Oświadczenia dotyczące prywatności i plików cookie

 • Oświadczenie o ochronie prywatności dla Partnerów Biznesowych
 • Oświadczenie o ochronie prywatności Booking Holdings Financial Services

Oświadczenie o ochronie prywatności dla Partnerów Biznesowych

To oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich partnerów biznesowych Booking.com, w tym partnerów zakwaterowania, innych dostawców usług turystycznych, dostawców zewnętrznych, a także pracowników, wykonawców oraz przedstawicieli tych podmiotów.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób grupa spółek Booking.com przetwarza dane osobowe dotyczące osób fizycznych, pracowników, właścicieli lub przedstawicieli występujących w imieniu naszych (obecnych, byłych lub potencjalnych) Partnerów Biznesowych.

W niniejszym dokumencie do grupy spółek Booking.com odnoszą się takie określenia jak „my”, „nas”, „nasze” oraz „Booking.com”. Do osób fizycznych, pracowników, właścicieli lub przedstawicieli występujących w imieniu naszych Partnerów Biznesowych odnoszą się, z osobna lub łącznie, takie określenia jak „Ty”, „Twoje” oraz „Partnerzy Biznesowi”.

W kontekście niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności określenie „Partnerzy Biznesowi” może odnosić się do następujących podmiotów:

 • Dostawcy usług turystycznych,

 • Biura podróży,

 • Dostawcy zewnętrzni,

 • Firmy przewozu naziemnego,

 • Dostawcy usług płatniczych,

 • Inni partnerzy biznesowi umożliwiający Rezerwacje usługi turystycznej za pośrednictwem swoich witryn internetowych i/lub aplikacji (bądź w inny sposób),

 • A także osoby fizyczne lub prawne utrzymujące relacje biznesowe ze spółką z grupy Booking.com.

Uwaga: firmy korzystające z naszych usług „Booking.com for Business”, aby realizować Rezerwacje usługi turystycznej dla swoich pracowników, podlegają naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookies dla klientów.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do wszystkich spółek z grupy Booking.com, odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych dotyczących Partnera Biznesowego. W zależności od charakteru relacji biznesowej różne spółki z grupy Booking.com mogą być odpowiedzialne za przetwarzanie tych danych osobowych.

Na przykład, spółka Booking.com B.V., z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych Dostawców usług turystycznych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma również zastosowanie do spółki Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, z siedzibą w São Paulo (Brazylia), w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących partnerów zakwaterowania w Brazylii.

Aby się dowiedzieć, czy i w jakim zakresie inne spółki z grupy Booking.com są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych, zapoznaj się z informacjami podanymi poniżej. Stosowne informacje są również zawarte w Twojej umowie z Booking.com i udostępnione na naszych platformach online (np. na stronach rejestracji lub platformach do zarządzania zamówieniami). Możesz także skontaktować się z nami, pisząc na adres dataprotectionoffice@booking.com.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Booking.com wykorzystuje pliki cookies w dedykowanych witrynach i aplikacjach Partnera Biznesowego, zawiera nasze Oświadczenie dotyczące plików cookies.

Terminy użyte w niniejszym „Oświadczeniu o ochronie prywatności”

„Produkt turystyczny” oznacza różne produkty i usługi, które mogą zostać zamówione, nabyte, zakupione, opłacone, wynajęte, dostarczone do, zarezerwowane, łączone i skonsumowane przez użytkowników końcowych oraz które dostarcza im Dostawca usług turystycznych.

„Dostawca usług turystycznych” oznacza dostawcę zakwaterowania (np. hotele, motele, apartamenty, obiekty B&B lub właściciele, zwani łącznie „partnerami zakwaterowania”), atrakcji (np. parki tematyczne, muzea, zwiedzanie), transportu (np. wynajem samochodów, rejsy, połączenia kolejowe, taksówki, połączenia z lotniskiem, wycieczki autokarowe, transfery), operatorów wycieczek, ubezpieczenia podróżnego oraz wszelkich innych produktów i usług związanych z podróżowaniem, które od czasu do czasu są udostępniane do Rezerwacji usług turystycznych na naszej platformie.

„Usługa turystyczna” oznacza oferowane lub umożliwiane przez Booking.com kupno, zamówienie, (wspomagane) opłacenie lub usługę rezerwacji przez internet różnych produktów i usług udostępnianych przez Dostawców usług turystycznych na platformie.

„Rezerwacja usług turystycznych” oznacza zamówienie, nabycie, opłacenie lub rezerwację Usługi turystycznej.

Gromadzenie danych

Dane osobowe, które Booking.com gromadzi w odniesieniu do Partnerów Biznesowych zależą od relacji biznesowych i ich interakcji z Booking.com, wyborów dokonywanych przez Partnera Biznesowego oraz od produktów, usług i funkcji, z jakich korzysta Partner Biznesowy.

Uwaga: elementy danych w punktach poniżej są uznawane za „dane osobowe”, gdy dotyczą osoby fizycznej (tj. określonej istoty ludzkiej). Te elementy danych nie są uznawane za „dane osobowe”, gdy dotyczą osoby prawnej lub podmiotu.

Jeżeli jesteś Partnerem Biznesowym działającym w amerykańskim stanie Kalifornia, oprócz informacji podanych w niniejszym dokumencie przysługują Ci dodatkowe prawa wskazane w sekcji dotyczącej Kalifornii w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Gromadzone przez Booking.com dane osobowe dotyczące naszych Partnerów Biznesowych mogą obejmować:

Dane osobowe, które nam udostępniasz

 • Dane kontaktoweGromadzimy następujące dane kontaktowe od naszych Partnerów Biznesowych: imię i nazwisko, data urodzenia (w miarę potrzeby), adresy, służbowe adresy e-mail, numer telefonu oraz faksu.
 • Dane finansoweGromadzimy dane niezbędne do realizacji płatności i wystawiania faktur (m.in. dane banku, numer rachunku bankowego, numer VAT) oraz dane konieczne do przetwarzania pokwitowań.
 • Dane weryfikacyjneBooking.com może poprosić Partnera Biznesowego (lub jego przedstawicieli) o kopię dokumentów rejestracyjnych firmy, dowodu tożsamości lub paszportu, fotografię, film lub inne informacje potrzebne do weryfikacji autentyczności Partnera Biznesowego. Informacje te mogą też obejmować potwierdzenia uzyskania licencji lub dane podatkowe.
 • Inne dane
  • Gdy Partner Biznesowy komunikuje się z Booking.com, gromadzimy i przetwarzamy informacje dotyczące tej komunikacji. Podczas kontaktu z naszym centrum wsparcia możemy słuchać rozmów telefonicznych lub nagrywać je do celów związanych z kontrolą jakości i szkoleniami. Te nagrania mogą być również wykorzystywane do obsługi roszczeń i wykrywania oszustw.
  • Nagrania są przechowywane przez ograniczony okres, zanim zostaną automatycznie usunięte, chyba że Booking.com ma uzasadniony interes w tym, aby przechowywać je dłużej. Ma to miejsce wyłącznie w wyjątkowych przypadkach takich jak dochodzenie w sprawie oszustwa oraz do celów zgodności z przepisami i do celów prawnych.

Informacje, które gromadzimy automatycznie

W zależności od relacji biznesowej Booking.com może również gromadzić dane w sposób automatyczny i niektóre z takich danych mogą obejmować dane osobowe. Te dane są gromadzone, gdy Partner Biznesowy korzysta z usług online, np. z formularza rejestracji, konta użytkownika (np. w Extranecie lub Panelu dla Partnerów), platformy do zarządzania dostawcami lub aplikacji Booking.com, np. Pulse.

Gromadzone dane mogą obejmować:

 • Ustawienia języka,

 • Adres IP,

 • Lokalizację,

 • Ustawienia urządzenia,

 • System operacyjny urządzenia,

 • Dane logowania,

 • Czas użytkowania,

 • Żądany adres URL,

 • Raport dotyczący statusu,

 • Agent użytkownika (informacje o wersji przeglądarki),

 • Wynik (osoba przeglądająca lub osoba rezerwująca),

 • Historia przeglądania,

 • Identyfikator rezerwacji użytkownika,

 • Identyfikatory urządzeń takie jak Android ID, MAC Address, IMEI,

 • Oraz typ wyświetlanych danych.

Dane osobowe, których udzielasz nam na temat innych osób

Udostępniając dane osobowe innych osób do celów biznesowych (np. dane należące do członków Twojego personelu), potwierdzasz, że osoby te zostały poinformowane i wykorzystywaniu ich danych osobowych przez Booking.com na zasadach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Potwierdzasz również, że posiadasz wszystkie konieczne zgody wymagane na podstawie przepisów prawa i rozporządzeń, którym podlegasz.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

 • Informacje o niewypłacalnościW sprawach związanych z niewypłacalnością Booking.com może otrzymywać informacje dotyczące Partnerów Biznesowych od syndyków, sądów lub innych organów administracji publicznej.
 • Dane związane z wnioskami od organów ścigania i organów administracji skarbowejOrgany ścigania lub organy administracji skarbowej mogą kontaktować się z Booking.com w sprawie dodatkowych informacji o Partnerach Biznesowych, jeśli toczy się wobec nich dochodzenie.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom, zarządzanie ryzykiem i zgodność z przepisamiW pewnych sytuacjach, w ramach obowiązującego prawa, Booking.com może gromadzić dane, korzystając ze źródeł będących stronami trzecimi, do celów związanych z wykrywaniem oszustw, zapobieganiem oszustwom, zarządzaniem ryzykiem i zapewnieniem zgodności z przepisami.

Przetwarzanie danych

Booking.com wykorzystuje opisane wcześniej informacje dotyczące Partnera Biznesowego, które mogą obejmować dane osobowe, jeśli ma to zastosowanie, do następujących celów:

A. Rejestracja i zarządzanie

Booking.com używa danych konta, danych kontaktowych i danych finansowych do zarządzania relacją biznesową z Partnerem Biznesowym. Obejmuje to cele związane z rejestracją i weryfikacją.

Niektóre informacje, w tym nazwa i adres Partnera Biznesowego, mogą być wykorzystywane do innych celów zgodnie z umową zawartą pomiędzy Partnerem Biznesowym a Booking.com. Przykładem jest wykorzystanie danych kontaktowych partnera zakwaterowania, aby umożliwić Rezerwację usługi turystycznej w obiekcie partnera za pośrednictwem witryny internetowej strony trzeciej.

B. Obsługa klienta

Booking.com korzysta z informacji przekazanych przez Partnerów Biznesowych (które mogą obejmować dane osobowe), by świadczyć usługi w zakresie obsługi klienta, np. odpowiadać na prośby, zapytania czy problemy Partnerów Biznesowych lub klientów.

C. Inne działania, w tym działania marketingowe

Jeśli potencjalny Partner Biznesowy nie dokończył rejestracji online, Booking.com może przesłać przypomnienie informujące, że należy dokończyć proces rejestracji. Uważamy, że ta dodatkowa usługa jest użyteczna dla naszych (przyszłych) Partnerów Biznesowych, ponieważ umożliwia im kontynuację rejestracji bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych rejestracyjnych.

Booking.com może zapraszać Partnerów Biznesowych do udziału i organizowania wydarzeń, które naszym zdaniem mogą być dla nich istotne lub interesujące. Możemy również wykorzystywać dane osobowe do oferowania i prowadzenia forów internetowych, które umożliwiają Partnerom Biznesowym znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oferty i korzystania z produktów i usług Booking.com.

W związku z relacjami biznesowymi Booking.com wykorzystuje dane osobowe do komunikacji, w tym dostarczania informacji o aktualizacjach systemu lub produktów, wysyłania biuletynu Booking.com, zapraszania Partnerów Biznesowych do udziału w programach polecających lub konkursach (takich jak Booking Hero) lub w związku z innymi komunikatami marketingowymi. Gdy używamy danych osobowych do wysyłania bezpośrednich wiadomości marketingowych w formie elektronicznej, będziemy umieszczać w nich odpowiednie opcje rezygnacji.

D. Narzędzia do wysyłania wiadomości

Booking.com może oferować Partnerom Biznesowym różne sposoby komunikowania się z (potencjalnymi lub aktualnymi) gośćmi przed lub po dokonaniu rezerwacji.

Partnerzy Biznesowi mogą również kontaktować się z Booking.com, aby przekazać gościom informacje o rezerwacji lub pytania, lub komunikować się z gośćmi za pomocą aliasów e-mail, które zawsze zawierają Booking.com jako odbiorcę.

Booking.com może uzyskać dostęp do komunikacji między Partnerami Biznesowymi a gośćmi. Używamy również zautomatyzowanych systemów do przeglądania, skanowania i analizowania komunikacji w następujących celach:

 • Bezpieczeństwo,

 • Zapobieganie oszustwom,

 • Zachowanie zgodności z przepisami oraz wymogami regulacyjnymi,

 • Dochodzenia związane z ewentualnymi nadużyciami,

 • Opracowanie i ulepszanie produktów,

 • Badania,

 • Zaangażowanie klienta (w tym przekazywanie gościom informacji lub ofert, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować),

 • Oraz zapewnianie wsparcia technicznego i obsługi klienta.

Komunikacja wysyłana lub otrzymywana za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych Booking.com będzie otrzymywana i przechowywana przez Booking.com.

E. Analizy, doskonalenie i badania:

Booking.com wykorzystuje dostarczane do nas informacje, które mogą obejmować dane osobowe, do celów analitycznych. Odbywa się to w związku z doskonaleniem produktów i usług Booking.com oraz zwiększaniem komfortu użytkowania.

Dane te mogą być również wykorzystywane do celów testowania, rozwiązywania problemów oraz poprawy funkcjonalności i jakości usług internetowych Booking.com. Od czasu do czasu zapraszamy również Partnerów Biznesowych do udziału w ankietach i innych badaniach rynku.

Niektórzy Partnerzy Biznesowi mogą zostać zaproszeni do dołączenia do dedykowanej platformy internetowej w celu interakcji z Booking.com i/lub wymiany doświadczeń z innymi Partnerami Biznesowymi.

Zapoznaj się z informacjami, które Booking.com podaje, gdy otrzymasz zaproszenie do udziału w ankiecie, badaniu rynku lub dołączenia do platformy internetowej, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być traktowane, jeśli odbywa się to inaczej, niż opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

F. Bezpieczeństwo, wykrywanie i zapobieganie oszustwom

Przetwarzamy dostarczane do nas informacje, które mogą obejmować dane osobowe, w celu prowadzenia dochodzeń, zapobiegania i wykrywania oszustw oraz innym działaniom niezgodnym z prawem. Mogą to być dane osobowe dostarczone Booking.com przez Partnera Biznesowego, np. do celów weryfikacji w ramach procesu rejestracji, dane osobowe gromadzone automatycznie lub dane osobowe otrzymane od stron trzecich (w tym od gości).

W razie potrzeby Booking.com może również wykorzystywać dane osobowe w celu ułatwienia dochodzenia i egzekwowania prawa przez właściwe organy. W tych celach dane osobowe mogą być udostępniane organom ścigania.

Booking.com może również wykorzystywać dane osobowe do oceny ryzyka i celów bezpieczeństwa, w tym uwierzytelniania użytkowników, a do zarządzania ryzykiem związanym ze stronami trzecimi korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci pomagają nam ocenić profil ryzyka biznesowego naszych Partnerów Biznesowych. Mogą również dostarczać nam zewnętrzne raporty due diligence, które, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą zawierać ewentualne informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach właścicieli lub Partnerów Biznesowych.

G. Aspekty prawne

W niektórych przypadkach Booking.com musi wykorzystać przekazane informacje (które mogą obejmować dane osobowe) w celu obsługi i rozstrzygania sporów prawnych lub w celu dochodzeń nadzorczych, zarządzania ryzykiem i zachowania zgodności z przepisami. Możemy również wykorzystać je do egzekwowania naszej umowy (umów) z Partnerami Biznesowymi lub rozstrzygnięcia skargi lub roszczenia związanego z gościem, zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami oraz zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami.

Ponadto możemy być zmuszeni do udostępnienia informacji o Partnerach Biznesowych (w tym danych osobowych), jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa lub bezwzględnie konieczne do odpowiedzi na żądania kompetentnych organów. Obejmuje to organy podatkowe, sądy, inne organy rządowe i publiczne lub lokalne magistraty (np. w odniesieniu do przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego).

Jeżeli do przetwarzania danych osobowych używamy zautomatyzowanych środków, które wywołują skutki prawne lub istotnie wpływają na Ciebie lub inne osoby fizyczne, wdrożymy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności Twoich lub innych osób. Obejmuje to prawo do uzyskania interwencji ze strony człowieka.

Podstawy prawne

W przypadku punktów A i B Booking.com działa w oparciu o podstawę prawną, według której przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy zawartej między Partnerem Biznesowym a Booking.com. W przypadku niedostarczenia potrzebnych danych Booking.com nie może zarejestrować Dostawcy usług turystycznych, współpracować z Partnerem Biznesowym, ani świadczyć obsługi klienta.

W przypadku punktów C-G Booking.com działa w oparciu o swój uzasadniony interes, w ramach którego świadczy usługi lub korzysta z usług Partnera Biznesowego, a także w ramach zapobiegania oszustwom oraz podnoszenia standardu świadczonych usług. Wykorzystując dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu Booking.com lub strony trzeciej, zawsze będziemy równoważyć prawa danej osoby i ochronę jej informacji z prawami i interesami Booking.com i/lub strony trzeciej.

W przypadku punktów F i G (jeśli dotyczy) Booking.com działa w oparciu o zgodność z obowiązkami prawnymi (np. prawnie uzasadnionymi żądaniami organów ścigania). Wreszcie, gdy wymaga tego obowiązujące prawo, Booking.com zwróci się do Ciebie o zgodę przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, w tym do celów marketingowych lub w jakimkolwiek innym celu, który wymaga takiej zgody na podstawie przepisów prawa.

Jeśli chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu określonemu w punktach od C do E i nie możesz znaleźć opcji bezpośredniej rezygnacji (na przykład w ustawieniach konta), napisz na adres dataprotectionoffice@booking.com.

Partnerzy Biznesowi działający w Kalifornii powinni przejść do sekcji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności dotyczącej Kalifornii, aby uzyskać więcej informacji o konkretnych prawach, które im przysługują, i sposobie wykonywania tych praw.

Udostępnianie danych

 • Udostępnianie podmiotom powiązanymAby wesprzeć korzystanie z usług Booking.com, Twoje dane (które mogą zawierać dane osobowe) mogą być udostępniane członkom grupy kapitałowej Booking.com. Aby dowiedzieć się wszystkiego, co musisz wiedzieć o grupie kapitałowej Booking.com, odwiedź naszą stronę O Booking.com.
 • Udostępnianie stronom trzecimUdostępniamy informacje Partnerów Biznesowych (które mogą obejmować dane osobowe) stronom trzecim w ramach obowiązującego prawa i w sposób opisany poniżej:
  • Usługodawcy (w tym dostawcy). Udostępniamy dane osobowe wybranym usługodawcom zewnętrznym do celów dostarczania naszych produktów i usług, wykrywania i zapobiegania oszustwom, przechowywania danych, innego wsparcia naszych procesów biznesowych lub aby umożliwić im prowadzenie działalności w naszym imieniu.
  • Podmioty obsługujące płatności oraz instytucje finansowe. W celu obsługi płatności między Partnerem Biznesowym a Booking.com lub gościem a Partnerem Biznesowym te dane osobowe, które są do tego potrzebne, są udostępniane podmiotom obsługującym płatności oraz innym instytucjom finansowym.
  • Sprawdzanie listy sankcji lub zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
  • Obowiązek ujawnienia. Jeśli wymaga tego prawo, realizacja naszych usług, postępowania prawne lub ochrona naszych praw lub praw grupy spółek Booking Holdings Inc. lub ich użytkowników, możemy ujawnić dane osobowe instytucjom państwowym, organom ścigania lub innym członkom grupy.
 • Udostępnianie i ujawnianie zagregowanych danychMożemy udostępniać informacje stronom trzecim w formie zbiorczej (zagregowanej) i/lub innej formie, która nie pozwala odbiorcy na identyfikację osób, na przykład w celu analizy branżowej lub profilowania demograficznego.

Udostępnianie danych w obrębie grupy kapitałowej Booking Holdings Inc.

Booking.com należy do grupy kapitałowej Booking Holdings Inc. Więcej informacji o grupie można znaleźć na stronie internetowej Booking Holdings.

Booking.com może otrzymywać dane osobowe Partnerów Biznesowych od innych spółek z grupy kapitałowej Booking Holdings Inc. oraz może udostępniać dane osobowe Partnerów Biznesowych tym spółkom. Odbywa się to w celach opisanych poniżej z zastrzeżeniem wszelkich warunków umownych.

Oto przykład takiej współpracy w obrębie grupy: Booking.com ściśle współpracuje z Rentalcars.com, aby oferować swoim klientom usługi transportu naziemnego, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów Biznesowych.

Wszystkie spółki należące do grupy Booking Holdings Inc. mogą mieć potrzebę wymiany danych osobowych Partnerów Biznesowych w celu zapewnienia, że wszyscy użytkownicy są odpowiednio chronieni przed nieuczciwymi działaniami na platformach internetowych grupy.

Udostępnianie danych w obrębie grupy spółek Booking Holdings Inc. odbywa się w następujących celach:

 • A. Świadczenie usług, w tym usług rezerwacji, zarządzanie kontami Partnerów Biznesowych (w tym zarządzanie dostawcami) oraz zapewnienie wsparcia,

 • B. Zapobieganie oszustwom i innym działaniom niezgodnym z prawem, ich wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie,

 • C. Cele analityczne i związane z doskonaleniem produktów,

 • D. Personalizacja usług internetowych lub wysyłanie treści marketingowych za zgodą adresata (lub zgodnie z obowiązującym prawem),

 • E. Zapewnienie zgodności z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa.

Booking.com opiera się na uzasadnionym interesie swoim i spółek z grupy Booking Holdings Inc. w zakresie otrzymywania i udostępniania danych osobowych, jak określono w punktach A–D, w celu świadczenia usług lub pozyskiwania usług od Partnerów Biznesowych, w tym w celu zapobiegania oszustwom i poprawy usług.

Wykorzystując dane osobowe w celu realizacji uzasadnionego interesu Booking.com lub strony trzeciej, Booking.com zawsze będzie równoważyć prawa i interesy danej osoby w ramach ochrony jej danych osobowych z prawami i interesami Booking.com lub strony trzeciej.

W przypadku punktu E (jeśli dotyczy) Booking.com również działa w oparciu o zgodność z obowiązkami prawnymi (np. w związku z prawnie uzasadnionymi wnioskami organów ścigania).

Jeśli chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu określonemu w punktach od A do D i nie możesz znaleźć opcji bezpośredniej rezygnacji (na przykład w ustawieniach konta), napisz na adres dataprotectionoffice@booking.com.

Udostępnianie danych spółce Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited („BTL”), działająca pod nazwą handlową Rentalcars.com, jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, z siedzibą pod adresem 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Zjednoczone Królestwo.

BTL jest częścią grupy kapitałowej Booking Holdings Inc., a usługi transportu naziemnego oferowane za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji Booking.com są obsługiwane przez BTL pod marką Booking.com.

Booking.com BV obsługuje stronę rejestracji partnera afiliacyjnego BTL i proces zarządzania kontem. Podczas tego procesu rejestracji i zarządzania kontem informacje zebrane od Partnerów Biznesowych BTL, które mogą obejmować dane osobowe, są udostępniane BTL w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jeśli jesteś Partnerem Biznesowym BTL i masz pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, napisz do BTL na adres dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych Partnerów Biznesowych, jak opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, może obejmować przekazywanie tych danych do innych krajów. Może to dotyczyć krajów, których przepisy dotyczące ochrony danych nie są tak kompleksowe, jak te obowiązujące w kraju lub krajach, gdzie informacje zostały pierwotnie przekazane, w tym w Unii Europejskiej. W takich przypadkach będziemy chronić Twoje dane osobowe w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Jeśli wymaga tego prawo europejskie, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie danych jest zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. W szczególności, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane zewnętrznym dostawcom usług, ustalamy i wdrażamy z takimi dostawcami odpowiednie środki umowne, organizacyjne i techniczne.

Środki te można ustanowić za pomocą „Standardowych klauzul umownych”, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, poprzez weryfikację krajów, do których dane mogą być przekazywane, oraz zastosowanie określonych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W stosownych przypadkach możesz poprosić nas o kopię tych warunków umownych, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy procedury mające na celu zapobieganie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Korzystamy z odpowiednich systemów biznesowych oraz procedur w celu ochrony informacji, w tym danych osobowych. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak uznamy to za konieczne, aby zarządzać relacjami biznesowymi z Partnerem Biznesowym, świadczyć Partnerowi Biznesowymi usługi, zachować zgodność z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczącymi również przechowywania dokumentów), rozstrzygać spory lub roszczenia z udziałem dowolnych stron i podejmować inne działania, które są konieczne do prowadzenia naszej działalności.

Wszystkie dane osobowe, które przechowujemy o Tobie jako Partnerze Biznesowym, podlegają niniejszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności i naszym wewnętrznym wytycznym dotyczącym przechowywania danych. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnych okresów przechowywania różnych rodzajów przetwarzanych przez nas danych osobowych, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Twoje opcje i prawa

W zależności od tego, jaka jest Twoja lokalizacja lub lokalizacja podmiotu Booking.com przetwarzającego Twoje dane osobowe, różne prawa mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Według zastosowania:

 • Możesz poprosić nas o kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie;

 • Możesz poinformować nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych lub możesz poprosić nas o poprawienie wszystkich Twoich danych osobowych, które posiadamy;

 • W niektórych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie lub zablokowanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które przechowujemy o Tobie, bądź możesz wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych;

 • W pewnych sytuacjach możesz poprosić nas o wysłanie przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych stronie trzeciej.

Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym czasie zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu lub interesu publicznego, masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Niezależnie od Twojej lokalizacji lub lokalizacji podmiotu Booking.com, z którym masz zawartą umowę, oczekujemy, że nasi Partnerzy Biznesowi zapewnią kompletność, prawidłowość i aktualność danych osobowych, które posiadamy. Niezwłoczne informuj nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych lub nieścisłościach w tym zakresie.

Jeśli Twoja firma ma umowy z innym podmiotem niż Booking.com B.V, i chcesz uzyskać więcej informacji na temat relacji między tym podmiotem a Booking.com B.V., możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Ponadto skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych przetwarzanych w ramach tej relacji biznesowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, żądania lub obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z dowolnego prawa, które przysługuje Ci na podstawie niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem dataprotectionoffice@booking.com. Możesz również skontaktować się z lokalnym urzędem ochrony danych.

Odpowiadamy na związane z prywatnością pytania, żądania i obawy, które są nam zgłaszane, korzystając z wewnętrznych zasad i procedur opartych na obowiązujących przepisach prawa, rozporządzeniach i wytycznych dotyczących ochrony prywatności. Regularnie rewidujemy i doskonalimy te zasady i procedury, uwzględniając również opinie Partnerów Biznesowych.

Zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Nasza działalność podlega zmianom, w związku z czym w niniejszym Oświadczenie o ochronie prywatności również mogą być wprowadzane zmiany. Jeśli będziemy planować wprowadzenie istotnych zmiany lub takich zmian, które będą mają na Ciebie wpływ, zawsze skontaktujemy się z Tobą z wyprzedzeniem. Przykład takiej zmiany: zaczynamy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach, które nie zostały wyszczególnione powyżej.

Jan 11, 2023