Idi na glavni sadržaj

Osiguranje od odgovornosti za partnere

Zaštita od odštetnih zahteva gostiju i komšija u iznosu do US$1.000.000 za svaku rezervaciju

Kakva zaštita mi je obezbeđena?

Pokriće u iznosu od US$1.000.000

Ostvarite zaštitu od odštetnih zahteva trećih lica u iznosu do US$1.000.000 za svaku rezervaciju.

Primarno osiguranje

Svrha programa je da vam obezbedi zaštitu ukoliko dođe do problema i prvi se primenjuje u slučaju podnetog zahteva.

Globalni program

Pokriće odgovornosti koje pružaju velika osiguravajuća društva za vaše privatne smeštaje širom sveta.

Kako funkcioniše?

Automatsko pridruživanje

Svi vaši privatni smeštaji koji ispunjavaju uslove se pridružuju programu, a vaše rezervacije izvršene putem kompanije Booking.com će nakon toga biti pokrivene.

Bez dodatnih troškova

Nema dodatnih troškova, a iznos vaše provizije se neće povećati zbog učešća u programu.

Pokriće koje pružaju osigurači

Obezbedite pokriće za osiguranje od odgovornosti koje pružaju globalna osiguravajuća društva kako biste se zaštitili od neočekivanih okolnosti.

Šta pokriva Osiguranje od odgovornosti za partnere?

Program vas štiti od tužbi trećih lica ili odštetnih zahteva za telesne povrede ili oštećenje objekta.

Šta pokriva program?

U nastavku su navedeni primeri incidenata koje program pokriva ukoliko do njih dođe tokom boravka vašeg gosta.

  • Telesne povrede (npr. ako vaš gost slomi ruku okliznuvši se u tuš-kabini i smatra vas odgovornim)
  • Oštećenje imovine trećeg lica (npr. ako vaš gost slučajno ostavi otvorenu slavinu i voda prouzrokuje oštećenje u stanu komšije na spratu ispod vašeg)

Šta program ne pokriva?

U nastavku su navedeni primeri incidenata koje program ne pokriva ukoliko do njih dođe tokom boravka vašeg gosta.

  • Šteta i/ili povrede koje nanesu kućni ljubimci (npr. ako pas vašeg gosta povredi komšiju)
  • Vaše lične povrede (npr. ako se spotaknete o stepenik u objektu i slomite ruku)
  • Šteta ili povrede koje su namerno prouzrokovane (nije reč o nesreći)
  • Vaša lična imovina (npr. gost polomi vaš TV ili sto)

Mogu se primenjivati standardni uslovi i izuzeci. Pročitajte Sažetak polise

Često postavljana pitanja

Šta je Osiguranje od odgovornosti za partnere?

Osiguranje od odgovornosti za partnere je program koji vas štiti od tužbi trećih lica ili odštetnih zahteva za telesne povrede ili oštećenje objekta nastalo tokom perioda trajanja rezervacije koja je izvršena putem kompanije Booking.com. Na primer, ako se vaš gost oklizne u kadi i slomi nogu tokom boravka, ova nesreća može ispunjavati kriterijume za odštetni zahtev.

Kako program funkcioniše?

Osiguranje od odgovornosti za partnere pruža partnerima kompanije Booking.com (vlasnicima i menadžerima objekata) osnovno pokriće odgovornosti u iznosu od US$1.000.000 za sve boravke koji su rezervisani putem naše platforme, bez dodatnih troškova za vas. To znači da ako već nemate polisu osiguranja od odgovornosti, ova polisa se primenjuje prva u slučaju da neko zatraži odštetu od vas. Ako već imate polisu osiguranja od odgovornosti za svoj objekat, ovu polisu možete smatrati dodatnim pokrićem povrh onoga koje već imate. Ova polisa se primenjuje na sva noćenja koja su rezervisana putem kompanije Booking.com i ostvarena počev od dana: 1. oktobar 2023.. Sve dok ste uključeni u pokriće tokom perioda trajanja boravka, nije važno kada je rezervacija izvršena.

Da li je moj objekat pokriven?

Osiguranje od odgovornosti za partnere je dostupno za svaki boravak rezervisan putem kompanije Booking.com u privatnim smeštajima na većini lokacija na kojima Booking.com posluje. Pogledajte Sažetak polise (Dodatak A) kako biste videli listu svih zemalja koje pokriva program osiguranja od odgovornosti za partnere. Zurich Plc zadržava pravo da povuče pokriće i odštetu u skladu sa regulatornim zahtevima kao što su izmene i ažuriranja sankcionisanih teritorija.

Da li pokriće/polisu obezbeđuje kompanija Booking.com?

Ne, kompanija Booking.com nije osiguravač. Ostvarili smo saradnju sa velikim globalnim osiguravajućim društvom Zurich Insurance Plc kako bismo vam pružili rešenje za osiguranje od odgovornosti koje vas štiti od neočekivanih okolnosti.

Da li Osiguranje od odgovornosti za partnere pruža pokriće partneru ili gostu?

Partner je korisnik Polise osiguranja od odgovornosti za partnere. Ona pruža pokriće partnerima u slučaju odštetnih zahteva trećih lica. Imajte u vidu da ne pokriva lične odgovornosti partnera, kao što su lične povrede (npr. ako se spotaknete o stepenik u objektu i slomite ruku) ili oštećenje koje može uzrokovati vlasnik objekta, kompanija koja njime upravlja, odnosno zaposleni ili agenti koji obavljaju dužnosti u njihovo ime.

Šta ako već imam polisu za vlasnike objekta?

Vaša postojeća polisa za vlasnike objekta možda ne pokriva nesreće tokom perioda izdavanja objekta. Ni mi ni osiguravajuće društvo Zurich Insurance Plc ne možemo da vas savetujemo u vezi sa prikladnošću ili pokrićem koje pruža vaša polisa za vlasnike objekta. Proverite svoju postojeću polisu i stupite u kontakt sa pružaocem polise osiguranja za vlasnike objekta kako biste proverili da li ona pokriva izdavanje vašeg objekta. Ukoliko vam nije potrebno osiguranje od odgovornosti za objekat koje pruža Zurich Plc, možete da napustite program.

Kako mogu da podnesem zahtev?

Sve zahteve obrađuje imenovani administrator za obradu zahteva. Ako imate zahtev, podnesite ga što je pre moguće – imajte na umu da zahteve ne obrađuje Booking.com.

  1. Prikupite što više informacija o incidentu i/ili povređenim trećim licima koje možete da pružite savetniku za zahteve

  2. Kliknite na dugme „Podnesi zahtev“ u nastavku da biste započeli postupak podnošenja zahteva i izaberite rezervaciju na koju se on odnosi

  3. Administratoru za obradu zahteva priložite sve informacije o incidentu, prateću dokumentaciju i imena lica koja su povređena ili zahtevaju odštetu

  4. Imenovani administrator za obradu zahteva će potvrditi prijem vašeg zahteva u roku od 48 sati

Podnesi zahtev