Overslaan en naar de inhoud gaan

Aansprakelijkheidsverzekering voor partners

Bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims van gasten en buren tot US$1.000.000 voor elke reservering

Hoe wordt ik beschermd?

US$1.000.000 dekking

Krijg bescherming tegen aansprakelijkheidsclaims van derden tot US$1.000.000 voor elke reservering

Primaire verzekering

Het programma is bedoeld om u te beschermen als er iets mis gaat en is de eerste die op een claim reageert.

Wereldwijd programma

Aansprakelijkheidsdekking van grote verzekeringsmaatschappijen voor uw accommodaties zoals een woning over de hele wereld.

Hoe gaat het in zijn werk?

Automatische inschrijving

Al uw in aanmerking komende accommodaties zoals een woning zijn bij het programma ingeschreven, waarna uw Booking.com-reserveringen zijn gedekt.

Geen aanvullende kosten

Er worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht en uw commissiekosten stijgen niet door het programma.

Gedekt door verzekeraars

Ontvang aansprakelijkheidsverzekeringsdekking van wereldwijde verzekeringsmaatschappijen om u te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen.

Wat wordt onder de Aansprakelijkheidsverzekering voor partners gedekt?

Het programma beschermt u tegen gerechtelijke vervolging door derden of aansprakelijkheidsclaims voor lichamelijk letsel of schade aan accommodatie.

Wat wordt er gedekt?

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van incidenten die worden gedekt als ze plaatsvinden tijdens het verblijf van uw gast.

  • Lichamelijk letsel (bijv. als uw gast een arm breekt doordat ze in de douche uitglijden en u daarvoor verantwoordelijk stelt)
  • Schade aan accommodatie van derden (bijv. als uw gast per ongeluk een kraan open laat staan en schade aan het appartement van uw buren eronder veroorzaakt)

Wat wordt er niet gedekt?

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van incidenten die niet worden gedekt als ze plaatsvinden tijdens het verblijf van uw gast.

  • Schade en/of letsel veroorzaakt door huisdieren (bijv. de hond van uw gast verwondt een buurman of -vrouw)
  • Uw eigen persoonlijke letsel (bijv. u breekt uw arm doordat u over een traptrede in de accommodatie struikelt)
  • Schade of letsel door iets wat met opzet is gedaan (geen ongeval)
  • Uw eigen persoonlijke eigendommen (bijv. een gast maakt uw tv of tafel kapot)

Er zijn mogelijk standaardvoorwaarden en -uitsluitingen van toepassing. Lees het Polisoverzicht

Veelgestelde vragen

Wat is Aansprakelijkheidsverzekering voor partners?

Aansprakelijkheidsverzekering voor partners is een programma dat u beschermt tegen gerechtelijke vervolging door derden of aansprakelijkheidsclaims voor lichamelijk letsel of schade aan accommodaties die plaatsvonden tijdens de datums van een reservering gemaakt via Booking.com. Als uw gast bijvoorbeeld tijdens hun verblijf in het bad uitglijdt en een been breekt, komt dit ongeval mogelijk in aanmerking voor een claim.

Hoe werkt het programma?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor partners biedt partners van Booking.com (zowel eigenaars als accommodatiemanagers) US$1.000.000 in primaire aansprakelijkheidsdekking voor alle verblijven die via ons platform zijn geboekt, zonder aanvullende kosten voor u. Dit betekent dat als u nog geen aansprakelijkheidspolis heeft, deze polis als eerste reageert als iemand een claim tegen u indient. Als u al over een aansprakelijkheidspolis voor uw accommodatie beschikt, dan kunt u dit beschouwen als aanvullende dekking bovenop de bestaande polis. Deze polis is van toepassing op alle verbleven nachten die via Booking.com zijn geboekt, die plaatsvinden op of na 1 oktober 2023. Zolang u tijdens de verblijfdatums voor de dekking blijft aangemeld, is het moment waarop de reservering werd gemaakt, irrelevant.

Wordt mijn accommodatie gedekt?

De Aansprakelijkheidsverzekering voor partners is beschikbaar voor elk verblijf dat is geboekt via Booking.com voor accommodaties zoals woningen in de meeste locaties waar Booking.com actief is. Zie het Polisoverzicht (bijlage A) voor een lijst met alle landen die door het programma Aansprakelijkheidsverzekering voor Partners worden gedekt. Zurich Plc behoudt zich het recht voor om dekking en vrijwaring in te trekken, afhankelijk van wettelijke voorschriften, zoals wijzigingen en updates in gesanctioneerde gebieden.

Wordt de dekking/polis geleverd door Booking.com?

Nee, Booking.com is niet de verzekeraar. We werken samen met Zurich Insurance Plc, een grote, wereldwijde verzekeringsmaatschappij, om u een aansprakelijkheidsverzekeringsoplossing te bieden die u tegen onverwachte gebeurtenissen beschermt.

Dekt de Aansprakelijkheidsverzekering voor partners de partner of de gast?

De partner is de begunstigde van de polis voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor partners. De verzekering dekt partners tegen aansprakelijkheidsclaims door derden. Houd er rekening mee dat persoonlijke aansprakelijkheden van de partner, zoals uw eigen persoonlijke lichamelijke letsel (bijv. als u uw arm breekt doordat u over een traptrede in de accommodatie struikelt), of schade die de eigenaar van de accommodatie of het managementbedrijf of werknemers of agenten die namens de eigenaar handelen, kunnen veroorzaken, niet worden gedekt.

Wat als ik al beschik over een polis voor huiseigenaren?

Uw bestaande polis voor huiseigenaren dekt mogelijk geen ongevallen tijdens uw huurperioden. Noch wij, noch Zurich Insurance Plc kan u advies geven over de geschiktheid van dekking die door uw polis voor huiseigenaren wordt geleverd. We vragen u om uw bestaande polis te controleren en contact op te nemen met de aanbieder van uw verzekeringspolis voor huiseigenaars om te bevestigen of de verhuur van uw accommodatie al dan niet wordt gedekt. Als u de aansprakelijkheidsverzekering voor accommodaties die door Zurich Plc wordt geleverd, niet nodig heeft, kunt u zich bij het programma afmelden.

Hoe dien ik een claim in?

Alle claims worden behandeld door de benoemde claims-beheerder. Als u een claim heeft, moet u deze zo snel mogelijk melden. Houd er rekening mee dat claims niet door Booking.com worden verwerkt.

  1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over het incident en/of de benadeelde derden die u aan de claims-adviseur kunt doorgeven

  2. Gebruik de onderstaande knop 'Een claim indienen' om uw claim te starten en selecteer de eraan verbonden reservering

  3. Geef de claims-beheerder de volledige details van het incident, gerelateerde documentatie en namen van benadeelde partijen of partijen die schade claimen

  4. De benoemde claims-beheerder stuurt u binnen 48 uur een bevestiging van ontvangst

Een claim indienen