Erklæring om personvern og informasjonskapsler («cookies»)

 • Personvernerklæring for samarbeidspartnere
 • Personvernerklæring for Booking Holdings Financial Services

Personvernerklæring for samarbeidspartnere

Denne personvernerklæringen gjelder alle Booking.com's samarbeidspartnere, inkludert overnattingssteder, andre reiseleverandører og underleverandører, samt ansatte, underleverandører eller representanter for disse partene.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan selskaper i Booking.com-konsernet behandler personopplysninger som gjelder enkeltpersoner, ansatte, eiere eller representanter som handler på vegne av våre (eksisterende, tidligere eller potensielle) samarbeidspartnere.

I dette dokumentet kan selskaper i Booking.com-konsernet henvises til som «vi», «oss» eller «Booking.com». Enkeltpersoner, ansatte, eiere eller representanter som handler på vegne av våre samarbeidspartnere, henvises til samlet eller individuelt som «du», «din» eller «samarbeidspartnere».

I sammenheng med denne personvernerklæringen, kan begrepet «samarbeidspartnere» vise til

 • reiseleverandører

 • reisebyråer

 • tredjepartsleverandører

 • bakketransportselskaper

 • leverandører av betalingstjenester

 • andre samarbeidspartnere som muliggjør bookinger via nettsiden og/eller appene deres (eller på annen måte)

 • samt naturlige og juridiske personer som opprettholder et forretningsforhold med et selskap i Booking.com-konsernet

Vær oppmerksom på at selskaper som bruker Booking.com for Business-tjenestene våre for å tilrettelegge for bookinger for staben sin, i stedet er underlagt vår erklæring om personvern og informasjonskapsler for kunder.

Denne personvernerklæringen gjelder ethvert selskap i Booking.com-konsernet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som gjelder en samarbeidspartner. Forskjellige selskaper i Booking.com-konsernet kan være ansvarlig for behandlingen av slike personopplysninger, avhengig av forretningsforholdets karakter.

Booking.com B.V. som befinner seg i Amsterdam, Nederland, er for eksempel ansvarlig for behandlingen av opplysninger om reiseleverandøren. Denne personvernerklæringen gjelder også for Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, som befinner seg i São Paulo, Brasil, når personopplysninger for samarbedspartnere i Brasil behandles.

Vi ber om at du leser informasjonen nedenfor for å gjøre deg kjent med om og i hvilken grad andre selskaper i Booking.com-konsernet er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Opplysninger oppgis også i avtalen din med Booking.com og er tilgjengelig for deg på plattformene våre online (slik som på registreringssider eller plattformene våre for innkjøpsadministrasjon). Du kan også kontakte oss på dataprotectionoffice@booking.com.

For mer informasjon om hvordan Booking.com bruker informasjonskapsler på nettstedene og i appene til utvalgte samarbeidspartnere, ber vi om at du leser vår erklæring om informasjonskapsler.

Begreper vi bruker i denne personvernerklæringen

«Reise» viser til de forskjellige reiseproduktene og -tjenestene som kan bestilles, anskaffes, som er til salgs, kan kjøpes, betales for, leies, leveres til, bookes, kombineres eller forbrukes av sluttbrukere, fra reiseleverandøren.

«Reiseleverandør» betyr leverandøren av overnattingsted (f.eks. hotell, motell, leilighet, B&B, husvert, og henvises til med fellesnavn som «samarbeidspartner»), attraksjoner (f.eks. (fornøyelses)parker, museer, sightseeing), leverandør av bakketransport (f.eks. leiebil, cruise, jernbane, drosje, flyplasstransport, bussturer, lokal transport), turoperatører, reiseforsikringer og enhver/ethvert annen/annet reise- eller reiserelatert produkt eller tjeneste som fra tid til annen er tilgjengelig for booking på plattformene våre.

Med «reisetjeneste» menes det nettbaserte kjøpet, bestillingen, (den tilrettelagte) betalingen eller bookingtjenesten som tilbys eller muliggjøres av Booking.com med hensyn til ulike produkter og tjenester som fra tid til annen gjøres tilgjengelig av reiseleverandører på plattformen.

Med «booking» menes bestillingen, kjøpet, betalingen, bookingen eller reservasjonen av en reise.

Innsamling av opplysninger

Personopplysningene som Booking.com samler inn med hensyn til samarbeidspartnere, avhenger av forretningsforholdets sammenheng og samhandlingen deres med Booking.com, valgene som gjøres av samarbeidspartneren og produktene, tjeneste og funksjonene de bruker.

Vær oppmerksom på at opplysningselementene i avsnittene nedenfor, bare ansees å være «personopplysninger» når de gjelder en naturlig person (i betydningen et individ). Disse opplysningene anses ikke for å være «personopplysninger» når de gjelder en juridisk person eller enhet.

Hvis du er en samarbeidspartner i delstaten California i USA har du, i tillegg til opplysningene her, visse andre rettigheter oppgitt i avsnittet om personvernerklæringen som gjelder for California.

Personopplysningene Booking.com samler inn om samarbeidspartnere kan omfatte følgende

personopplysninger du oppgir til oss

 • kontaktopplysningerVi samler inn kontaktopplysninger fra samarbeidspartnerne våre, slik som fornavn og etternavn, fødselsdato (som nødvendig), adresse, firma-e-postadresse, telefon- og telefaksnumre.
 • Økonomiske opplysningerVi samler inn opplysninger som er nødvendig for betalings- og faktureringsformål (inkludert bankopplysninger, bankkontonummer og MVA-nummer) og opplysninger som ellers er nødvendig for behandlingen av kreditnotaer.
 • VerifiseringsopplysningerBooking.com kan be (representanter for) samarbeidspartnere om å fremlegge en kopi av selskapets registreringsdokumenter, ID-kort eller pass, et fotografi, en video eller annen relevant informasjon for å bekrefte at samarbeidspartneren er autentisk. Dette kan også omfatte lisensbevis eller skatteopplysninger.
 • Andre opplysninger
  • Når en samarbeidspartner kommuniserer med Booking.com, samler vi inn og behandler opplysninger om denne kommunkasjonen. Under samtaler med støttesenteret vårt kan samtalen overhøres og tas opp for kvalitetskontroll- og opplæringsformål. Disse opptakene kan også bli benyttet for å behandle krav og avsløre svindel.
  • Opptakene oppbevares i en begrenset tidsperiode før de automatisk slettes, med mindre Booking.com har en legitim interesse i å oppbevare opptaket lenger. Dette skjer kun i unntakstilfeller, slik som for å etterforske svindel, for overholdelse av lover og forskrifter og andre juridiske formål.

Andre opplysninger som vi samler inn automatisk

Avhengig av forretningsforholdet, kan Booking.com også samle inn opplysninger automatisk, hvorav noen kan være personopplysninger. Disse opplysningene samles inn når en samarbeidspartner bruker tjenestene våre online, slik som registreringsskjema, en brukerkonto (f.eks. for ekstranettet eller partnersenteret), en plattform for leverandøradministrasjon eller en Booking.com-app, for eksempel Pulse.

Opplysningene vi samler inn kan omfatte

 • språkinnstillinger

 • IP-adresse

 • sted

 • enhetsinnstillinger

 • enhetens operativsystem

 • påloggingsdetaljer

 • tid for bruk

 • forespurt URL-adresse

 • statusrapport

 • brukerrepresentant (informasjon om nettleserversjon)

 • resultat (visning eller booking)

 • nettleserhistorikk

 • brukers booking-ID

 • enhetsidentifikatorer, slik som Android-ID, MAC-adresse, IMEI

 • samt typen data som er vist

Personopplysninger du oppgir til oss om andre

Når du deler andre personers personopplysninger for forretningsformål, for eksempel opplysninger om medlemmer av staben din, bekrefter du at disse enkeltpersonene har blitt informert om Booking.coms bruk av personopplysningene deres, i samsvar med denne personvernerklæringen. Du bekrefter også at du har innhentet alt nødvendig samtykke, som pålagt i lover og forskrifter som gjelder for deg.

Andre opplysninger som vi mottar via andre kilder

 • Opplysninger om manglende betalingsevneNår det gjelder manglende betalingsevne, kan Booking.com motta opplysninger som gjelder samarbeidspartnere, fra konkursbestyrere, domstoler eller andre offentlige myndigheter.
 • Opplysninger tilknyttet anmodninger fra politi- eller skattemyndigheterPoliti- eller skattemyndigheter kan kontakte Booking.com med ytterligere opplysninger om samarbeidspartnere hvis de er berørt av en etterforskning.
 • Avsløring og forebygging av svindel, risikostyring og overholdelseI enkelte tilfeller, som tillatt under gjeldende lov, kan det være nødvendig for Booking.com å samle inn opplysninger via tredjeparter, for eksempel for å avsløre og forebygge svindel, risikostyrings- og overholdelsesformål.

Behandlingsformål

Booking.com bruker de tidligere beskrevne opplysningene om samarbeidspartnere, hvorav noen kan være personopplysninger, for de følgende formålene (som relevant):

A. Registrering og administrasjon

Booking.com bruker kontoopplysninger, kontaktopplysninger og økonomiske opplysninger for å administrere forretningsforholdet med samarbeidspartneren. Dette omfatter for registrerings- og verifiseringsformål.

Noen typer opplysninger, inkludert navn og adresse til en samarbeidspartner, kan brukes for andre formål i samsvar med avtalen som er inngått mellom samarbeidspartnere og Booking.com. Et eksempel på dette vil være bruk av samarbeidspartnerens kontaktopplysninger for å muliggjøre bookinger ved overnattingsstedet deres via en tredjeparts nettsted.

B. Kundeservice

Booking.com bruker opplysningene oppgitt av samarbeidspartnere (som kan omfatte personopplysninger), til å levere støttetjenester, for eksempel for å svare på forespørsler, spørsmål eller bekymringer fra samarbeidspartnere eller kunder.

C. Andre aktiviteter, deriblant markedsføring

Hvis en potensiell samarbeidspartner ikke har fullført registrering online, kan Booking.com sende en påminnelse om å fullføre registreringsprosessen. Vi mener denne tilleggstjenesten er nyttig for våre (fremtidige) samarbeidspartnere, fordi den gjør det mulig for dem å fullføre registreringen uten å måtte fylle ut alle registreringsopplysningene på nytt.

Booking.com kan invitere samarbeidspartnere til å delta i og være vert for arrangementer som vi mener kan være relevant for eller av interesse for dem. Vi kan også bruke personopplysninger til å tilby og drive online fora som gjør det mulig for samarbeidspartnere å finne svar på vanlige spørsmål om tilbud og bruk av Booking.coms produkter og tjenester.

Booking.com bruker personopplysninger til kommunikasjon, innbefattet levering av informasjon om system- eller produktoppdateringer, utsendelse av Booking.coms nyhetsbrev, invitasjon til samarbeidspartnere om å delta i verveprogrammer eller konkurranser (slik som Booking Hero) eller for annen markedsføringskommunikasjon, som relevant til forretningsforholdet. Når vi bruker personopplysninger til å sende direkte markedsføringsmeldinger, tilbyr vi egnede avmeldingsmuligheter.

D. Meldingsverktøy

Booking.com kan tilby samarbeidspartnere forskjellige måter å kommunisere med (prospektive eller eksisterende) gjester før eller etter en booking.

Samarbeidspartnere kan også kontakte Booking.com for å videresende bookingopplysninger eller spørsmål til gjester, eller kommunisere med gjester ved bruk av alias-e-post, som alltid inkluderer Booking.com som en mottaker.

Booking.com kan skaffe tilgang til kommunikasjoner mellom samarbeidspartnere og gjester. Vi bruker også automatiserte systemer til å revidere, skanne og analysere kommunikasjon for følgende formål

 • sikkerhet

 • forhindre svindel

 • overholde juridiske krav og forskrifter

 • undersøke om det foreligger upassende oppførsel

 • utvikle og forbedre produkter

 • forskningsformål

 • kundeengasjement (inkludert å gi informasjon eller tilbud til gjester, som vi mener kan være av interesse for dem)

 • kundestøtte eller teknisk støtte

All kommunikasjon som sendes eller mottas via kommunikasjonsverktøyene til Booking.com, mottas og lagres av Booking.com.

E. Analyser, forbedringer og undersøkelser:

Booking.com bruker opplysningene som oppgis til oss, som kan omfatte personopplysninger, for analytiske formål. Dette er en del av innsatsen vår for å forbedre Booking.coms produkter og tjenester og forbedre brukeropplevelsen.

Disse opplysningene kan også brukes for testformål, til feilsøking og for å forbedre funksjonaliteten og kvaliteten på Booking.coms online tjenester. Fra tid til annen inviterer vi også samarbeidspartnere til å delta i spørreundersøkelser, og vi gjennomfører andre markedsundersøkelser.

Enkelte samarbeidspartnere kan få invitasjon til å registrere seg på en egen online plattform for å samhandle med Booking.com og/eller utveksle erfaringer med andre samarbeidspartnere.

Vi ber om at du leser informasjonen Booking.com gir deg når du får invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse, markedsundersøkelse eller slutte deg til en nettplattform, slik at du forstår hvordan behandlingen av personopplysningene dine kan avvike fra det som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

F. Sikkerhet, avsløring og forebygging av svindel

Vi behandler opplysninger oppgitt til oss, som kan omfatte personopplysninger, for å etterforske, forhindre og avsløre svindel og andre ulovlige handlinger. Dette kan være personopplysninger som en samarbeidspartner har oppgitt til Booking.com, for eksempel for verifiseringsformål i forbindelse med registreringsprosessen, personopplysninger som samles inn automatisk eller personopplysninger innhentet fra tredjepartskilder (inkludert fra gjester).

Booking.com kan også bruke personopplysninger for å tilrettelegge for etterforskning og håndhevelse i regi av myndighetene, der det er nødvendig. Personopplysninger kan deles med myndighetene for disse formålene.

Booking.com kan også bruke personopplysninger for risikovurderings- og sikkerhetsformål, inkludert autentisering av brukere, og vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører av risikostyring for tredjeparter. Disse leverandørene hjelper oss med å vurdere forretningsrisikoprofilen til samarbeidspartnerne våre. De kan også levere rapporter fra selskapsgjennomgang, som, i henhold til hva som er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan omfatte mulige opplysninger om straffedommer og lovbrudd som gjelder eiere eller samarbeidspartnere.

G. Juridiske formål og overholdelse av lover og forskrifter

I enkelte tilfeller trenger Booking.com å bruke opplysningene som er oppgitt (som kan omfatte personopplysninger) til å håndtere og løse juridiske tvister eller i forbindelse med granskninger fra tilsynsmyndigheter, risikostyring og overholdelse av lover og forskrifter. Vi kan også bruke opplysninger til å håndheve avtalen(e) vår(e) med samarbeidspartnere eller løse en klage eller et krav som involverer en gjest, som rimelig forventet, og i samsvar med interne regler og prosedyrer.

Vi kan i tillegg også måtte dele opplysninger om samarbeidspartnere (inkludert personopplysninger) der dette er pålagt i henhold til gjeldende lov eller strengt nødvendig for å svare på forespørsler fra myndighetene. Dette omfatter skattemyndigheter, domstoler, andre statlige eller kommunale offentlige myndigheter (f.eks. i forbindelse med lover som gjelder korttidsleie).

Hvis vi bruker automatiserte midler til å behandle personopplysninger, som har juridisk virkning eller berører deg eller andre naturlige personer i betydelig grad, vil vi iverksette sikringer med hensyn til dine eller den andre personens rettigheter og friheter. Dette omfatter retten til menneskelig inngripen.

Juridisk grunnlag

I den grad det er relevant for formål A og B, baserer Booking.com seg på det juridiske grunnlaget at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for utførelsen av avtalen mellom samarbeidspartnere og Booking.com. Hvis de nødvendige opplysningene ikke oppgis, kan Booking.com ikke registrere en reiseleverandør eller arbeide på annen måte med en samarbeidspartner, ei heller kan vi tilby kundeservice.

Med hensyn til formål C til G baserer Booking.com seg på den legitime interessen de har i å levere tjenestene sine eller innhente tjenester fra samarbeidspartnere, forhindre svindel og forbedre tjenestene. Når vi bruker personopplysninger i Booking.coms eller en tredjeparts legitime interesse, vil vi alltid balansere de berørte enkeltpersonenes rettigheter og beskyttelsen av opplysningene deres, mot Booking.coms og/eller tredjepartens rettigheter og interesser.

Hva gjelder formål F og G, baserer Booking.com seg, der det er aktuelt, på krav om overholdelse av juridiske forpliktelser (som for eksempel lovlige forespørsler fra politimyndigheter). Endelig vil Booking.com, der det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, innhente ditt samtykke til behandling av personopplysninger, inkludert for markedsføringsformål eller som ellers pålagt av lovgivningen.

Hvis du ønsker å motsette deg behandlingen som oppgitt under C til E og ikke finner en direkte måte å velge bort på (for eksempel i kontoinnstillingene), må du kontakte dataprotectionoffice@booking.com.

Samarbeidspartnere i California bes gå til avsnittet om California i denne personvernerklæringen for mer informasjon om deres spesifikke rettigheter og hvordan utøve disse.

Deling av opplysninger

 • Deling med tilknyttede selskaperFor å støtte bruken din av Booking.com-tjenestene kan opplysningene dine (som kan omfatte personopplysninger) deles med andre selskaper i Booking.com-konsernet. Du finner alt du trenger å vite om Booking.com-konsernet på nettsiden Om Booking.com.
 • Deling med tredjeparterVi deler opplysninger (som kan omfatte personopplysninger) om samarbeidspartnere, med tredjeparter, som tillatt i lovgivningen og som beskrevet nedenfor:
  • Tjenesteleverandører (inkl. andre leverandører). Vi deler personopplysninger med utvalgte tredjeparts tjenesteleverandører for å levere produktene og tjenestene våre, forhindre og avsløre svindel, lagre data og ellers støtte forretningsprosessene våre, eller slik at de kan gjøre forretninger på våre vegne.
  • Leverandører av betalingstjenester og andre finansinstitusjoner. For å behandle betalinger mellom en samarbeidspartner og Booking.com eller en gjest og en samarbeidspartner, deles relevante personopplysninger med leverandører av betalingstjenester og andre finansinstitusjoner.
  • Screening via sanksjonslister eller risikostyring som pålagt i henhold til gjeldende lov.
  • Pålagt bekjentgjøring. Når loven krever det, når det er strengt nødvendig for utførelsen av tjenestene våre, i rettsforhandlinger eller for å beskytte rettighetene våre eller rettighetene til medlemmer av Booking Holdings Inc.-konsernet eller brukere, utleverer vi personopplysninger til politi- og rettsmyndigheter, etterforskende organisasjoner eller andre gruppemedlemmer.
 • Deling og bekjentgjøring av aggregerte dataVi kan dele informasjon med tredjeparter i en aggregert form og/eller andre former som ikke gjør det mulig for mottakeren å identifisere deg, for eksempel for bransjeanalyse eller demografisk profilering.

Datadeling innenfor Booking Holdings Inc.-konsernet

Booking.com er en del av Booking Holdings Inc.-konsernet. Du finner mer informasjon om konsernet på nettstedet til Booking.com.

Booking.com kan motta personopplysninger om samarbeidspartnere fra andre selskaper i Booking Holdings Inc.-konsernet eller vi kan dele personopplysninger for samarbeidspartnere med disse selskapene. Dette gjøres for formålene beskrevet nedenfor, i samsvar med alle avtalevilkår.

Et eksempel på dette interne samarbeidet i konsernet, er Booking.coms nære samarbeid med Rentalcars.com for å tilby bakketransporttjenester til kundene, enten direkte eller via våre samarbeidspartnere.

Alle selskaper i Booking Holdings Inc.-konsernet kan ha behov for å utveksler personopplysninger om samarbeidspartnere for å sikre at vi beskytter alle brukere fra bedragersk virksomhet på plattformene deres online.

Formålene med deling av opplysninger innenfor Booking Holdings Inc.-konsernet, er som følger

 • A. levere tjenester, inkludert bookingtjenester, for å administrere kontoer for samarbeidspartnere (inkludert leverandøradministrasjon) og levere støtte

 • B. forhindre, avsløre og etterforske bedragersk og annen ulovlig virksomhet

 • C. gjennomføre analyser og produktforbedringer

 • D. personlig tilpasning av nettjenester, eller markedsføring med mottakerens samtykke (eller som ellers tillatt av gjeldende lov)

 • E. sikre overholdelse av regler og gjeldende lover

Booking.com og selskapene i Booking Holdings Inc.-konsernet baserer seg på sine legitime interesser i å motta og dele personopplysninger som beskrevet i A til D. Dette er for å kunne levere tjenester til eller innhente tjenester fra samarbeidspartnere, inkludert å forbedre disse tjenestene og forhindre svindel.

Når Booking.com bruker personopplysninger til å tjene de legitime interessene til Booking.com eller en tredjepart, vil vi alltid balansere den berørte enkeltpersonens rettigheter og interesser i beskyttelse av deres personopplysninger, mot rettighetene og interessene til Booking.com eller tredjeparten.

For formål E baserer Booking.com seg, som relevant, også på overholdelse av juridiske forpliktelser (som ved lovlige forespørsler fra politi- og rettsmyndigheter).

Hvis du ønsker å motsette deg behandlingen som oppgitt i A til D og ikke finner en direkte måte å velge bort på (for eksempel i kontoinnstillingene), kan du kontakte dataprotectionoffice@booking.com.

Deling av opplysninger med Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited («BTL»), som handler som Rentalcars.com, er et privat aksjeselskap med begrenset ansvar, registrert i samsvar med lovene i Storbritannia med kontoradresse i 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Storbritannia

BTL er en del av Booking Holdings Inc.-konsernet, og bakketransporttjenestene som tilbys via Booking.coms nettsider og apper, drives av BTL under Booking.com-merket.

Booking.com B.V. driver BTLs registreringsside for tilknyttede selskaper samt kontobehandlingsprosesser. Opplysninger som samles inn fra selskaper tilknyttet BTL under denne registrerings- og kontobehandlingsprosessen, som kan omfatte personopplysninger, deles med BTL for formålene oppgitt i denne personvernerklæringen.

Hvis du er en samarbeidspartner til BTL og har spørsmål eller bekymringer om behandlingen av personopplysningene dine eller ønsker å utøve rettighetene du har under denne personvernerklæringen, kan du kontakte BTL på dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Internasjonal overføring av opplysninger

Overføringen av personopplysninger for samarbeidspartneren, som beskrevet i denne personvernerklæringen, kan omfatte internasjonal overføring av disse opplysningene. Dette kan være til land med personvernlover som ikke er så omfattende som i det landet eller de landene der du opprinnelig oppga opplysningene, inkludert innenfor EU. I slike tilfeller vil vi beskytte personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når europeisk lovgivning krever det, iverksetter vi relevante sikringer for å påse at slike overføringer er i samsvar med europeiske personvernlover. Særlig når personopplysninger overføres til tredjepartsleverandører av tjenester, oppretter og implementerer vi egnede avtalemessige, organisatoriske og tekniske tiltak med de aktuelle leverandørene.

Disse tiltakene kan etableres ved bruk av «standard kontraktsklausuler», godkjent av Europakommisjonen, ved undersøkelse av hvilke land opplysningene kan overføres til og iverksetting av spesifikke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Der det er relevant, kan du be oss om en kopi av disse kontraktsfestede avtalene ved bruk av kontaktopplysningene oppgitt nedenfor.

Sikkerhet

Vi har rutiner som skal forhindre uautorisert adgang til og misbruk av personopplysninger.

Vi bruker egnede systemer og prosedyrer for å beskytte og sikre opplysninger, inkludert personopplysninger. Vi bruker også sikkerhetsprosedyrer og tekniske og fysiske begrensninger for tilgang til og bruk av personopplysningene på serverne våre. Kun autorisert personale har tilgang til personopplysninger i forbindelse med arbeidet sitt.

Lagring av opplysninger

Vi beholder personopplysninger så lenge som det anses nødvendig for å administrere forretningsforholdet med en samarbeidspartner, for å levere Booking.coms tjenester til en samarbeidspartner og for å overholde gjeldende lover (inkludert slike som gjelder dokumentbevaring), løse tvister eller krav med en annen part og som ellers nødvendig for å gjøre det mulig for oss å drive virksomheten vår.

Alle personopplysninger vi lagrer om deg som en samarbeidspartner, er underlagt denne personvernerklæringen og de interne retningslinjene våre for retensjon. Hvis du har spørsmål om den spesifikke lagringsperioden for forskjellige typer personopplysninger som vi behandler, ber vi om at du tar kontakt ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor.

Dine valg og rettigheter

Avhengig av hvor du befinner deg og hvilken Booking.com-enhet som behandler personopplysningene dine, kan forskjellige rettigheter gjelde for behandlingen av disse personopplysningene, som fremsatt i denne personvernerklæringen. I den grad det er relevant:

 • Du kan be oss om en kopi av personopplysningene dine som vi har lagret.

 • Du kan informere oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine, eller du kan be oss om å endre noen av personopplysningene som vi har lagret om deg.

 • I visse situasjoner kan du be oss om å slette, sperre eller begrense personopplysningene vi har om deg, eller motsette deg bestemte måter vi bruker personopplysningene dine på.

 • I visse situasjoner kan du også be oss om å sende personopplysningene du har oppgitt til oss, til en tredjepart.

Der vi bruker personopplysningene dine på basis av ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake dette samtykket i samsvar med gjeldende lover. Der vi behandler personopplysningene dine basert på legitim interesse eller offentlig interesse, har du til enhver tid også rett til innsigelse, i samsvar med gjeldende lov.

Uavhengig av hvor du befinner deg eller Booking.com-enheten du har inngått kontrakt med, baserer vi oss på våre samarbeidspartnere for å sikre at personopplysningene vi innehar om dem er fullstendige, nøyaktige og oppdaterte. Vi ber om at du informerer oss snarest mulig om eventuelle endringer av eller unøyaktigheter i personopplysningene dine.

Hvis selskapet ditt har avtaler med en annen Booking.com B.V.-enhet og du ønsker mer informasjon om forholdet mellom denne enheten og Booking.com B.V., kan du når som helst kontakte oss. Du må også gjøre dette hvis du ønsker å utøve rettighetene dine med hensyn til behandlingen av personopplysninger om deg som ledd i dette forretningsforholdet.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, forespørsler eller bekymringer angående hvordan vi behandler personopplysningene dine eller om du ønsker å utøve noen av rettighetene du har i henhold til denne personvernerklæringen, ber vi om at du kontakter personvernombudet vår på dataprotectionoffice@booking.com. Du kan også kontakte Datatilsynet.

Vi behandler spørsmål, forespørsler og bekymringer som rapporteres til oss og som spesifikt gjelder personvern, ved bruk av interne regler og prosedyrer basert på gjeldende personvernlover, forskrifter og retningslinjer. Vi reviderer og forbedrer regelmessig disse reglene og prosedyrene, også i hensyntaken til tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere.

Endringer av denne personvernerklæringen

I likhet med at virksomheten vår er i stadig endring, endres også denne personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis vi planlegger å foreta materielle endringer eller endringer som påvirker deg, kontakter vi deg alltid på forhånd. Et eksempel på denne typen endring, er om vi begynner å behandle personopplysningene dine for formål som ikke er oppgitt ovenfor.

Jan 11, 2023