Gå direkte til hovedinnholdet

Ansvarsforsikring for partnere

Beskyttelse mot ansvarskrav fra gjester og naboer med opptil US$1 000 000 for hver booking.

Hvordan er jeg beskyttet?

US$1 000 000 i dekning

Få beskyttelse mot ansvarskrav fra tredjeparter med opptil US$1 000 000 for hver booking.

Primærforsikring

Formålet med programmet er å beskytte deg i tilfelle noe går galt, og programmets dekning vil være det første som inntrer for å dekke et krav.

Globalt program

Ansvarsdekning fra store forsikringsselskaper for ferieboliger rundt om i verden.

Hvordan fungerer det?

Automatisk innmelding

Alle de kvalifiserte ferieboligene dine er innmeldt i programmet, slik at Booking.com-bookingene dine dermed er dekket.

Ingen tilleggsutgifter

Du betaler ikke noe ekstra, og provisjonen din øker ikke som følge av at du er med i programmet.

Dekket av assurandører

Få dekning gjennom ansvarsforsikring fra globale forsikringsselskaper for å beskytte deg med uventede hendelser.

Hva dekkes av ansvarsforsikringen for partnere?

Programmet beskytter deg mot tredjeparts søksmål eller ansvarskrav som gjelder personskader og materielle skader.

Hva dekker forsikringen?

Nedenfor ser du noen eksempler på hendelser som dekkes hvis de finner sted i løpet av gjestens opphold.

  • Personskade (f.eks. hvis gjesten brekker en arm fordi vedkommende sklir i dusjen og holder deg ansvarlig.)
  • Skade på tredjeparts eiendom (f.eks. hvis gjesten ved en feiltakelse lar vannet renne og forårsaker vannskade i naboens leilighet nedenfor)

Hva er det som ikke dekkes?

Nedenfor finnes noen eksempler på hendelser som ikke dekkes hvis de finner sted under gjesten opphold.

  • Skade forårsaket av kjæledyr (f.eks. gjestens hund skader en nabo)
  • Personskade på deg selv (f.eks. hvis du brekker armen når du snubler på et trinn på overnattingsstedet)
  • Forsettlig begått materiell skade eller personskade (ikke en ulykke)
  • Dine personlige eiendeler (f.eks. hvis gjesten ødelegger TV-en eller bordet ditt)

Standard betingelser og begrensninger kan gjelde. Vi ber om at du leser sammendraget av polisen

Spørsmål og svar

Hva er ansvarsforsikring for partnere?

Ansvarsforsikring for partnere er et program som beskytter deg mot tredjeparts søksmål eller ansvarskrav, som gjelder personskade eller materielle skader som oppstår på datoene for en booking som er utført via Booking.com. Hvis f.eks. gjesten din sklir på badet og brekker beinet under oppholdet, kan det være grunnlag for et krav.

Hvordan fungerer programmet?

Ansvarsforsikringen for partnere gir Booking.coms partnere primær ansvarsdekning (både eiere og eiendomsforvaltere) på US$1 000 000 for alle opphold som bookes via plattformen vår, uten ekstra kostnad for deg. Dette betyr at hvis du ikke allerede har en ansvarsforsikring, vil denne forsikringen inntre først hvis noen fremmer et krav mot deg. Hvis du allerede har en ansvarsforsikring for overnattingsstedet ditt, kan du betrakte denne som en ekstra dekning utover den du allerede har. Denne polisen gjelder alle gjennomførte romdøgn som er booket via Booking.com og som finner sted på eller etter 1. oktober 2023. Så sant du er registrert som innmeldt i programmet under oppholdsdatoene, vil tidspunktet da bookingen ble foretatt, være irrelevant.

Er overnattingsstedet mitt dekket?

Ansvarsforsikringen for partnere er tilgjengelig for alle opphold som er booket via Booking.com for ferieboliger på de fleste steder der Booking.com driver virksomhet. Se polisesammendraget (vedlegg A) for en liste over alle land som dekkes av programmet for ansvarsforsikring for partnere. Zurich Plc forbeholder seg retten til å trekke tilbake dekning og skadesløsholdelse i samsvar med krav i forskrifter, for eksempel endringer og oppdateringer av sanksjonerte territorier.

Leveres dekningen/polisen av Booking.com?

Nei, Booking.com er ikke assurandøren. Vi har inngått et samarbeid med Zurich Insurance Plc, et stort globalt forsikringsselskap, for å levere en ansvarsforsikringsløsning til deg som beskytter mot uforutsette hendelser.

Dekker ansvarsforsikringsprogrammet for partnere partneren eller gjesten?

Partneren er den begunstigede parten i ansvarsforsikringspolisen for partnere. Den dekker partnere mot tredjeparts ansvarskrav. Vær oppmerksom på at den ikke dekker partnerens personlige ansvar, slik som skader du selv blir påført (f.eks. om du brekker armen fordi du snublet i et trinn på overnattingsstedet) eller skade som forårsakes av eieren av overnattingsstedet eller forvalteren eller ansatte eller representanter som handler på deres vegne.

Hva hvis jeg allerede har huseierforsikring?

Det er mulig at huseierforsikringen du allerede har, ikke dekker ulykker i utleieperioder. Verken vi eller Zurich Insurance Plc kan gi deg råd om dekningen som leveres av huseierforsikringspolisen din, eller hvor egnet den er. Vi ber om at du sjekker den eksisterende polisen og kontakter forsikringsselskapet for huseierforsikringen for å få bekreftet om utleie av eiendommen din dekkes. Hvis du ikke har behov for ansvarsforsikringen for overnattingssteder som leveres av Zurich Plc, kan du velge bort programmet.

Hvordan sender jeg inn et krav?

Alle krav håndteres av den utpekte saksbehandleren. Hvis du har et krav, skal det rapporteres snarest mulig. Vær oppmerksom på at kravet ikke behandles av Booking.com.

  1. Samle inn så mye informasjon som mulig om hendelsen og/eller skadelidende tredjeparter som kan oversendes til saksbehandleren.

  2. Bruk knappen «Send inn et krav» nedenfor for å opprette kravet, og velg den tilhørende bookingen.

  3. Gi saksbehandleren alle detaljene om hendelsen, tilhørende dokumentasjon og navnene på partene som er skadelidende eller fremmer kravet.

  4. Den utpekte saksbehandleren vil bekrefte mottatt henvendelse innen 48 timer.

Send inn et krav