Prejsť na hlavný obsah

Poistenie zodpovednosti pre partnerov

Ochrana proti nárokom na odškodnenie zo strany hostí a susedov až do výšky US$1 000 000 pre každú rezerváciu

Ako som chránený/-á?

Krytie do US$1 000 000

Získajte ochranu proti nárokom na odškodnenie od tretích strán až do výšky US$1 000 000 na každú rezerváciu.

Primárne poistenie

Program vás má chrániť, ak sa niečo pokazí, a na prípadné nároky sa uplatní ako prvý.

Celosvetový program

Krytie zodpovednosti za škodu od najväčších poisťovní pre vaše ubytovania v súkromí na celom svete.

Ako to funguje?

Automatické zapojenie do programu

Do programu sú zapojené všetky vaše ubytovania v súkromí, ktoré spĺňajú kritériá. Po zapojení do programu sa bude krytie vzťahovať na všetky vaše rezervácie z Booking.com.

Žiadne ďalšie poplatky

Neúčtujú sa žiadne ďalšie poplatky a vaša provízia sa pre účasť v programe nezvýši.

Kryté poisťovňami

Získajte poistenie zodpovednosti od svetových poisťovní, ktoré vás ochráni pred neočakávanými udalosťami.

Na čo sa vzťahuje poistenie zodpovednosti pre partnerov?

Tento program vás chráni pred žalobami tretích strán alebo nárokmi na odškodnenie v prípade telesných zranení alebo majetkových škôd.

Čo je kryté?

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov udalostí, ktoré sú kryté, ak sa vyskytnú počas pobytu vášho hosťa.

  • Telesné zranenie (napr. ak si váš hosť zlomí ruku, keď sa pošmykne v sprche, a bude vás považovať za zodpovedného)
  • Škoda na majetku tretej strany (napr. ak váš hosť nechá omylom pustený vodovodný kohútik a voda poškodí byt suseda pod vami)

Čo nie je kryté?

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov udalostí, ktoré nie sú kryté, ak sa vyskytnú počas pobytu vášho hosťa.

  • Škoda a/alebo ujma spôsobená domácimi zvieratami (napr. pes vášho hosťa zraní suseda)
  • Váš vlastný úraz (napr. si zlomíte ruku, keď zakopnete o schod v ubytovaní)
  • Škoda alebo zranenie spôsobené úmyselne (nejde o nehodu)
  • Váš osobný majetok (napr. hosť vám poškodí televízor alebo stôl)

Môžu sa uplatňovať štandardné podmienky a výnimky. Prečítajte si zhrnutie podmienok

Často kladené otázky

Čo je to poistenie zodpovednosti pre partnerov?

Poistenie zodpovednosti pre partnerov je program, ktorý vás chráni pred súdnymi spormi alebo nárokmi tretích strán na odškodnenie za telesné zranenie alebo majetkové škody, ktoré vznikli počas pobytu rezervovaného cez Booking.com. Ak sa napríklad váš hosť počas pobytu pošmykne vo vani a zlomí si nohu, táto nehoda môže byť predmetom nároku na odškodnenie.

Ako tento program funguje?

Poistenie zodpovednosti pre partnerov poskytuje partnerom spoločnosti Booking.com (majiteľom ako aj manažérom ubytovania) primárne poistné krytie zodpovednosti vo výške US$1 000 000 pre všetky pobyty rezervované prostredníctvom našej platformy bez akýchkoľvek dodatočne účtovaných poplatkov. To znamená, že ak ešte nemáte poistenie zodpovednosti, toto poistenie sa uplatní ako prvé v prípade, že voči vám niekto vznesie nárok. Ak už máte pre svoje ubytovanie uzavreté iné poistenie zodpovednosti za škodu, považujte toto poistenie za doplnkové. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky odbývané noci rezervované prostredníctvom Booking.com od 1. októbra 2023 (vrátane). Pokiaľ ste v období pobytu do programu zapojený/-á, nezáleží na tom, kedy bola rezervácia vytvorená.

Je moje ubytovanie kryté?

Poistenie zodpovednosti pre partnerov sa vzťahuje na každý pobyt rezervovaný prostredníctvom Booking.com v prípade ubytovaní v súkromí vo väčšine lokalít, kde spoločnosť Booking.com pôsobí. Zoznam všetkých krajín, na ktoré sa program Poistenie zodpovednosti pre partnerov vzťahuje, nájdete v zhrnutí podmienok (príloha A). Spoločnosť Zurich Plc si vyhradzuje právo zrušiť krytie a odškodnenie v závislosti od regulačných požiadaviek, ako sú zmeny a aktualizácie týkajúce sa území, na ktoré sa vzťahujú sankcie.

Poskytuje krytie/poistenie spoločnosť Booking.com?

Nie, spoločnosť Booking.com nie je poisťovateľom. Uzatvorili sme partnerstvo so spoločnosťou Zurich Insurance Plc, významnou svetovou poisťovňou, aby sme vám poskytli riešenie poistenia zodpovednosti, ktoré vás ochráni pred neočakávanými udalosťami.

Kryje poistenie zodpovednosti pre partnerov hosťa alebo partnera?

Príjemcom poistenia zodpovednosti pre partnerov je partner. Poistenie kryje partnerov pred nárokmi na odškodnenie voči tretím stranám. Majte na pamäti, že sa nevzťahuje na osobnú zodpovednosť partnera, ako sú vaše osobné telesné zranenia (napr. zlomenie ruky pri zakopnutí o schod v ubytovaní) alebo škody, ktoré môže spôsobiť majiteľ ubytovania alebo správcovská spoločnosť, alebo zamestnanci či zástupcovia konajúci v ich mene.

Čo ak už mám poistenie pre majiteľov nehnuteľností?

Vaše súčasné poistenie majiteľa nehnuteľnosti nemusí pokrývať nečakané udalosti počas obdobia prenájmu. Ani my, ani spoločnosť Zurich Insurance Plc vám nemôžeme poskytovať poradenstvo v otázke vhodnosti vášho poistenia majiteľa nehnuteľnosti a súvisiaceho krytia. Žiadame vás, aby ste skontrolovali svoju existujúcu poistnú zmluvu a kontaktovali svojho poskytovateľa poistenia majiteľa nehnuteľnosti, ktorý vám potvrdí, či sa na prenájom vášho ubytovania poistenie vzťahuje. Ak poistenie zodpovednosti za škodu poskytované spoločnosťou Zurich Plc nepotrebujete, môžete sa z programu odhlásiť.

Ako môžem vzniesť nárok?

Všetky nároky bude vybavovať ustanovený správca nárokov na odškodnenie. Ak si chcete uplatniť nárok, nahláste ho čo najskôr – upozorňujeme, že nároky nerieši spoločnosť Booking.com.

  1. Zhromaždite čo najviac informácií o poistnej udalosti a/alebo poškodených tretích stranách, ktoré môžete poskytnúť poradcovi pre poistné nároky.

  2. Pomocou tlačidla „Vzniesť nárok“ nižšie začnite proces uplatnenia nároku a vyberte príslušnú rezerváciu.

  3. Poskytnite správcovi poistných nárokov všetky podrobnosti o poistnej udalosti, súvisiacu dokumentáciu a mená poškodených strán alebo osôb, ktoré žiadajú o náhradu škody.

  4. Určený správca poistných nárokov potvrdí prijatie vášho nároku do 48 hodín.

Vzniesť nárok