แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้

 • แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าธุรกิจ
 • แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวสำหรับ Booking Holdings Financial Services

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าธุรกิจ

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับคู่ค้าธุรกิจทุกรายของ Booking.com ซึ่งรวมถึงที่พักคู่ค้า ผู้ให้บริการทริปอื่น ๆ ผู้ค้า ตลอดจนพนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของคู่ค้าเหล่านี้

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่เครือบริษัท Booking.com ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล พนักงาน เจ้าของ หรือตัวแทนที่กระทำการในนามของคู่ค้าธุรกิจของเรา (ที่มีอยู่ ในอดีต หรือที่มีแนวโน้มจะเป็น)

ในเอกสารนี้ บริษัทในเครือ Booking.com อาจถูกเรียกว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” หรือ “Booking.com” บุคคล พนักงาน เจ้าของ หรือตัวแทนที่กระทำการในนามของคู่ค้าธุรกิจของเราอาจถูกอ้างถึงร่วมกันหรือแยกกันว่า “ท่าน” “ของท่าน” หรือ “คู่ค้าธุรกิจ”

ภายในบริบทของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ คำว่า “คู่ค้าธุรกิจ” อาจหมายถึง:

 • ผู้ให้บริการทริป

 • ตัวแทนท่องเที่ยว

 • ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม

 • บริษัทผู้ให้บริการด้านการเดินทางทางบก

 • ผู้ให้บริการชำระเงิน

 • คู่ค้าธุรกิจจรายอื่นๆ ที่เปิดให้บริการการจองทริปผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอป (หรือวิธีการอื่นๆ)

 • และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือ Booking.com

โปรดทราบว่าบริษัทที่ใช้บริการ “Booking.com for Business” ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองทริปสำหรับพนักงานจะอยู่ภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้สำหรับลูกค้าแทน

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริษัทใดก็ตามในเครือ Booking.com ที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าธุรกิจ บริษัทในเครือ Booking.com ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจเป็นบริษัทที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น Booking.com B.V. ซึ่งตั้งอยู่ในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลของผู้ให้บริการทริป แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ยังใช้กับ Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda ซึ่งตั้งอยู่ในเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของที่พักคู่ค้าในบราซิล

หากต้องการทราบว่าบริษัทอื่น ๆ ในเครือ Booking.com รับผิดชอบในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่และในระดับใด โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่าง ข้อมูลยังระบุไว้ในข้อตกลงของท่านกับ Booking.com และเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา (เช่น หน้าลงทะเบียนหรือแพลตฟอร์มการจัดการการจัดซื้อ) หรือท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ dataprotectionoffice@booking.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Booking.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และและแอปของคู่ค้าธุรกิจโดยเฉพาะ โปรดดูแถลงการณ์เกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

คำศัพท์ที่เราใช้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

“ทริป” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเดินทางหลากหลายประเภท ซึ่งผู้ใช้ปลายทางสามารถสั่งซื้อ ได้มา ซื้อ ซื้อหา ชำระเงิน เช่า รับการเสนอ จอง นำมารวมกัน หรือใช้บริการได้จากผู้ให้บริการทริป

“ผู้ให้บริการทริป” หมายถึง ผู้ให้บริการที่พัก (เช่น โรงแรม โมเทล อพาร์ตเมนต์ บีแอนด์บี ผู้ให้เช่า และเรียกทั่วไปว่า “ที่พักคู่ค้า”) สิ่งที่น่าสนใจ (เช่น สวน (สนุก) พิพิธภัณฑ์ ทัวร์เที่ยวชม) ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง (เช่น บริการรถเช่า เรือสำราญ รถไฟ แท็กซี่ รถรับส่งสนามบิน รถบัส รถรับส่ง) ผู้ให้บริการทัวร์ ประกันการเดินทาง รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ด้านการเดินทางหรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดสรรไว้เป็นครั้งคราวสำหรับการจองทริปบนแพลตฟอร์มของเรา

“บริการทริป” หมายถึง การซื้อ การสั่งซื้อ (การอำนวยความสะดวกด้าน) การชำระเงิน หรือบริการการจอง ซึ่งล้วนเป็นบริการทางออนไลน์ที่ Booking.com เป็นผู้ให้บริการหรือเปิดให้ใช้งาน และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการทริปจัดสรรไว้เป็นครั้งคราวบนแพลตฟอร์ม

“การจองทริป” หมายถึง การสั่งซื้อ ซื้อ ชำระเงิน จอง หรือสำรองทริป

การรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Booking.com รวบรวมเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจจะขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการมีปฏิสัมพันธ์กับ Booking.com ทางเลือกของคู่ค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริการและฟีเจอร์ที่ใช้

โปรดทราบว่ารายการข้อมูลในส่วนด้านล่างถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เท่านั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (หมายถึง มนุษย์แต่ละบุคคล) รายการข้อมูลเหล่านี้ไม่ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เมื่อเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลตามกฎหมาย

หากท่านเป็นคู่ค้าธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากข้อมูลในแถลงการณ์ฉบับนี้ ท่านมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการดังที่ระบุไว้ในส่วนแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเราที่มีผลใช้บังคับกับแคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Booking.com รวบรวมเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจของเราสามารถรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งกับเรา

 • ข้อมูลติดต่อเราจะเก็บข้อมูลติดต่อจากคู่ค้าธุรกิจของเรา เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด (ตามที่กำหนด) ที่อยู่ อีเมลบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟ็กซ์
 • ข้อมูลด้านการเงินเราเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ (รวมถึงรายละเอียดธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคาร และหมายเลข VAT) และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการสลิปเครดิต
 • ข้อมูลสำหรับใช้ตรวจสอบยืนยันBooking.com สามารถขอให้ (ตัวแทนของ) คู่ค้าธุรกิจส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย วิดีโอหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งยังอาจรวมถึงหลักฐานใบอนุญาตหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษี
 • ข้อมูลอื่นๆ
  • เมื่อคู่ค้าธุรกิจสื่อสารกับ Booking.com เราจะรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการสื่อสารเหล่านี้ ในระหว่างการโทรติดต่อกับศูนย์ช่วยเหลือของเรา อาจมีการร่วมฟังและบันทึกการสนทนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม บันทึกเหล่านี้ยังอาจใช้เพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องและวัตถุประสงค์ในการตรวจหาการฉ้อโกง
  • บันทึกจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่จำกัดก่อนที่จะถูกลบโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ Booking.com มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บบันทึกต่อไป โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น เช่น เพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกง เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ

Booking.com ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเมื่อคู่ค้าธุรกิจใช้บริการออนไลน์ เช่น แบบฟอร์มการลงทะเบียน แอคเคาท์ผู้ใช้ (เช่น สำหรับเอกซ์ทราเน็ตหรือศูนย์คู่ค้า) แพลตฟอร์มการจัดการผู้ให้บริการ หรือแอป Booking.com เช่น Pulse

ข้อมูลที่รวบรวมอาจรวมถึง:

 • การตั้งค่าภาษา

 • IP แอดเดรส

 • ที่ตั้ง

 • การตั้งค่าอุปกรณ์

 • ระบบปฏิบัติการบนอุปการณ์

 • ข้อมูลที่บันทึก

 • เวลาการใช้งาน

 • URL ที่จำเป็น

 • การรายงานสถานะ

 • ตัวแทนผู้ใช้ (ข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชันเบราว์เซอร์)

 • ผลลัพธ์ (เป็นผู้เข้าชมหรือผู้จอง)

 • ประวัติการค้นหา

 • ID การจองของผู้ใช้

 • ตัวระบุอุปกรณ์ เช่น Android ID, MAC Address, IMEI

 • และประเภทของข้อมูลที่ดู

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้อื่นที่ท่านมอบให้เรา

เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลของพนักงานของท่าน ท่านยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งแล้วเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดย Booking.com ซึ่งเป็นไปตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยังยืนยันด้วยว่าท่านได้รับความยินยอมทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว ตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลกับท่านกำหนดไว้

ข้อมูลนอกเหนือจากนี้ที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวในกรณีที่อยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวได้ Booking.com สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจจากเจ้าพนักงานด้านภาวะหนี้สิน ศาล หรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและคำขอจากหน่วยงานด้านภาษีหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานด้านภาษีสามารถติดต่อ Booking.com เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจ ในกรณีที่มีการตรวจสอบ
 • การตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนดBooking.com อาจต้องรวบรวมข้อมูลผ่านทางแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยจะเป็นในบางกรณีและต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

จุดประสงค์ของการดำเนินการกับข้อมูล

Booking.com ใช้ข้อมูลคู่ค้าธุรกิจตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น ซึ่งบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ตามที่เกี่ยวข้อง:

A. การลงทะเบียนและการบริหารจัดการ

Booking.com ใช้ข้อมูลบัญชี ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลด้านการเงินเพื่อจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนและการตรวจสอบ

ข้อมูลบางประการ รวมถึงชื่อและที่อยู่ของคู่ค้าธุรกิจ สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างคู่ค้าธุรกิจและ Booking.com โดยตัวอย่างหนึ่งคือการใช้ข้อมูลติดต่อของที่พักคู่ค้าเพื่อเปิดใช้งานการจองทริป ณ ที่พักของคู่ค้าธุรกิจรายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

B. บริการลูกค้าสัมพันธ์

Booking.com ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคู่ค้าธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อมอบบริการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น เพื่อตอบกลับคำขอ คำถาม หรือข้อกังวลจากคู่ค้าธุรกิจหรือลูกค้า

C. กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตลาด

Booking.com อาจส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น หากผู้ที่มีแนวโน้มจะได้เป็นคู่ค้าธุรกิจยังลงทะเบียนออนไลน์ไม่เสร็จสิ้น เราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้มีประโยชน์ต่อ (ว่าที่) คู่ค้าธุรกิจของเรา เนื่องจากช่วยให้ลงทะเบียนจนเสร็จสิ้นได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้ง

Booking.com อาจจัดและเชิญคู่ค้าธุรกิจให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เราคิดว่าอาจเกี่ยวข้องหรือน่าสนใจสำหรับคู่ค้าธุรกิจ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอและจัดการประชุมออนไลน์ที่ช่วยให้คู่ค้าธุรกิจสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเสนอและการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Booking.com

Booking.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตระบบหรือผลิตภัณฑ์ การส่งจดหมายข่าวของ Booking.com การเชิญคู่ค้าธุรกิจให้เข้าร่วมโปรแกรมบอกต่อหรือการแข่งขัน (เช่น Booking Hero) หรือใช้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดอื่น ๆ โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งข้อความการตลาดทางตรงให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะเสนอตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการถอนตัว

D. เครื่องมือรับส่งข้อมูลทางข้อความ

Booking.com อาจเสนอช่องทางที่แตกต่างกันไปให้คู่ค้าธุรกิจสำหรับสื่อสารกับผู้ใช้บริการ (ที่อาจมีหรือที่มีอยู่แล้ว) ก่อนหรือหลังการจอง

คู่ค้าธุรกิจยังสามารถติดต่อ Booking.com เพื่อส่งต่อข้อมูลการจองหรือคำถามไปยังผู้ใช้บริการ หรือสื่อสารกับผู้ใช้บริการโดยใช้อีเมลนามแฝง ซึ่งรวม Booking.com เป็นผู้รับด้วยเสมอ

โดย Booking.com อาจเข้าถึงการสื่อสารระหว่างคู่ค้าธุรกิจและผู้ใช้บริการ เรายังใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบ สแกน และวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • ความปลอดภัย

 • การป้องกันการฉ้อโกง

 • การปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับ

 • การสืบสวนพฤติกรรมที่อาจไม่เหมาะสม

 • การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

 • การวิจัย

 • การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (รวมถึงแสดงข้อมูลและข้อเสนอที่คาดว่าน่าจะตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ)

 • และการช่วยเหลือลูกค้าหรือสนับสนุนด้านเทคนิค

Booking.com จะได้รับและเก็บบันทึกการสื่อสารที่ส่งหรือรับผ่านเครื่องมือสื่อสารของ Booking.com

E. การวิเคราะห์ การพัฒนา และการวิจัย:

Booking.com ใช้ข้อมูลที่เราได้รับมา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ Booking.com รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้

ข้อมูลนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการทำงานและคุณภาพของบริการออนไลน์ของ Booking.com นอกจากนี้เรายังเชิญคู่ค้าธุรกิจให้เข้าร่วมในการสำรวจและทำการวิจัยตลาดอื่นๆ เป็นครั้งคราว

คู่ค้าธุรกิจบางรายอาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มเฉพาะ เพื่อสื่อสารกับ Booking.com และ/หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคู่ค้าธุรกิจรายอื่น ๆ

โปรดศึกษาข้อมูลที่ Booking.com ได้ให้ไว้เมื่อท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมทำแบบสำรวจ การวิจัยตลาด หรือเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการปฏิบัติแตกต่างไปจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร

F. ความปลอดภัย การตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง:

เราดำเนินการกับข้อมูลที่เราได้รับมา ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสืบสวน ป้องกัน และตรวจหาการฉ้อโกงและการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่ค้าธุรกิจมอบให้ Booking.com ยกตัวอย่างเช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม (รวมถึงจากผู้ใช้บริการ)

หากจำเป็น Booking.com อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้วยเช่นกัน และเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

Booking.com ยังสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้ และเราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับการจัดการความเสี่ยงของบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการเหล่านี้ช่วยเราประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงทางธุรกิจของคู่ค้าธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการยังอาจมอบรายงานการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะบุคคลที่สามให้เรา ซึ่งตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตนั้น อาจมีข้อมูลที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาและความผิดของเจ้าของหรือคู่ค้าธุรกิจ

G. กฎหมายและการปฏิบัติตาม

ในบางกรณี Booking.com ต้องใช้ข้อมูลที่ได้มา (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อจัดการและแก้ไขข้อพิพาททางกฎหมาย หรือเพื่อการตรวจสอบตามกฎหมาย การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เรายังอาจใช้ข้อมูลเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรากับคู่ค้าธุรกิจ หรือแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ตามที่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนภายใน

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าธุรกิจ (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานด้านภาษี ศาล หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ หรือเทศบาลท้องถิ่น (เช่น ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเช่าระยะสั้น)

หากเราใช้วิธีการอัตโนมัติเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือกระทบตัวท่านหรือบุคคลธรรมดาอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านหรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการแทรกแซงโดยบุคคล

ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิง

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ A และ B นั้น Booking.com ยึดตามข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงที่ระบุว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้าธุรกิจและ Booking.com หากไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็น Booking.com จะไม่สามารถลงทะเบียนผู้ให้บริการทริปหรือทำงานร่วมกับคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงไม่สามารถให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ได้

สำหรับวัตถุประสงค์ C ถึง G นั้น Booking.com ยึดตามผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการให้บริการหรือขอรับบริการจากคู่ค้าธุรกิจเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและเพื่อปรับปรุงบริการของตนเอง เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Booking.com หรือของบุคคลที่สาม เราจะรักษาสมดุลอยู่เสมอระหว่างสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้รับผลกระทบและการปกป้องข้อมูลของบุคคลดังกล่าวจากสิทธิและผลประโยชน์ของ Booking.com และ/หรือของบุคคลที่สาม

ส่วนวัตถุประสงค์ F และ G นั้น Booking.com จะอิงตามการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่มี (เช่น คำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย) สุดท้าย หากมีความจำเป็นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ Booking.com จะขอความยินยอมจากท่านก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยครอบคลุมถึงกรณีที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการคัดค้านการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ C ถึง E และไม่สามารถหาวิธียับยั้งได้โดยตรง (เช่น ที่หน้าการตั้งค่าในแอคเคาท์ของท่าน) โปรดติดต่อ dataprotectionoffice@booking.com

สำหรับคู่ค้าธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย โปรดไปยังส่วนแคลิฟอร์เนียของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเฉพาะของท่านและวิธีการใช้สิทธิเหล่านั้น

การแบ่งปันข้อมูล

 • การแบ่งปันกับแอฟฟิลิเอตเพื่อสนับสนุนการใช้บริการของ Booking.com ข้อมูลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) อาจถูกแบ่งปันกับสมาชิกของเครือบริษัท Booking.com หากต้องการทราบทุกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครือบริษัท Booking.com โปรดไปที่หน้าเกี่ยวกับ Booking.com ของเรา
 • การแบ่งปันกับบุคคลที่สามเราแบ่งปันข้อมูลของคู่ค้าธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) กับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาตและตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
  • ผู้ให้บริการ (รวมถึงซัพพลายเออร์) เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับเลือก เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อป้องกันและตรวจหาการฉ้อโกง เพื่อจัดเก็บข้อมูล และเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของเราหรือเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวสามารถดำเนินธุรกิจในนามของเราได้
  • ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันการเงินอื่น ๆ ในการดำเนินการกับการชำระเงินระหว่างคู่ค้าธุรกิจและ Booking.com หรือระหว่างผู้ใช้บริการและคู่ค้าธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันการเงินอื่น ๆ
  • การคัดกรองรายการลงโทษหรือการจัดการความเสี่ยงตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย หากมีข้อบังคับทางกฎหมายอันจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินการให้บริการในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิของสมาชิกอื่นในเครือบริษัท Booking Holdings Inc. หรือสิทธิของผู้ใช้งาน เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านการสืบสวน หรือสมาชิกกลุ่มรายอื่น
 • การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูลรวมเราอาจแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามในรูปแบบรวมและ/หรือรูปแบบอื่นที่ไม่อนุญาตให้ผู้รับระบุตัวตนของท่านได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือการประมวลผลข้อมูลประชากร

การแบ่งปันข้อมูลภายในเครือบริษัท Booking Holdings Inc.

Booking.com เป็นบริษัทในเครือ Booking Holdings Inc. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือบริษัท โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Booking Holdings

Booking.com อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าธุรกิจจากบริษัทอื่นในเครือ Booking Holdings Inc. หรือเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าธุรกิจกับบริษัทเหล่านั้น โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาใดก็ตามที่มี

ตัวอย่างของการทำงานร่วมกันภายในเครือเช่นนี้ได้แก่ การที่ Booking.com ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Rentalcars.com เพื่อให้บริการด้านการเดินทางทางบกแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคู่ค้าธุรกิจของเรา

บริษัททั้งหมดในเครือ Booking Holdings Inc. อาจจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถคุ้มครองผู้ใช้ทั้งหมดจากพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

จุดประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลภายในเครือบริษัท Booking Holdings Inc. ได้แก่

 • A. เพื่อให้บริการ ซึ่งรวมถึงบริการการจอง เพื่อจัดการแอคเคาท์คู่ค้าธุรกิจ (รวมถึงการจัดการผู้ให้บริการ) และเพื่อให้การสนับสนุน

 • B. เพื่อป้องกัน ตรวจหา รวมถึงสืบสวนการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงและการกระทำอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 • C. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • D. เพื่อมอบบริการออนไลน์ที่เหมาะกับผู้รับบริการ หรือส่งการสื่อสารที่เป็นการตลาดตามที่ผู้รับให้ความยินยอม (หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • E. เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่ใช้บังคับ

Booking.com อาศัยผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราและของบริษัทในเครือ Booking Holdings Inc. ในการรับและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในข้อ A ถึง D ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการหรือรับบริการจากคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงบริการเหล่านี้และป้องกันการฉ้อโกง

เมื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ Booking.com หรือของบุคคลที่สาม Booking.com จะรักษาสมดุลอยู่เสมอระหว่างสิทธิและผลประโยชน์ที่บุคคลที่ได้รับผลกระทบมีในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของตน กับสิทธิและผลประโยชน์ของ Booking.com หรือบุคคลที่สาม

ส่วนวัตถุประสงค์ E นั้น Booking.com จะอิงตามการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่มี (เช่น ในกรณีของคำขอทางกฎหมายจากผู้บังคับใช้กฎหมาย)

หากท่านต้องการคัดค้านการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ A ถึง D และไม่สามารถหาวิธียับยั้งได้โดยตรง (เช่น ที่หน้าการตั้งค่าในแอคเคาท์ของท่าน) โปรดติดต่อ dataprotectionoffice@booking.com

การแบ่งปันข้อมูลกับ Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited (“BTL”) ซึ่งทำการค้าในชื่อ Rentalcars.com ด้วยเช่นกันนั้น เป็นบริษัทเอกชนจำกัดความรับผิด (Private Limited Liability Company) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานอยู่ที่ 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, United Kingdom

BTL เป็นบริษัทในเครือ Booking Holdings Inc. และบริการด้านการเดินทางทางบกที่นำเสนอบริการผ่านเว็บไซต์และแอปของ Booking.com ก็ดำเนินการโดย BTL ภายใต้แบรนด์ Booking.com

Booking.com B.V. เป็นผู้ดำเนินการในหน้าลงทะเบียนคู่ค้าแอฟฟิลิเอตและขั้นตอนการจัดการแอคเคาท์ของ BTL ข้อมูลที่รวบรวมจากคู่ค้าธุรกิจของ BTL ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและการจัดการแอคเคาท์ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะถูกแบ่งปันกับ BTL เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

หากท่านเป็นคู่ค้าธุรกิจของ BTL และมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการใช้สิทธิที่มีภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อ BTL ที่ dataprotectionofficer@rentalcars.com

การโอนถ่ายข้อมูลระหว่างประเทศ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้าธุรกิจตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อาจรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นการถ่ายโอนไปยังประเทศที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลไม่ครอบคลุมเท่าประเทศหรือหลายประเทศที่ท่านให้ข้อมูลในตอนแรก รวมถึงภายในสหภาพยุโรป ในกรณีเช่นนี้ เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่กฎหมายของยุโรปกำหนดไว้ เราจะวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป โดยเฉพาะเมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะกำหนดและใช้มาตรการตามสัญญา ตามองค์กร และทางเทคนิคซึ่งเหมาะสมกับผู้ให้บริการดังกล่าว

มาตรการเหล่านี้สามารถกำหนดได้โดยใช้ “ข้อสัญญามาตรฐาน” ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป โดยอาศัยการตรวจสอบประเทศที่อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไป และกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงทั้งทางเทคนิคและขององค์กร ท่านสามารถขอดูสำเนาข้อตกลงตามสัญญาเหล่านี้จากเราได้โดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง (หากมี)

ความปลอดภัย

เรามีกระบวนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่เหมาะสม

เราใช้ระบบและกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสมในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล และเรายังใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยและการจำกัดทางเทคนิคและกายภาพสำหรับการเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเซิร์ฟเวอร์ของเราอีกด้วย โดยมีเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระหว่างที่ปฏิบัติงาน

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่เห็นว่าจำเป็นในการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าธุรกิจ มอบบริการของ Booking.com แก่คู่ค้าธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาเอกสาร) แก้ไขข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องกับฝ่ายใด ๆ และเท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่านในฐานะคู่ค้าธุรกิจจะอยู่ภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้และแนวทางการเก็บรักษาภายในของเรา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเฉพาะสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เรานำมาดำเนินการ โปรดติดต่อเข้ามาโดยใช้ ข้อมูลติดต่อด้านล่าง

ตัวเลือกและสิทธิของท่าน

สิทธิที่สามารถใช้ได้ในเรื่องการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจแตกต่างกันไปตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านอยู่ที่ใดหรือฝ่ายใดของ Booking.com เป็นผู้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยท่านจะสามารถใช้สิทธิต่อไปนี้ได้ตามแต่กรณี:

 • ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านได้

 • ท่านสามารถแจ้งเราได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านได้

 • ในบางสถานการณ์ ท่านสามารถขอให้เราลบ บล็อก หรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน หรือคัดค้านวิธีการบางอย่างที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

 • ในบางสถานการณ์ ท่านยังสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราไปยังบุคคลที่สามได้เช่นกัน

ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ และในกรณีที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือผลประโยชน์สาธารณะ ท่านก็มีสิทธิคัดค้านได้ทุกเมื่อเช่นกันตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหรือทำสัญญากับฝ่ายใดของ Booking.com ก็ตาม เราจะให้คู่ค้าธุรกิจของเราเป็นผู้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีนั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันทีเสมอหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

หากธุรกิจของท่านมีข้อตกลงกับหน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก Booking.com B.V. และท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนั้นกับ Booking.com B.V. ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ ท่านควรติดต่อเราเช่นกัน หากต้องการใช้สิทธิของท่านในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งมีการนำมาดำเนินการโดยเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม คำขอ หรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่มีภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ dataprotectionoffice@booking.com และท่านยังสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นได้เช่นกัน

เราจัดการกับคำถาม คำขอ และข้อกังวลเฉพาะด้านความเป็นส่วนตัวที่มีการรายงานให้เราทราบ โดยใช้นโยบายและขั้นตอนภายในตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคำแนะนำด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง เราทบทวนและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำ โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของคู่ค้าธุรกิจด้วย

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

เช่นเดียวกับที่ธุรกิจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ก็เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อท่าน เราจะติดต่อท่านล่วงหน้าเสมอ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้คือ กรณีเราต้องเริ่มดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ข้างต้น

Jan 11, 2023