Директно към съдържанието

Застраховка за професионална отговорност за партньори

Защита срещу искове за отговорност, предявени от гости и съседи, до US$1 000 000 за всяка резервация

Каква защита получавам?

Застрахователно покритие на стойност US$1 000 000

Получавате защита срещу искове за отговорност, предявени от трети лица, до US$1 000 000 за всяка резервация.

Основна застраховка

Програмата осигурява защита в случай на злополука и незабавна реакция при предявяване на иск.

Глобална програма

Застрахователно покритие от големи застрахователни компании за вашите места за настаняване тип частен имот по целия свят.

Какъв е принципът на действие?

Автоматично включване

Всички ваши отговарящи на условията места за настаняване тип частен имот се включват в програмата, след което получавате покритие на вашите резервации, направени през Booking.com.

Без допълнителни такси

Няма допълнително таксуване и таксите ви за комисиона няма да се повишат заради програмата.

Покритие от застрахователи

Получавате застрахователно покритие от глобални застрахователни компании, за да се защитите от неочаквани вреди.

Какво включва Застраховката за професионална отговорност за партньори?

Програмата ви защитава срещу съдебни производства, образувани от трети лица, или искове за обезщетение за телесни увреждания или имуществени щети.

Какви рискове са покрити?

По-долу са дадени някои примери за покрити злополуки, които възникват в рамките на престоя на госта.

  • Телесни увреждания (напр. ако гостът си счупи ръката вследствие на подхлъзване под душа и държи вас отговорни.)
  • Имуществени вреди на трети лица (напр. ако гостът ви остави неволно отворен крана и предизвика наводнение в апартамента на съседа под вас)

Какви рискове не са покрити?

По-долу са дадени някои примери за непокрити злополуки, които възникват в рамките на престоя на госта.

  • Вреди и/или щети, причинени от домашни любимци (напр. ако кучето на госта ви нарани съсед)
  • Нараняване на самите вас (напр. ако си счупите ръката, препъвайки се в стъпало в мястото за настаняване)
  • Щети или наранявания, причинени от умишлено действие (не злополука)
  • Вашите лични вещи (напр. гост чупи вашия телевизор или маса)

Приложими са стандартни условия и изключения. Прочетете Обобщената информация за полицата

Често задавани въпроси

Какво представлява Застраховката за професионална отговорност за партньори?

Застраховката за професионална отговорност за партньори е програма, която ви защитава срещу съдебни производства, образувани от трети лица, или искове за отговорност за телесни увреждания или имуществени щети, възникнали в рамките на периода на резервация, направена през Booking.com. Ако например гостът ви се подхлъзне във ваната и си счупи крака по време на престоя си, тази злополука влиза в обхвата на покритието.

Как работи програмата?

Застраховката за професионална отговорност за партньори осигурява на партньорите на Booking.com (собственици и управители на места за настаняване) основно застрахователно покритие в размер на US$1 000 000 за всички резервации, направени през нашата платформа, без допълнителни разходи за вас. Това означава, че ако все още нямате застрахователна полица, тази полица се задейства незабавно, в случай че някой предяви иск срещу вас. Ако вече имате сключена застраховка за мястото за настаняване, може да използвате тази като допълнително покритие върху вече съществуващата полица. Тази полица се прилага за всички нощувки, резервирани през Booking.com и реализирани на или след 1 октомври 2023 г.. Ако не прекратите участието си в програмата през периода на престоя, няма значение кога е направена резервацията.

Застраховано ли е мястото ми за настаняване?

Застраховката за професионална отговорност за партньори е налична за всеки престой, резервиран през Booking.com, за местата за настаняване тип частен имот в повечето страни, където оперира Booking.com. В Обобщената информация за полицата (Приложение А) можете да видите списък с всички държави в обхвата на програмата „Застраховка за професионална отговорност за партньори“. Zurich Plc си запазва правото да оттегли застрахователното покритие и обезщетение с цел спазване на действащите нормативни изисквания, като например промени и актуализации на списъка със санкционирани територии.

Покритието/полицата от Booking.com ли се предоставя?

Не, Booking.com не е застрахователят. Партнираме си с Zurich Insurance Plc – голяма глобална застрахователна компания, за да ви предоставим застрахователно решение срещу евентуални рискове.

В полза на партньора или на госта е Застраховката за професионална отговорност за партньори?

Партньорът е бенефициер на застрахователната полица за професионална отговорност за партньори. Застраховката покрива партньори срещу искове, предявени от трети лица. Имайте предвид, че не се покриват лични отговорности на партньора, като например телесни увреждания на партньора (напр. ако си счупите ръката, препъвайки се в стъпало в мястото за настаняване) или щети, които може да са предизвикани от действията на собственика на мястото за настаняване, компанията за управлението му или служители и представители.

Какво се случва, ако вече имам застрахователна полица за имота?

Възможно е вашата застрахователна полица да не покрива злополуки при настаняване на гости. Нито ние, нито Zurich Insurance Plc можем да ви дадем съвет относно пригодността или покритието, осигурявано от застрахователната полица за имота ви. Приканваме ви да прегледате съществуващата полица за имота си и да се обърнете към съответния застраховател, за да разберете дали е валидна при отдаване под наем на имота. Ако предоставяната от Zurich Plc застраховка за професионална отговорност не ви е необходима, можете да се откажете от програмата.

Как да предявя иск?

Всички искове се обработват от администратора на искове. Ако имате иск, трябва да съобщите за него възможно най-скоро – имайте предвид, че исковете не се обработват от Booking.com.

  1. Съберете възможно най-много информация за злополуката и/или пострадалите трети лица, която можете да предоставите на съветника по исканията

  2. Използвайте бутона за подаване на искане по-долу, за да стартирате процедурата, и изберете свързаната резервация

  3. Изпратете на администратора на искове всички подробности за инцидента, свързаната документация и имената на лицата, които са претърпели вреди или са предявили искане

  4. В рамките на 48 часа администраторът на искания ще ви изпрати потвърждение за получаване на искането

Подаване на иск