Doties uz galveno saturu

Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Aizsardzība pret viesu un kaimiņu prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu līdz pat US$1 000 000 apmērā par katru rezervējumu.

Kā es esmu aizsargāts?

US$1 000 000 segums

Iegūstiet aizsardzību pret trešo personu prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu līdz pat US$1 000 000 apmērā par katru rezervējumu.

Primārā apdrošināšana

Šī programma ir paredzēta, lai problēmu gadījumā aizsargātu jūs; tā būs pirmā apdrošināšana, kas darbosies prasības gadījumā.

Globāla programma

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, ko lielākās apdrošināšanas sabiedrības piedāvā mājokļa veida naktsmītnēm visā pasaulē.

Kā tas notiek?

Automātiska reģistrācija

Visas prasībām atbilstošās jūsu mājokļa veida naktsmītnes tiek reģistrētas programmā, un pēc šī brīža tiks apdrošināti jūsu Booking.com rezervējumi.

Bez papildmaksām

Dalība programmā neradīs nekādas papildmaksas un jūsu komisijas maksas palielināšanos.

Nodrošina apdrošinātāji

Lai pasargātu sevi neparedzētos gadījumos, iegūstiet civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ko piedāvā visā pasaulē strādājošas apdrošināšanas sabiedrības.

Kas ir iekļauts partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā?

Programma aizsargā jūs gadījumos, kad trešās personas ierosina tiesas procesus vai prasības par zaudējumu atlīdzināšanu traumu gadījumā vai tad, ja tiek nodarīts kaitējums īpašumam.

Ko sedz apdrošināšana?

Tālāk ir minēti daži negadījumu piemēri, uz kuriem attiecas apdrošināšana, ja šie negadījumi notiek laikā, kad pie jums uzturas viesis.

  • Traumas (piemēram, ja jūsu viesis salauž roku, mazgājoties dušā, un uzskata, ka tajā esat vainojams jūs)
  • Kaitējums trešo personu īpašumam (piemēram, ja jūsu viesis nejauši atstāj neaizgrieztu krānu un ūdens nodara kaitējumu jūsu apakšējā stāva kaimiņa dzīvoklim)

Ko nesedz apdrošināšana?

Tālāk ir minēti daži negadījumu piemēri, uz kuriem neattiecas apdrošināšana, ja šie negadījumi notiek laikā, kad pie jums uzturas viesis.

  • Mājdzīvnieku radīts kaitējums un/vai zaudējumi (piemēram, jūsu viesa suns rada traumu kaimiņam)
  • Jūsu traumas (piemēram, jūs salaužat roku, paklūpot uz pakāpiena naktsmītnē)
  • Kaitējums vai trauma tīša nodarījuma rezultātā (kas nav negadījums)
  • Jūsu privātīpašuma bojājums (piem., viesis salauž jūsu televizoru vai galdu)

Var tikt piemēroti standarta noteikumi un izņēmumi. Lūdzu, izlasiet polises kopsavilkumu

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir programma, kas pasargā jūs gadījumā, kad trešās personas ierosina tiesas procesus vai prasības par zaudējumu atlīdzināšanu traumu vai īpašuma bojājumu gadījumā rezervējumu datumos, kas ir veikti ar Booking.com starpniecību. Piemēram, ja viesis, uzturoties jūsu naktsmītnē, vannasistabā paslīd un salauž kāju, par šādu negadījumu var tikt pieteikta prasība.

Kā šī programma darbojas?

Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas programma Booking.com naktsmītņu partneriem (gan īpašniekiem, gan naktsmītņu pārvaldniekiem) bez papildu maksas nodrošina primāro atbildības apdrošināšanu ar segumu US$1 000 000 apmērā par visām uzturēšanās reizēm, kas rezervētas, izmantojot mūsu platformu. Tas nozīmē, ka, ja jums vēl nav civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, šī polise darbojas pirmā, ja kāds piesaka prasību pret jums. Ja jūsu naktsmītnei jau ir civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, šī ir papildu apdrošināšana tai, kas jums jau ir. Šī polise attiecas uz visām realizētajām uzturēšanās naktīm, kas rezervētas ar platformas Booking.com starpniecību un kuras norisinās, sākot no šī datuma: 2023. gada 1. oktobris Kamēr vien jūsu dalība programmā saglabājas uzturēšanās datumos, rezervējuma veikšanas laiks nav būtisks.

Vai apdrošināšana attiecas uz manu naktsmītni?

Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir piemērojama jebkurai uzturēšanās reizei, kas rezervēta ar platformas Booking.com starpniecību mājokļa veida naktsmītnē, vairumā vietu, kur darbojas Booking.com. To valstu sarakstu, kurās ir spēkā Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas programma, skatiet polises kopsavilkumā (A pielikums). Uzņēmums “Zurich Plc” patur tiesības atsaukt apdrošināšanas segumu un atlīdzību uz normatīvo prasību pamata, piemēram, izmaiņām un papildinājumiem sankcijām pakļautajās teritorijās.

Vai apdrošināšanu/polisi nodrošina Booking.com?

Nē, Booking.com nav apdrošinātājs. Mēs sadarbojamies ar vienu no pasaulē lielākajiem apdrošināšanas uzņēmumiem “Zurich Insurance Plc”, lai piedāvātu jums tādu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas risinājumu, kas pasargās jūs no neparedzētām situācijām.

Vai partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana aizsargā naktsmītnes partneri vai viesi?

Partneru civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises atlīdzības saņēmējs ir naktsmītnes partneris. Tā apdrošina naktsmītņu partnerus pret trešo personu ierosinātām prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu. Ņemiet vērā, ka tā nesedz naktsmītnes partnera personisko atbildību, piemēram, jūsu personiskos miesas bojājumus (piemēram, jūs salaužat roku, paklūpot uz pakāpiena naktsmītnē), vai naktsmītnes īpašnieka vai pārvaldošā uzņēmuma, vai darbinieku un aģentu, kas rīkojas to vārdā, nodarītos bojājumus.

Kas notiek, ja man jau ir mājas īpašnieka polise?

Jūsu esošā mājas īpašnieka polise, iespējams, neattiecas uz negadījumiem, kas notiek īres periodos. Ne mēs, ne uzņēmums “Zurich Insurance Plc” nevar jūs konsultēt par jūsu mājas īpašnieka polises atbilstību un nodrošināto segumu. Mēs lūdzam jums iepazīties ar savu spēkā esošo polisi un sazināties ar mājas īpašnieka apdrošināšanas polises nodrošinātāju, lai pārliecinātos, vai polise sedz jūsu naktsmītnes izīrēšanu. Ja jums nav nepieciešama uzņēmuma “Zurich Plc” nodrošinātā naktsmītnes civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, jūs varat atteikties no dalības programmā.

Kā pieteikt prasību?

Visas prasības izskatīs nozīmētais prasību administrators. Ja jums ir prasība, piesakiet to pēc iespējas drīzāk. Ņemiet vērā, ka prasības neizskata uzņēmums Booking.com.

  1. Apkopojiet iespējami daudz informācijas par negadījumu un/vai cietušajām trešajām personām, ko varat sniegt prasību administratoram.

  2. Lai pieteiktu prasību, izmantojiet pogu “Pieteikt prasību” un atlasiet saistīto rezervējumu.

  3. Sniedziet prasību administratoram pilnīgu informāciju par negadījumu, saistītos dokumentus un to personu vārdu un uzvārdu, kas ir guvušas traumu vai pieprasa zaudējumu atlīdzību.

  4. Atbildīgais prasību administrators apstiprinās jūsu prasības saņemšanu 48 stundu laikā.

Pieteikt prasību