Přejít na hlavní obsah

Pojištění odpovědnosti pro partnery

Ochrana proti nárokům hostů a sousedů na odškodnění až do výše US$1 000 000 na každou rezervaci

Jak jsem chráněn/a?

Krytí do US$1 000 000

Získejte ochranu proti nárokům na odškodnění od třetích stran až do výše US$1 000 000 na každou rezervaci.

Primární pojištění

Program je tu proto, aby vás chránil, pokud se něco pokazí, a na případné nároky se uplatní jako první.

Celosvětový program

Krytí odpovědnosti od největších pojišťoven pro vaše ubytování v soukromí po celém světě.

Jak to funguje?

Automatické zapojení do programu

Do programu jsou zapojena všechna ubytování v soukromí, která splňují kritéria. Po zapojení do programu se bude krytí vztahovat na všechny vaše rezervace z Booking.com.

Žádné další poplatky

Účast v programu nevyžaduje žádné další poplatky a provize vám nebude nijak navýšena.

Hrazeno pojišťovnami

Získejte pojištění odpovědnosti od světových pojišťoven, které vás ochrání před neočekávanými událostmi.

Na co se pojištění odpovědnosti pro partnery vztahuje?

Program vás chrání před žalobami třetích stran nebo nároky z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo majetku.

Na co se pojištění vztahuje?

Níže uvádíme několik příkladů událostí, které jsou kryty, pokud k nim dojde během pobytu vašeho hosta.

  • Újma na zdraví (Např. pokud si host zlomí ruku při uklouznutí ve sprše a bude vás činit odpovědným.)
  • Škody na majetku třetích osob (Např. pokud váš host omylem nechá puštěný kohoutek a způsobí vodou škodu v bytě vašeho souseda pod vámi.)

Na co se pojištění nevztahuje?

Níže uvádíme několik příkladů událostí, které nejsou kryty, pokud k nim dojde během pobytu vašeho hosta.

  • Škoda a/nebo újma způsobená domácími zvířaty (Např. pes vašeho hosta zraní souseda.)
  • Vaše vlastní zranění (Např. si zlomíte ruku, když v ubytovacím zařízení zakopnete o schod.)
  • Poškození nebo zranění způsobené úmyslně (nikoliv nehodou)
  • Váš osobní majetek (např. host poškodí Váš televizor nebo stůl)

Mohou platit standardní podmínky a výjimky. Přečtěte si prosím Shrnutí podmínek

Časté otázky

Co je pojištění odpovědnosti pro partnery?

Pojištění odpovědnosti pro partnery je program, který vás chrání před soudními spory nebo nároky na odškodnění třetích stran za ublížení na zdraví nebo škodu na majetku, která vznikla v době pobytu rezervovaného přes Booking.com. Pokud například váš host během pobytu uklouzne ve vaně a zlomí si nohu, může se na tuto událost vztahovat pojistné plnění.

Jak program funguje?

Pojištění odpovědnosti pro partnery poskytuje partnerům společnosti Booking.com (majitelům i společnostem pro správu ubytování) primární pojistné krytí odpovědnosti ve výši US$1 000 000 u všech pobytů rezervovaných prostřednictvím naší platformy bez jakýchkoliv dodatečně účtovaných poplatků. To znamená, že pokud ještě pojištění odpovědnosti nemáte, bude toto pojištění v případě, že někdo proti vám vznese nárok, uplatněno jako první. Pokud již máte pro své ubytování sjednané jiné pojištění odpovědnosti, považujte toto pojistné krytí za dodatečné pojištění. Tyto podmínky se vztahují na všechny odbydlené noci rezervované prostřednictvím Booking.com, které nastanou dne 1. října 2023 nebo později. Dokud jste v období pobytu do programu zapojen/a, nezáleží na tom, kdy byla rezervace provedena.

Vztahuje se pojištění na moje ubytovací zařízení?

Pojištění odpovědnosti pro partnery se vztahuje na každý pobyt rezervovaný prostřednictvím Booking.com v ubytováních v soukromí ve většině lokalit, ve kterých společnost Booking.com působí. Seznam všech zemí, kde platí program Pojištění odpovědnosti pro partnery, najdete ve shrnutí podmínek (příloha A). Zurich Plc si vyhrazuje právo zrušit krytí a odškodnění v závislosti na regulačních požadavcích, jako jsou změny a aktualizace území, na která se vztahují sankce.

Poskytuje krytí/pojištění společnost Booking.com?

Ne, Booking.com není pojistitelem. Spolupracujeme se Zurich Insurance Plc, významnou světovou pojišťovnou, abychom vám poskytli řešení pojištění odpovědnosti, které vás ochrání před neočekávanými událostmi.

Vztahuje se pojištění odpovědnosti pro partnery na partnera nebo na hosta?

Příjemcem pojištění odpovědnosti pro partnery je partner. Pojištění kryje partnery proti nárokům třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že pojištění se nevztahuje na osobní odpovědnost partnera, jako jsou vaše osobní zranění (např. zlomení ruky při zakopnutí o schod v ubytovacím zařízení) nebo škody, které může způsobit majitel nemovitosti nebo společnost pro správu ubytování nebo zaměstnanci či zástupci jednající jejich jménem.

Co když už mám pojištění pro majitele nemovitosti?

Vaše stávající pojištění nemusí krýt nehody během doby pronájmu. My ani společnost Zurich Insurance Plc vám nemůžeme radit ohledně vhodnosti vašeho pojištění pro majitele nemovitosti a souvisejícího krytí. Žádáme vás, abyste zkontrolovali svou stávající pojistnou smlouvu a kontaktovali poskytovatele pojištění, který vám potvrdí, zda se na pronájem vaší nemovitosti vztahuje, či nikoli. Pokud pojištění odpovědnosti za škodu poskytované společností Zurich Plc nepotřebujete, můžete z programu vystoupit.

Jak mohu vznést pojistný nárok?

Všechny pojistné nároky budou adresovány ustanoveným správcům pojistných událostí. Pokud vznikne nárok na pojistné plnění, nahlaste jej co nejdříve. Mějte prosím na paměti, že nárok na pojistné plnění nevyřizuje společnost Booking.com.

  1. Shromážděte co nejvíce informací o události a/nebo poškozených třetích osobách, které můžete poskytnout poradci pro pojistné nároky.

  2. Pomocí níže uvedeného tlačítka „Nahlásit pojistnou událost“ můžete zahájit svůj pojistný nárok a vybrat související rezervaci.

  3. Poskytněte správci pojistných událostí veškeré podrobnosti o události, související dokumentaci a jména poškozených nebo osob uplatňujících nárok na náhradu škody.

  4. Jmenovaný správce pojistných událostí potvrdí vaše podání do 48 hodin.

Nahlásit pojistnou událost