Przejdź do głównej treści

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej partnera

Ochrona przed roszczeniami odszkodowawczymi gości i sąsiadów do US$1 000 000 na każdą rezerwację

Jak jestem chroniony?

ubezpieczenie o wartości US$1 000 000

Uzyskaj ochronę przed roszczeniami o odszkodowania stron trzecich do wysokości US$1 000 000 na każdą rezerwację.

Ubezpieczenie podstawowe:

Program ten ma na celu chronić Ciebie w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń i odpowie na roszczenie jako pierwszy.

Program globalny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oferowane przez duże firmy ubezpieczeniowe na obiekty w kategorii domów na całym świecie.

Jak to działa?

Automatyczna rejestracja

Wszystkie kwalifikujące się do programu obiekty w kategorii domów są do niego wpisywane, w wyniku czego rezerwacje Booking.com zostaną uwzględnione.

Brak dodatkowych opłat

Nie ma żadnych dodatkowych opłat, a Twoje prowizje nie wzrosną dzięki programowi.

Objęte przez ubezpieczycieli

Wykup ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w globalnych firmach ubezpieczeniowych, aby zabezpieczyć się w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń.

Co obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej partnera?

Program zabezpiecza przed pozwami osób trzecich lub roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia.

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Poniżej podajemy przykłady zdarzeń objętych ubezpieczeniem, jeśli wydarzą się podczas pobytu gościa.

  • Obrażenia ciała (np. jeśli gość złamie rękę po poślizgnięciu się pod prysznicem i pociągnie Cię do odpowiedzialności)
  • Uszkodzenia mienia osób trzecich (np. jeśli gość przypadkowo zostawi cieknący kran i spowoduje uszkodzenia w następstwie zalania mieszkania sąsiada poniżej wodą)

Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Poniżej podajemy przykłady zdarzeń nieobjętych ubezpieczeniem, jeśli wydarzą się podczas pobytu gościa.

  • Uszkodzenia i/lub szkody spowodowane przez zwierzęta domowe (np. w przypadku zranienia sąsiada przez psa twojego gościa)
  • Twoje własne obrażenia (np. złamiesz rękę, potykając się o stopień na terenie obiektu)
  • Uszkodzenia lub obrażenia wywołane celowo (nie przypadkiem)
  • Twoja własność prywatna (np. gość uszkodził telewizor lub stół)

Mogą obowiązywać standardowe warunki i wyłączenia. Prosimy o zapoznanie się z Podsumowaniem polisy

Często zadawane pytania

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej partnera?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej partnera to program, który chroni przed pozwami osób trzecich lub roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej za obrażenia ciała lub szkody majątkowe poniesione w okresie pobytu zarezerwowanego za pośrednictwem Booking.com. Na przykład, jeśli gość poślizgnie się w wannie i złamie nogę podczas pobytu, ten wypadek może stanowić wystarczającą podstawę do roszczenia.

Jak działa ten program?

Ubezpieczenie odpowiedzialności partnera zapewnia partnerom Booking.com (zarówno właścicielom, jak i zarządcom obiektów) US$1 000 000 w podstawowym zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wszystkie pobyty zarezerwowane za pośrednictwem naszej platformy bez żadnych kosztów. Oznacza to, że jeśli nie masz jeszcze ubezpieczenia OC, ta polisa zapewni pierwszą linię ochrony, jeśli ktoś złoży roszczenie przeciwko Tobie. Jeśli posiadasz już ubezpieczenie OC na swój obiekt, rozważ to jako dodatkowe zabezpieczenie tego, co posiadasz. Polisa ta dotyczy wszystkich zrealizowanych noclegów, zarezerwowanych na Booking.com, które będą miały miejsce od dnia 1 października 2023. Dopóki pozostajesz ubezpieczony na okres pobytu, godzina, w której dokonano rezerwacji, nie ma znaczenia.

Czy mój obiekt jest ubezpieczony?

Ubezpieczenie odpowiedzialności partnera obejmuje pobyty zarezerwowane za pośrednictwem Booking.com w przypadku obiektów w kategorii domów w większości lokalizacji, w których Booking.com prowadzi działalność. Zobacz Podsumowanie zasad (Załącznik A), aby zapoznać się z listą wszystkich krajów objętych programem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej partnera. Zurich Plc zachowuje prawo do wycofania ubezpieczenia i odszkodowania z zastrzeżeniem wymogów regulacyjnych, takich jak zmiany i aktualizacje terytoriów objętych sankcjami.

Czy ubezpieczenie/polisa są zapewnione przez Booking.com?

Nie, Booking.com nie jest ubezpieczycielem. Nawiązaliśmy współpracę z Zurich Insurance Plc, dużą światową firmą ubezpieczeniową, aby zapewnić Ci ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia Ci ochronę w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej partnera obejmuje partnera czy gości?

Partner jest beneficjentem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej partnera. Zabezpiecza ono partnerów przed roszczeniami stron trzecich z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Należy pamiętać, że nie obejmuje ona osobistej odpowiedzialności partnera, np. obrażeń ciała partnera (np. złamania ręki w wyniku potknięcia się o stopień w obiekcie) lub szkód wyrządzonych przez właściciela lub firmę zarządzającą obiektem, lub pracowników, lub agentów działających w ich imieniu.

A co w przypadku, gdy mam już polisę ubezpieczeniową właścicieli domów?

Istniejąca polisa ubezpieczeniowa właścicieli domów nie obejmuje wypadków, które mają miejsce w okresie wynajmu. Ani my, ani Zurich Insurance Plc nie możemy doradzać Ci na temat przydatności lub zakresu Twojej polisy ubezpieczeniowej obiektu. Prosimy o sprawdzenie aktualnej polisy i skontaktowanie się z dostawcą polisy ubezpieczeniowej obiektu w celu potwierdzenia, czy wynajem Twojego obiektu jest objęty ubezpieczeniem. Jeśli nie potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferowanego przez Zurich Plc, możesz zrezygnować z programu.

Jak wnieść roszczenie?

Wszelkie roszczenia będą rozpatrywane przez wyznaczonego administratora roszczeń. Wszelkie roszczenia należy wnosić jak najszybciej – pamiętając, że roszczenia nie są rozpatrywane przez Booking.com.

  1. Zbierz jak najwięcej informacji na temat zdarzenia i/lub poszkodowanych osób trzecich, które możesz przekazać doradcy ds. roszczeń.

  2. Użyj przycisku „make a claim” (wnieś roszczenie) poniżej, aby wnieść roszczenie i wybrać odpowiednią rezerwację.

  3. Administratorowi roszczeń należy przekazać pełne informacje o zdarzeniu, powiązaną dokumentację i nazwiska stron poszkodowanych lub żądających odszkodowania.

  4. Wyznaczony administrator roszczeń potwierdzi przyjęcie Twojego zgłoszenia w ciągu 48 godzin.

Wnoszenie roszczenia