình và liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm dành cho chủ nhà của Quý vị để xác nhận xem việc cho thuê chỗ nghỉ của Quý vị có được bảo hiểm hay không. Nếu Quý vị không cần bảo hiểm trách nhiệm tài sản do Zurich Plc cung cấp, Quý vị có thể chọn không tham gia chương trình.

Tôi yêu cầu bồi thường như thế nào?

Tất cả các yêu cầu sẽ được xử lý bởi đơn vị quản lý yêu cầu bảo hiểm được chỉ định. Nếu Quý vị có yêu cầu bảo hiểm, hãy thông báo càng sớm càng tốt – xin lưu ý rằng Booking.com không xử lý các yêu cầu này.

  1. Thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về sự cố và/hoặc các bên thứ ba bị thương tật để Quý vị có thể cung cấp cho tư vấn viên về yêu cầu bảo hiểm

  2. Sử dụng nút “yêu cầu bồi thường” bên dưới để bắt đầu yêu cầu của Quý vị và chọn đơn đặt tương ứng với yêu cầu đó

  3. Cung cấp cho đơn vị quản lý yêu cầu bảo hiểm đầy đủ chi tiết về sự cố, tài liệu chứng từ liên quan và tên của các bên bị thương tật hoặc tổn thất mà Quý vị đang yêu cầu bồi thường

  4. Đơn vị quản lý yêu cầu bảo hiểm được chỉ định sẽ xác nhận nội dung mà Quý vị gửi đến trong vòng 48 giờ

Yêu cầu bồi thường