Hoppa till innehållet

Ansvarsförsäkring för samarbetspartners

Skydd mot ersättningskrav från gäster och grannar på upp till US$1 000 000 för varje bokning

Hur är jag skyddad?

US$1 000 000 täckning

Få skydd mot ersättningskrav från tredje part på upp till US$1 000 000 för varje bokning.

Primär försäkring

Programmet finns här för att skydda dig om något går fel och kommer att vara först med att bemöta ett anspråk.

Globalt program

Täckning av skadeståndsansvar från större försäkringsbolag för dina hemliknande boenden som hus och lägenheter världen över.

Hur fungerar det?

Automatisk registrering

Alla dina behöriga hemliknande boenden registreras i programmet, och efter det är dina bokningar för Booking.com täckta.

Inga ytterligare avgifter tillkommer

Inga ytterligare avgifter tillkommer och dina provisionsavgifter höjs inte på grund av programmet.

Försäkringsbolagen täcker

Få en täckande ansvarsförsäkring från globala försäkringsbolag så du är skyddad mot det oväntade.

Vad täcker ansvarsförsäkringen för samarbetspartners?

Programmet skyddar dig mot stämningar eller ersättningskrav från tredje part för kroppsskada eller skador på boendet.

Vad täcks?

Nedan följer några exempel på incidenter som försäkringen täcker om de inträffar under dina gästers vistelse.

  • Kroppsskada (t.ex. om din gäst ramlar i duschen och bryter armen och håller dig ansvarig)
  • Skada på tredje parts boende (t.ex. om din gäst råkar lämna en kran rinnande så att det blir vattenskador i grannens lägenhet nedanför)

Vad täcks inte?

Nedan följer några exempel på incidenter som försäkringen inte täcker om de inträffar under dina gästers vistelse.

  • Skada och/eller besvär som orsakas av husdjur (t.ex. om din gästs hund skadar en granne)
  • Personskador på dig själv (t.ex. om du snubblar över ett trappsteg i boendet och bryter armen)
  • Skada från något som görs avsiktligt (inte en olycka)
  • Skador på din personliga egendom (t.ex. om en gäst förstör din tv eller ett bord)

Standardvillkor och undantag kan gälla. Läs policyöversikten

Vanliga frågor

Vad är en ansvarsförsäkring för samarbetspartners?

Ansvarsförsäkringen för samarbetspartners är ett program som skyddar dig mot stämningar eller ersättningskrav från tredje part för kroppsskada eller skada på egendom som inträffat under datumen för en bokning som gjorts via Booking.com. Om t.ex. din gäst halkar i badkaret och bryter benet under sin vistelse, kan den olyckan vara aktuell för ett anspråk.

Hur fungerar programmet?

Ansvarsförsäkringen för samarbetspartners ger Booking.com-partners (både ägare och fastighetsförvaltare) US$1 000 000 i täckning av skadeståndsansvar för alla vistelser som bokas genom vår plattform, utan extra kostnad för dig. Detta innebär att om du inte redan har en ansvarsförsäkring, så kommer den här försäkringen att vara den som först bemöter ett skadeståndsanspråk som riktas mot dig. Om du redan har en ansvarsförsäkring för ditt boende, kan du se den här som ytterligare täckning ovanpå den du redan har. Villkoren gäller alla genomförda nätter bokade genom Booking.com som sker på eller efter 1 oktober 2023. Så länge du fortfarande är registrerad under vistelsedatumen är tidpunkten då bokningen gjordes irrelevant.

Är mitt boende täckt?

Ansvarsförsäkringen för samarbetspartners är tillgänglig för varje vistelse som bokas genom Booking.com för hemliknande boenden på de flesta platser där Booking.com är verksamt. Se policyöversikten (Bilaga A) för en lista över alla länder som täcks av ansvarsförsäkringen för samarbetspartners. Zurich Plc förbehåller sig rätten att dra tillbaka täckning och skadestånd i enlighet med regulatoriska krav, såsom ändringar och uppdateringar gällande sanktionerade territorier.

Tillhandahålls täckningen/försäkringen av Booking.com?

Nej, det är inte Booking.com som är försäkringsgivare. Vi samarbetar med Zurich Insurance Plc, ett större globalt försäkringsbolag, så att du får en ansvarsförsäkring som skyddar dig mot det oväntade.

Täcker ansvarsförsäkringen för samarbetspartners partnern eller gästen?

Partnern är förmånstagaren till ansvarsförsäkringen för samarbetspartners. Den täcker partners mot ersättningskrav från tredje part. Tänk på att den inte täcker partners personliga ansvar såsom dina egna personliga kroppsskador (t.ex. att du bryter armen när du snubblar över ett trappsteg i boendet) eller skador som boendeägaren eller förvaltningsbolaget, eller anställda eller representanter som agerar på deras uppdrag, kan orsaka.

Och om jag redan har en hemförsäkring?

Din befintliga hemförsäkring täcker kanske inte olyckor under uthyrningsperioder. Varken vi eller Zurich Insurance Plc kan ge råd om lämpligheten eller täckningen som tillhandahålls av din hemförsäkring. Vi ber dig att kontrollera din befintliga försäkring och kontakta din hemförsäkringsleverantör för att ta reda på huruvida uthyrningen av ditt boende täcks eller inte. Om du inte behöver ansvarsförsäkringen för boenden som tillhandahålls av Zurich Plc kan du avregistrera dig från programmet.

Hur lämnar jag in ett anspråk?

Alla anspråk handläggs av den utsedda anspråksadministratören. Om du har ett anspråk ska du rapportera det så fort som möjligt – observera att anspråk inte handläggs av Booking.com.

  1. Samla in så mycket information som möjligt om incidenten och/eller skadade tredje parter och förse anspråksrådgivaren med denna.

  2. Använd knappen "Lämna in ett anspråk" nedan för att inleda ditt anspråk och välja den bokning som det gäller.

  3. Ge anspråksadministratören fullständiga uppgifter om incidenten, tillhörande dokumentation och namnen på de parter som skadats eller yrkar på skadestånd.

  4. Den utsedda anspråksadministratören bekräftar din inlämning inom 48 timmar.

Lämna in ett anspråk