Izjava o zaštiti privatnosti i kolačićima

 • Izjava o zaštiti privatnosti za poslovne partnere
 • Izjava o zaštiti privatnosti za Booking Holdings Financial Services

Izjava o zaštiti privatnosti za poslovne partnere

Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve poslovne partnere kompanije Booking.com, uključujući smeštajne partnere, druge pružaoce usluga za putovanja, prodavce, kao i zaposlene, ugovorne strane i predstavnike tih strana.

U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti se objašnjava kako kompanije u okviru Booking.com grupe obrađuju lične podatke o pojedincima, zaposlenima, vlasnicima ili predstavnicima koji deluju u ime naših (postojećih, bivših ili potencijalnih) Poslovnih partnera.

Svako pominjanje izraza „mi“, „nas“, „naš“ ili „Booking.com“ u ovom dokumentu se može odnositi na kompanije u okviru Booking.com grupe. „Vi“, „vaš“ ili „Poslovni partneri“ se može zajedno ili zasebno odnositi na pojedince, zaposlene, vlasnike ili predstavnike koji deluju u ime naših Poslovnih partnera.

U kontekstu ove Izjave o zaštiti privatnosti, termin „Poslovni partneri“ može da se odnosi na:

 • pružaoce usluge putovanja,

 • turističke agencije,

 • pružaoce usluga treće strane,

 • kompanije za kopneni prevoz,

 • pružaoce usluge plaćanja,

 • ostale poslovne partnere koji omogućavaju Rezervacije putovanja putem svojih veb sajtova i/ili aplikacija (odnosno na druge načine),

 • i fizička ili pravna lica koja održavaju poslovni odnos sa kompanijom u okviru Booking.com grupe.

Imajte na umu da kompanije koje koriste naše usluge „Booking.com for Business“ kako bi svom osoblju omogućile Rezervacije putovanja podležu našoj Izjavi o zaštiti privatnosti i kolačićima za korisnike.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na bilo koju kompaniju u okviru Booking.com grupe odgovornu za obradu ličnih podataka u vezi sa Poslovnim partnerom. U zavisnosti od prirode poslovnog odnosa, različite kompanije u okviru Booking.com grupe mogu biti odgovorne za obradu tih ličnih podataka.

Na primer, Booking.com B.V, sa sedištem u Amsterdamu, Holandiji, je odgovoran za obradu podataka Pružaoca usluge putovanja. Ova Izjava o zaštiti privatnosti se takođe primenjuje na Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, sa sedištem u Sao Paulu, Brazilu, prilikom obrade ličnih podataka smeštajnih partnera u Brazilu.

Da biste saznali da li su i u kojoj meri druge kompanije u okviru Booking.com grupe odgovorne za obradu vaših ličnih podataka, pregledajte informacije navedene u nastavku. Ove informacije takođe možete pronaći u svom ugovoru sa kompanijom Booking.com, kao i na našim onlajn platformama (poput stranica za prijavljivanje ili platformi za upravljanje nabavkom). U suprotnom, možete nam se obratiti na dataprotectionoffice@booking.com.

Više informacija o tome kako Booking.com koristi kolačiće na veb sajtovima i aplikacijama namenjenim Poslovnim partnerima, potražite u Izjavi o kolačićima.

Terminologija koju koristimo u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti

„Putovanje“ se odnosi na različite proizvode i usluge Pružaoca usluge putovanja koje krajnji korisnici mogu da poruče, nabave, kupe, plate, iznajme, pronađu, rezervišu, kombinuju ili konzumiraju.

„Pružalac usluge putovanja“ se odnosi na pružaoca usluge smeštaja (npr. hotel, motel, apartman, pansion sa uslugom doručka i stanodavac, a koji se uopšteno naziva „smeštajnim partnerom“), atrakcija (npr. (tematski) parkovi, muzeji, razgledanja), prevoza (npr. iznajmljivanje vozila, krstarenja, železnički prevoz, taksi, prevoz od/do aerodroma, obilasci autobusom, transferi), obilazaka, putnog osiguranja i bilo kojih drugih proizvoda ili usluga u vezi sa putovanjima koji su povremeno dostupni u okviru Rezervacije putovanja na našoj platformi.

„Usluga putovanja“ se odnosi na uslugu onlajn kupovine, poručivanja, (omogućenog) plaćanja ili rezervisanja koju nudi ili omogućava Booking.com tokom perioda kada Pružaoci usluge putovanja obezbeđuju različite proizvode i usluge na platformi.

„Rezervacija putovanja“ podrazumeva poručivanje, kupovinu, plaćanje ili rezervaciju Putovanja.

Prikupljanje podataka

Lični podaci koje Booking.com prikuplja o Poslovnim partnerima zavise od konteksta njihovog poslovnog odnosa i interakcije sa kompanijom Booking.com, njihovih izbora, kao i proizvoda, usluga i opcija koje koriste.

Imajte na umu da se stavke podataka u dolenavedenim odeljcima smatraju „ličnim podacima“ samo kada se odnose na fizičko lice (što znači, pojedinačno ljudsko biće). Ove stavke podataka se ne smatraju „ličnim podacima“ ukoliko se odnose na pravno lice ili entitet.

Ako ste Poslovni partner u saveznoj državi Kaliforniji u Sjedinjenim Američkim Državama, osim informacija koje su navedene ovde imate određena dodatna prava opisana u odeljku naše Izjave o zaštiti privatnosti koji važi za Kaliforniju.

Lični podaci koje Booking.com prikuplja o svojim Poslovnim partnerima mogu uključivati sledeće:

Lični podaci koje nam dajete

 • Kontakt podaciPrikupljamo kontakt podatke Poslovnih partnera, poput imena i prezimena, datuma rođenja (po potrebi), poslovne adrese e-pošte, adrese, broja telefona i faksa.
 • Finansijski podaciPrikupljamo podatke potrebne za plaćanje i fakturisanje (uključujući bankovne podatke, broj bankovnog računa i PDV broj), kao i podatke koji su inače neophodni za obradu platnih listića.
 • Podaci za verifikacijuBooking.com može od (predstavnika) Poslovnih partnera da zatraži kopiju dokumenata o registraciji kompanije, lične karte ili pasoša, fotografiju, video-snimak ili druge relevantne informacije radi provere autentičnosti ovih partnera. To takođe može uključivati dokaze o licencama ili poreske podatke.
 • Ostali podaci
  • Kada Poslovni partner komunicira sa kompanijom Booking.com, prikupljamo i obrađujemo informacije o tim razgovorima. Tokom razgovora sa našim centrom za podršku, može se obaviti slušanje uživo, a pozivi se mogu snimati u svrhu kontrole kvaliteta i obuke. Ovi snimci se takođe mogu koristiti za rešavanje zahteva i otkrivanje prevara.
  • Snimci se čuvaju tokom ograničenog perioda pre nego što se automatski obrišu, osim ako Booking.com ima legitiman interes da ih zadrži na duži period. To se dešava samo u izuzetnim slučajevima, npr. tokom istrage prevare, radi usklađivanja sa zakonskim odredbama i u pravne svrhe.

Podaci koje automatski prikupljamo

U zavisnosti od poslovnog odnosa, Booking.com takođe može automatski da prikuplja informacije – od kojih neke mogu biti lični podaci. Ti podaci se prikupljaju kada Poslovni partner koristi onlajn usluge kao što su obrazac za registraciju, korisnički nalog (npr. za ekstranet ili centar za partnere), platforma za upravljanje pružaocima usluga ili Booking.com aplikacija, npr. Pulse.

Prikupljeni podaci mogu uključivati:

 • podešavanja jezika,

 • IP adresu,

 • lokaciju,

 • podešavanja uređaja,

 • operativni sistem uređaja,

 • podatke o logovanju,

 • vreme korišćenja,

 • zatražene URL adrese,

 • izveštaj o statusu,

 • korisničkog agenta (informacije o verziji pretraživača),

 • rezultat (osoba koje pregleda ili rezerviše),

 • istoriju pretraživanja,

 • ID broj rezervacije korisnika,

 • identifikatore uređaja kao što su Android ID, MAC adresa, IMEI,

 • i vrstu pregledanih podataka.

Lični podaci koje nam dajete o drugima

Deljenjem ličnih podataka drugih osoba u poslovne svrhe (npr. podataka članova osoblja), potvrđujete da su te osobe obaveštene o tome kako Booking.com koristi njihove lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Takođe potvrđujete da ste dobili svu neophodnu saglasnost, u skladu sa zakonima i propisima koji se primenjuju na vas.

Podaci koje dobijamo putem drugih izvora

 • Podaci o nesolventnostiKada je reč o nesolventnosti, Booking.com može da prima informacije o Poslovnim partnerima od administratora nesolventnosti, sudova ili drugih javnih institucija.
 • Podaci koji se odnose na zahteve organa za sprovođenje zakona i poreskih upravaOrgani za sprovođenje zakona ili poreske uprave se mogu obratiti kompaniji Booking.com za više informacija o Poslovnim partnerima u slučaju da su predmet istrage.
 • Otkrivanje i sprečavanje prevare, upravljanje rizikom i usklađenostU određenim situacijama i u skladu s primenljivim zakonom, Booking.com može da prikuplja podatke putem izvora treće strane u cilju otkrivanja i sprečavanja prevare, upravljanja rizikom i usklađivanja sa zakonskim odredbama.

Svrhe obrade podataka

Booking.com koristi prethodno opisane informacije o Poslovnim partnerima, koje mogu da obuhvataju i lične podatke, u sledeće svrhe:

A. Registracija i administracija

Booking.com koristi podatke o nalogu, kontakt podatke i finansijske podatke za upravljanje poslovnim odnosom sa Poslovnim partnerom. To uključuje svrhu registracije i provere.

Određene informacije, uključujući naziv i adresu Poslovnog partnera, mogu da se koriste u druge svrhe u skladu sa ugovorom koji su zaključili Poslovni partner i Booking.com. Primer za to bi bila upotreba kontakt podataka smeštajnog partnera kako bi se omogućile Rezervacije putovanja u njegovom objektu putem veb sajta treće strane.

B. Korisnički servis

Booking.com koristi informacije dobijene od Poslovnih partnera (koje mogu da uključuju i lične podatke) za pružanje usluga podrške – npr. odgovaranje na zahteve, pitanja i nedoumice Poslovnih partnera ili korisnika.

C. Druge aktivnosti, uključujući marketing

Ako potencijalni Poslovni partner nije dovršio onlajn registraciju, Booking.com mu može poslati podsetnik da dovrši postupak registracije. Smatramo da je ova dodatna usluga od koristi (budućim) Poslovnim partnerima jer im omogućava da izvrše registraciju bez ponovnog unošenja svih podataka.

Booking.com može pozvati Poslovne partnere da prisustvuju događajima, odnosno budu domaćini događaja za koje smatra da bi mogli biti relevantni ili od interesa za njih. Osim toga, možemo koristiti lične podatke kako bismo ponudili i organizovali onlajn forume putem kojih bi Poslovni partneri mogli da pronađu odgovore na često postavljana pitanja o ponudi i upotrebi Booking.com proizvoda i usluga.

U meri u kojoj je to važno za poslovni odnos, Booking.com koristi lične podatke za komunikaciju, uključujući pružanje informacija o ažuriranjima sistema ili proizvoda, slanje Booking.com elektronskog biltena, pozivanje Poslovnih partnera da učestvuju u programima preporuke ili takmičenjima (poput Booking heroja) ili za druge marketinške poruke. Kada koristimo lične podatke za slanje direktnih marketinških poruka elektronskim putem, ponudićemo odgovarajuće opcije za odustanak.

D. Alatke za razmenu poruka

Booking.com može da ponudi Poslovnim partnerima različita sredstva za komunikaciju sa (mogućim ili postojećim) gostima pre ili nakon rezervisanja.

Poslovni partneri takođe mogu da stupe u kontakt sa kompanijom Booking.com kako bi prosledili podatke o rezervaciji ili pitanja gostima, ili da bi komunicirali sa gostima koristeći pseudonime e-pošte, koji uvek uključuju Booking.com kao primaoca.

Booking.com može da pristupi komunikaciji između Poslovnih partnera i gostiju. Takođe koristimo automatizovane sisteme za pregled, skeniranje i analizu komunikacija u sledeće svrhe:

 • bezbednost,

 • sprečavanje prevare,

 • usklađivanje sa zakonskim odredbama i regulativama,

 • istrage potencijalno neprimerenog ponašanja,

 • razvoj i unapređenje proizvoda,

 • istraživanje,

 • angažovanje korisnika (uključujući pružanje informacija ili ponuda gostima za koje mislimo da bi ih mogle zanimati),

 • i korisnička ili tehnička podrška.

Booking.com će primati i čuvati sve poruke koje se razmenjuju putem Booking.com alatki za komunikaciju.

E. Analitika, unapređenje i istraživanje:

Booking.com koristi dobijene podatke (koji mogu uključivati i lične podatke) u analitičke svrhe. To je deo našeg nastojanja da unapredimo Booking.com proizvode i usluge i poboljšamo korisničko iskustvo.

Ovi podaci se takođe mogu koristiti u svrhe testiranja, rešavanja problema i poboljšanja funkcionalnosti i kvaliteta onlajn usluga kompanije Booking.com. Povrh toga, periodično pozivamo Poslovne partnere da učestvuju u anketama i sprovode druga istraživanja tržišta.

Neki Poslovni partneri mogu biti pozvani da se pridruže posebnoj onlajn platformi putem koje mogu da komuniciraju sa kompanijom Booking.com i/ili razmenjuju iskustva sa drugim Poslovnim partnerima.

Ukoliko vas pozovemo da se priključite onlajn platformi ili učestvujete u anketi, odnosno istraživanju tržišta, molimo vas da pregledate informacije koje vam Booking.com navede da biste znali u kojim aspektima se vaši lični podaci mogu obrađivati na drugačiji način nego što je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

F. Bezbednost, otkrivanje i sprečavanje prevare

Obrađujemo pružene podatke (koji mogu da uključuju lične podatke) kako bismo istraživali, sprečili i otkrili prevaru i druge nezakonite aktivnosti. To mogu biti lični podaci koje je Poslovni partner pružio kompaniji Booking.com (npr. radi verifikacije u okviru postupka registracije), automatski prikupljeni lični podaci ili lični podaci dobijeni od izvora treće strane (uključujući goste).

Booking.com takođe može da koristi lične podatke kako bi nadležnim organima omogućio istragu i sprovođenje zakona, onda kada je to potrebno. U ove svrhe, lične podatke možemo da podelimo sa organima za sprovođenje zakona.

Osim toga, Booking.com može da koristi lične podatke za procenu rizika i u bezbednosne svrhe, uključujući autentifikaciju korisnika, a za upravljanje rizikom treće strane, koristi pružaoce usluga treće strane. Ovi pružaoci usluga nam pomažu da procenimo profil poslovnog rizika naših Poslovnih partnera. Takođe nam mogu pružiti izveštaje treće strane o dubinskoj analizi koji, u skladu sa važećim zakonom, mogu uključivati moguće informacije o krivičnim presudama i prestupima vlasnika ili Poslovnih partnera.

G. Pravne svrhe i usklađenost

U određenim slučajevima, Booking.com može koristiti dobijene podatke (koji mogu uključivati lične podatke) za obradu i rešavanje pravnih sporova ili za regulatorne istrage, upravljanje rizicima i usklađivanje sa zakonskim obavezama. Takođe ih možemo koristiti za sprovođenje ugovora sa Poslovnim partnerima ili rešavanje žalbe ili zahteva koji uključuje gosta (u okviru razumnih očekivanja) i u skladu sa internim pravilima i procedurama.

Osim toga, možda ćemo morati da delimo informacije o Poslovnim partnerima (uključujući lične podatke) u situaciji kada je to propisano zakonom ili isključivo potrebno kako bismo odgovorili na zahteve nadležnih organa. To uključuje poreske organe, sudove, druge vladine i javne organe ili lokalne opštine (npr. u vezi sa zakonima o kratkoročnom izdavanju).

Ukoliko upotrebljavamo automatizovane sisteme za obradu ličnih podataka koji dovode do zakonskih posledica ili značajno utiču na vas ili druga fizička lica, sprovešćemo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili vaša ili tuđa prava i slobode. To uključuje i pravo na ljudsku intervenciju.

Pravni osnovi

Кao što je primenljivo u pogledu svrha opisanih pod stavkama A i B, Booking.com se oslanja na pravni osnov da je obrada ličnih podataka neophodna za ispunjenje odredbi ugovora između Poslovnog partnera i kompanije Booking.com. Ukoliko tražene informacije nisu pružene, Booking.com ne može da registruje Pružaoca usluge putovanja, niti da sarađuje sa Poslovnim partnerom na neki drugi način, kao ni da pruža usluge korisničkog servisa.

Kada je reč o svrhama pod stavkama C–G, Booking.com se oslanja na opravdani interes da pruži svoje usluge ili dobije usluge od Poslovnih partnera, da spreči prevaru i unapredi sopstvene usluge. Ukoliko koristimo lične podatke u legitimnom interesu kompanije Booking.com ili treće strane, uvek ćemo uzimati u obzir prava pogođenih pojedinaca i zaštitu njihovih podataka u odnosu na prava i interese kompanije Booking.com i/ili treće strane.

Za svrhe pod stavkama F i G, ukoliko je to primenljivo, Booking.com se oslanja i na usklađivanje sa zakonskim obavezama (poput legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona). Konačno, ako je to propisano važećim zakonom, Booking.com će zatražiti vaš pristanak pre obrade vaših ličnih podataka za potrebe marketinga ili u druge svrhe propisane zakonom.

Ukoliko želite da uložite prigovor na obradu podataka koja je opisana pod stavkama C–E i ne možete da pronađete način da je direktno odbijete (na primer, u podešavanjima naloga), obratite se na dataprotectionoffice@booking.com.

Poslovni partneri iz Kalifornije treba da pogledaju odeljak koji se odnosi na Kaliforniju u okviru ove Izjave o zaštiti privatnosti da bi dobili više informacija o svojim konkretnim pravima i načinu ostvarenja tih prava.

Deljenje podataka

 • Deljenje sa distributivnim partnerimaKako bismo podržali upotrebu Booking.com usluga, vaše informacije (koje mogu uključivati lične podatke) možemo podeliti sa članovima korporativne grupe Booking.com. Da biste saznali sve neophodne informacije o korporativnoj grupi Booking.com, posetite našu stranicu „O kompaniji Booking.com“.
 • Deljenje sa trećim stranamaPodatke Poslovnih partnera (koji mogu da uključuju lične podatke) delimo sa trećim stranama, u skladu sa zakonom i na način opisan u nastavku:
  • Pružaoci usluga (uključujući snabdevače). Delimo lične podatke sa pružaocima usluga treće strane kako bi oni pružali naše proizvode i usluge, otkrivali i sprečavali prevaru, čuvali podatke, na drugi način pružali podršku našim poslovnim procesima ili poslovali u naše ime.
  • Pružaoci usluge plaćanja i druge finansijske institucije. U cilju obrade uplata između Poslovnog partnera i kompanije Booking.com ili gosta i Poslovnog partnera, dele se relevantni podaci i sa pružaocima usluge plaćanja i drugim finansijskim institucijama.
  • Provera liste sankcija ili upravljanje rizikom u skladu sa važećim zakonom.
  • Obaveza otkrivanja podataka. Kada zakon tako nalaže i samo ukoliko je to neophodno za pružanje naših usluga, tokom pravnih sporova, ili radi zaštite naših prava ili prava drugih članova Booking Holdings Inc. grupe ili korisnika, otkrivamo vaše lične podatke organima za sprovođenje zakona, istražnim organima ili drugim članovima grupe.
 • Deljenje i otkrivanje objedinjenih podatakaPodatke možemo da delimo sa trećim stranama u objedinjenom obliku i/ili drugom obliku koji ne dozvoljava primaocu da vas identifikuje, na primer u svrhu analize branše ili demografskog profilisanja.

Deljenje podataka sa korporativnom grupom Booking Holdings Inc.

Booking.com je deo korporativne grupe Booking Holdings Inc. Za više informacija o ovoj grupi, posetite Booking Holdings veb sajt.

Booking.com može da prima lične podatke o Poslovnim partnerima od drugih kompanija u okviru korporativne grupe Booking Holdings Inc. ili može da deli lične podatke Poslovnih partnera sa tim kompanijama. To se radi u svrhe opisane u nastavku, u skladu sa svim odredbama ugovora.

Da bi pružio primer ove saradnje među grupama, Booking.com blisko sarađuje sa kompanijom Rentalcars.com kako bi svojim korisnicima ponudio usluge kopnenog prevoza, direktno ili putem svojih Poslovnih partnera.

Sve kompanije unutar Booking Holdings Inc. grupe će možda morati da razmenjuju lične podatke Poslovnih partnera radi zaštite svih korisnika od prevara na svojim onlajn platformama.

Podaci se dele unutar Booking Holdings Inc. grupe kompanija u sledeće svrhe:

 • A. pružanje usluga, uključujući usluge rezervisanja, upravljanje nalozima Poslovnih partnera (uključujući upravljanje pružaocima usluga) i pružanje podrške,

 • B. sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara i drugih ilegalnih aktivnosti,

 • C. analiza podataka i unapređenja proizvoda,

 • D. personalizacija onlajn usluga ili slanje marketinških materijala uz dozvolu primaoca (ili na način na koji je to propisano primenljivim zakonom),

 • E. usklađivanje sa pravilima i primenljivim zakonima.

Booking.com se oslanja na sopstveni legitimni interes i interes kompanija unutar Booking Holdings Inc. grupe da primaju i dele lične podatke na način na koji je to opisano pod stavkama A–D u cilju pružanja usluga ili korišćenja usluga Poslovnih partnera, uključujući unapređenje tih usluga i sprečavanje prevare.

Prilikom upotrebe ličnih podataka u svrhu legitimnog interesa kompanije Booking.com ili treće strane, Booking.com će se uvek truditi da uskladi prava i interese pogođenih pojedinaca kada je reč o zaštiti njihovih ličnih podataka sa pravima i interesima kompanije Booking.com i treće strane.

Za svrhu pod stavkom E, ukoliko je to primenljivo, Booking.com se oslanja i na usklađivanje sa zakonskim obavezama (poput legitimnih zahteva organa za sprovođenje zakona).

Ako želite da uložite prigovor na obradu podataka opisanu pod stavkama A–D i ne možete da pronađete način da je direktno odbijete (na primer, u podešavanjima naloga), obratite se na dataprotectionoffice@booking.com.

Deljenje podataka sa kompanijom Booking.com Transport Limited

Kompanija Booking.com Transport Limited („BTL“), koja posluje i pod nazivom Rentalcars.com, je privatno društvo sa ograničenom odgovornošću koje je osnovano u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva i ima kancelarije na adresi: 6 Goods Yard Street, Mančester, M3 3BG, Ujedinjeno Kraljevstvo.

BTL je deo korporativne grupe Booking Holdings Inc, a uslugama kopnenog prevoza koje se nude putem Booking.com veb sajtova i aplikacija upravlja BTL pod brendom Booking.com.

Booking.com B.V. upravlja BTL stranicom za registraciju distributivnih partnera i postupkom upravljanja nalogom. Podaci BTL Poslovnih partnera koji se prikupe tokom postupka registrovanja i upravljanja nalogom, a koji mogu da uključe lične podatke, dele se sa kompanijom BTL u svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Ako ste BTL Poslovni partner i imate pitanja ili nedoumice u vezi sa obradom vaših ličnih podataka ili želite da ostvarite prava koja imate u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti, stupite u kontakt sa kompanijom BTL na dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Međunarodni prenos podataka

Prenos ličnih podataka Poslovnih partnera, onako kako je opisano u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, može uključivati prekomorski prenos ovih podataka. To se može odnositi na zemlje čiji zakoni o zaštiti podataka nisu toliko sveobuhvatni kao oni u zemlji ili zemljama u kojima ste prvobitno pružili podatke, uključujući one unutar Evropske unije. U takvim slučajevima ćemo vaše lične podatke zaštiti onako kako je navedeno u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

Ukoliko to evropski zakon nalaže, preduzećemo odgovarajuće zaštitne mere kako bismo osigurali da takvi prenosi budu u skladu sa evropskim zakonom o zaštiti privatnosti. Kada se vaši lični podaci prenose pružaocima usluga treće strane, uspostavićemo i primenićemo odgovarajuće ugovorne, organizacione i tehničke mere koje se odnose na takve pružaoce usluga.

Te mere se mogu uspostaviti upotrebom „Standardnih ugovornih klauzula“, koje je odobrila Evropska komisija, pregledom zemalja u koje se podaci mogu preneti i uvođenjem posebnih tehničkih i organizacionih mera bezbednosti. Kada je to primenljivo, možete da nam zatražite kopiju ovih ugovora putem dolenavedenih kontakt podataka.

Bezbednost

Sprovodimo odgovarajuće procedure kako bismo sprečili neovlašćen pristup i zloupotrebu ličnih podataka.

Koristimo odgovarajuće poslovne sisteme i procedure radi zaštite i čuvanja informacija, uključujući lične podatke. Takođe koristimo bezbednosne procedure, kao i tehnička i fizička ograničenja, za pristup i korišćenje ličnih podataka na svojim serverima. Pristup ličnim podacima je dozvoljen isključivo ovlašćenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka

Zadržaćemo lične podatke koliko god to smatramo neophodnim kako bismo upravljali saradnjom sa Poslovnim partnerom, pružili Booking.com usluge Poslovnom partneru i poslovali u skladu sa primenljivim zakonima (uključujući i one koji se odnose na zadržavanje dokumentacije), rešavali sporove ili zahteve sa bilo kojom stranom, kao i u druge svrhe potrebne za obavljanje poslovanja kompanije.

Svi lični podaci koje zadržavamo o vama kao Poslovnom partneru podležu ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti i našim internim smernicama za zadržavanje podataka. Ako imate pitanja o određenim periodima zadržavanja različitih vrsta ličnih podataka koje obrađujemo, obratite nam se putem kontakt podataka u nastavku.

Vaše mogućnosti i prava

U zavisnosti od toga gde se nalazite vi ili pravni subjekt kompanije Booking.com koji obrađuje vaše lične podatke, različita prava mogu da se primenjuju na obradu tih podataka, kao što je navedeno u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Ako je primenljivo:

 • možete da zatražite kopiju ličnih podataka koje imamo o vama,

 • možete da nas obavestite o bilo kakvim promenama ličnih podataka ili zatražite da ispravimo bilo koji lični podatak koji imamo o vama,

 • u određenim situacijama možete da nam tražite da izbrišemo, blokiramo ili ograničimo lične podatke koje posedujemo o vama, ili da uložite prigovor na određene načine na koje koristimo vaše lične podatke,

 • u pojedinim situacijama možete takođe da zatražite da lične podatke koje ste podelili sa nama pošaljemo trećoj strani.

Ukoliko vaše lične podatke koristimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete taj pristanak ako je to u skladu sa važećim zakonom. Kada obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog ili javnog interesa, takođe imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor, u skladu sa važećim zakonom.

Bez obzira na to gde se nalazite vi ili pravni subjekt kompanije Booking.com sa kojim ste zaključili ugovor, oslanjamo se na svoje Poslovne partnere kako bismo osigurali da lični podaci koje posedujemo budu potpuni, tačni i ažurni. Uvek nas na vreme obavestite o bilo kakvim promenama ili greškama u okviru ličnih podataka.

Ako je vaša kompanija sklopila ugovore sa drugim subjektom, a ne kompanijom Booking.com B.V, i želite dodatne informacije o odnosu između tog subjekta i kompanije Booking.com B.V, možete u bilo kom trenutku dastupite u kontakt sa nama. To bi takođe trebalo da učinite ako želite da ostvarite svoja prava u vezi sa ličnim podacima koji se obrađuju o vama u sklopu tog poslovnog odnosa.

Stupite u kontakt sa nama

Ukoliko imate pitanja, zahteve ili nedoumice u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše lične podatke ili želite da ostvarite neko od prava koje imate prema ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, stupite u kontakt sa našim odgovornim licem za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Možete da se obratite i lokalnim vlastima zaduženim za zaštitu podataka.

Obrađujemo pitanja, zahteve i nedoumice u vezi sa privatnošću koji nam se prijave pomoću internih pravila i procedura zasnovanih na važećim zakonima, propisima i smernicama o zaštiti privatnosti. Redovno pregledamo i unapređujemo ova pravila i procedure, pri čemu takođe uzimamo u obzir komentare Poslovnih partnera.

Izmene ove Izjave o zaštiti privatnosti

Kao što se naše poslovanje uvek menja, tako se i ova Izjava o zaštiti privatnosti povremeno menja. Ukoliko budemo planirali da napravimo materijalne izmene ili izmene koje će uticati na vas, uvek ćemo vam se unapred obratiti. Primer ove vrste izmene bi bio kada bismo počeli da obrađujemo vaše lične podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene.

Jan 11, 2023