Privacy- en Cookieverklaring

 • Privacyverklaring voor zakenpartners
 • Privacyverklaring voor Booking Holdings Financial Services

Privacyverklaring voor Zakenpartners

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle zakenpartners van Booking.com, inclusief accommodatiepartners, andere reisaanbieders en -verkopers, alsmede de medewerkers, contractanten of vertegenwoordigers van deze partijen.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Booking.com-bedrijfsgroep persoonsgegevens verwerkt van personen, werknemers, eigenaren of vertegenwoordigers die optreden namens onze (bestaande, voormalige of potentiële) Zakenpartners.

In dit document kan naar groepsmaatschappijen van Booking.com worden verwezen als 'wij', 'ons', 'onze' of 'Booking.com'. Individuen, werknemers, eigenaren of vertegenwoordigers die namens onze Zakenpartners optreden, kunnen samen of afzonderlijk worden aangeduid als 'u', 'uw' of 'Zakenpartners'.

In de context van deze Privacyverklaring kan de term 'Zakenpartners' verwijzen naar:

 • Reisaanbieders,

 • Reisbureaus;

 • Externe leveranciers,

 • Grondtransportbedrijven,

 • Betaaldienstverleners,

 • Andere zakenpartners die de Reserveringen mogelijk maken via hun websites en/of apps (of andere middelen),

 • En natuurlijke of rechtspersonen die een zakelijke relatie onderhouden met een groepsmaatschappij van Booking.com.

Houd er rekening mee dat bedrijven die onze 'Booking.com for Business'-services gebruiken om Reserveringen voor hun personeel te vergemakkelijken, in plaats daarvan onderworpen zijn aan onze Privacy- en Cookieverklaring voor klanten.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elk groepsbedrijf van Booking.com dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van een Zakenpartner. Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie kunnen verschillende groepsmaatschappijen van Booking.com verantwoordelijk zijn voor de verwerking van die persoonsgegevens.

Booking.com B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de Reisaanbieder. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, gevestigd te São Paulo, Brazilië, wanneer de persoonsgegevens van accommodatiepartners in Brazilië worden verwerkt.

Om erachter te komen of en in hoeverre andere groepsmaatschappijen van Booking.com verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u de onderstaande informatie raadplegen. Informatie wordt ook verstrekt in uw overeenkomst met Booking.com en beschikbaar gesteld op onze online platforms (zoals aanmeldingspagina's of inkoopbeheerplatforms). U kunt ook contact met ons opnemen via dataprotectionoffice@booking.com.

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe Booking.com cookies gebruikt op speciale websites en apps van Zakenpartners.

Terminologie die we gebruiken in deze Privacyverklaring

Reis' verwijst naar de verschillende reisproducten en -services die bij de Reisaanbieder kunnen worden besteld, verkregen, aangekocht, gekocht, betaald, gehuurd, verstrekt aan, gereserveerd door, gecombineerd door of verbruikt door eindgebruikers.

Reisaanbieder' betekent de aanbieder van een accommodatie (bijv. hotel, motel, appartement, bed & breakfast, verhuurder en in het algemeen 'accommodatiepartner' genoemd), attracties (bijv. attractieparken, musea, rondleidingen), vervoersaanbieder (bijv. autoverhuur, cruises, treinritten, taxi's, luchthavenritten, touringcars, transfers), touroperators, reisverzekeringen en alle andere reis- of aanverwante producten of services van tijd tot tijd beschikbaar voor Reserveringen op onze platforms.

Reisservice' is de online aankoop, bestelling, (gefaciliteerde) betaling of reserveringsservice zoals aangeboden of ingeschakeld door Booking.com voor diverse producten en services die van tijd tot tijd beschikbaar worden gesteld door Reisaanbieders op het platform.

Reservering' is de bestelling, aankoop, betaling, boeking of reservering van een Reis.

Gegevensverzameling

De persoonsgegevens die Booking.com verzamelt met betrekking tot Zakenpartners is afhankelijk van de context van de zakelijke relatie en hun interactie met Booking.com, de door de Zakenpartner gemaakte keuzes en de producten, services en functies die ze gebruiken.

Houd er rekening mee dat de gegevens in de onderstaande paragrafen alleen als 'persoonsgegevens' worden beschouwd als ze betrekking hebben op een natuurlijk persoon (d.w.z. een individueel mens). Deze gegevensitems worden niet beschouwd als 'persoonsgegevens' wanneer ze betrekking hebben op een rechtspersoon of entiteit.

Als u een zakenpartner bent in de staat Californië, VS, hebt u, naast de informatie hier, bepaalde aanvullende rechten die worden beschreven in het gedeelte van onze privacyverklaring dat van toepassing is op Californië.

De persoonsgegevens die Booking.com over onze Zakenpartners verzamelt, kunnen het volgende omvatten:

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

 • ContactgegevensWe verzamelen contactgegevens van onze Zakenpartners, zoals voor- en achternaam, geboortedatum (indien vereist), adressen, zakelijke e-mailadressen, telefoon- en faxnummers.
 • Financiële gegevensWe verzamelen gegevens die nodig zijn voor betalings- en factureringsdoeleinden (waaronder uw bankgegevens, bankrekeningnummer en btw-nummer) en gegevens die anders nodig zijn voor de verwerking van creditnota's.
 • VerificatiegegevensBooking.com kan (vertegenwoordigers van) Zakenpartners vragen om een kopie van bedrijfsregistratiedocumenten, hun identiteitskaart of paspoort, een foto, video of andere relevante informatie om de authenticiteit van de Zakenpartner te controleren. Dit kan ook bewijs van licenties of belastinginformatie omvatten.
 • Andere gegevens
  • Wanneer een Zakenpartner communiceert met Booking.com, verzamelen en verwerken we informatie over deze communicaties. Tijdens gesprekken met ons ondersteuningscentrum kan er live worden geluisterd en kunnen gesprekken worden opgenomen voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden. Deze opnames kunnen ook worden gebruikt voor de afhandeling van claims en fraudedetectie.
  • Opnames worden voor een beperkte tijd bewaard voordat ze automatisch worden verwijderd, tenzij Booking.com een gerechtvaardigd belang heeft om de opname langer te bewaren. Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals voor fraudeonderzoek, naleving en juridische doeleinden.

Gegevens die we automatisch verzamelen

Afhankelijk van de zakelijke relatie kan Booking.com ook automatisch informatie verzamelen, waarvan sommige persoonsgegevens kunnen zijn. Deze gegevens worden verzameld wanneer een Zakenpartner gebruikmaakt van online services zoals een registratieformulier, een gebruikersaccount (bijv. voor het extranet of Partnercentrum), een leveranciersbeheerplatform of een Booking.com-app, zoals Pulse.

De verzamelde gegevens kunnen zijn:

 • Taalinstellingen,

 • IP-adres,

 • Plaats,

 • Apparaatinstellingen,

 • Besturingssysteem van het apparaat,

 • Loginformatie,

 • Gebruikstijd,

 • Gevraagde URL,

 • Statusrapport,

 • Gebruikersagent (informatie over de browserversie),

 • Resultaat (kijker of boeker),

 • Browsegeschiedenis,

 • Boekings-ID van de gebruiker,

 • Apparaat-id's, zoals Android-id, MAC-adres, IMEI,

 • En het type gegevens dat wordt bekeken.

Persoonsgegevens van anderen die u aan ons verstrekt

Door persoonsgegevens van andere personen te delen voor zakelijke doeleinden – zoals gegevens van uw medewerkers – bevestigt u dat deze personen zijn geïnformeerd over het gebruik van hun persoonsgegevens door Booking.com in overeenstemming met deze privacyverklaring. Ook bevestigt u dat u alle benodigde toestemming heeft verkregen, zoals vereist door de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Andere gegevens die we uit andere bronnen ontvangen

 • Informatie over insolventieIn insolventiezaken kan Booking.com informatie met betrekking tot Zakenpartners ontvangen van curatoren, rechtbanken of andere overheidsinstanties.
 • Gegevens met betrekking tot wetshandhavings- en belastingautoriteitenverzoekenRechtshandhavingsinstanties of belastingautoriteiten kunnen contact opnemen met Booking.com met aanvullende informatie over Zakenpartners in het geval dat ze deel uitmaken van een onderzoek.
 • Fraudedetectie en -preventie, risicobeheer en nalevingIn bepaalde gevallen, en voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan Booking.com gegevens verzamelen via externe partijen ten behoeve van fraudeopsporing en -preventie, risicobeheer en naleving.

Verwerkingsdoeleinden

Booking.com gebruikt de eerder beschreven gegevens van Zakenpartners, die persoonsgegevens kunnen bevatten, indien relevant, voor de volgende doeleinden:

A. Registratie en beheer

Booking.com gebruikt accountgegevens, contactgegevens en financiële gegevens om de zakelijke relatie met de Zakenpartner te beheren. Dit geldt ook voor registratie- en verificatiedoeleinden.

Bepaalde informatie, waaronder de naam en het adres van een Zakenpartner, kan worden gebruikt voor andere doeleinden in overeenstemming met de overeenkomst die is aangegaan tussen de Zakenpartner en Booking.com. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de contactgegevens van een accommodatiepartner om Reserveringen bij hun accommodatie mogelijk te maken via een website van een derde partij.

B. Klantenservice

Booking.com gebruikt de door Zakenpartners verstrekte informatie (waaronder mogelijk persoonsgegevens) om ondersteunende services te verlenen, bijvoorbeeld om te reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen van Zakenpartners of klanten.

C. Andere activiteiten, waaronder marketing

Als een potentiële Zakenpartner de online registratie nog niet heeft afgerond, kan Booking.com een herinnering sturen om het registratieproces te voltooien. Wij zijn van mening dat deze extra service nuttig is voor onze (toekomstige) Zakenpartners omdat het hen in staat stelt de registratie te voltooien zonder alle registratiegegevens opnieuw in te hoeven vullen.

Booking.com kan Zakenpartners uitnodigen om evenementen bij te wonen en te organiseren waarvan wij denken dat ze relevant of interessant voor hen kunnen zijn. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om online forums aan te bieden en te hosten waarmee Zakenpartners antwoorden kunnen vinden op veelgestelde vragen over het aanbod en het gebruik van producten en services van Booking.com.

Voor zover relevant voor de zakelijke relatie, gebruikt Booking.com persoonsgegevens voor communicatie, waaronder het verstrekken van informatie over systeem- of productupdates, het verzenden van de nieuwsbrief van Booking.com, het uitnodigen van Zakenpartners om deel te nemen aan verwijzingsprogramma's of wedstrijden (zoals Booking Hero) of voor andere marketingcommunicatie. Wanneer we persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van directe marketingberichten in elektronische vorm zullen wij in gepaste opt-outmogelijkheden voorzien.

D. Berichtenuitwisselingstools

Booking.com kan Zakenpartners verschillende manieren bieden om voor of na een reservering met (toekomstige of bestaande) gasten te communiceren.

Zakenpartners kunnen ook contact opnemen met Booking.com om reserveringsinformatie of vragen door te sturen naar gasten, of om met gasten te communiceren via e-mailaliassen, waarbij Booking.com altijd als ontvanger wordt vermeld.

Booking.com heeft toegang tot communicatie tussen Zakenpartners en gasten. We gebruiken ook geautomatiseerde systemen om communicatie te beoordelen, scannen en analyseren voor de volgende doeleinden:

 • Veiligheid,

 • Fraudepreventie,

 • Naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften,

 • Onderzoek naar mogelijk wangedrag,

 • Ontwikkeling en verbetering van producten,

 • Onderzoek,

 • Klantbetrokkenheid (inclusief het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan gasten waarvan wij denken dat deze voor hen interessant kunnen zijn),

 • En klant- of technische ondersteuning.

Communicatie die is gestuurd of ontvangen via de communicatiemiddelen van Booking.com wordt ontvangen en opgeslagen door Booking.com.

E. Analyses, verbeteringen en onderzoek:

Booking.com gebruikt de aan ons verstrekte gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, voor analytische doeleinden. Dit maakt deel uit van ons streven om de producten en services van Booking.com te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor testdoeleinden, probleemoplossing en om de functionaliteit en kwaliteit van de online services van Booking.com te verbeteren. We nodigen ook Zakenpartners uit om van tijd tot tijd deel te nemen aan enquêtes en ander marktonderzoek uit te voeren.

Bepaalde Zakenpartners kunnen uitgenodigd worden voor een online platform om te communiceren met Booking.com en/of ervaringen uit te wisselen met andere Zakenpartners.

Raadpleeg de informatie die Booking.com verstrekt wanneer u wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, marktonderzoek of om lid te worden van een online platform, om te begrijpen hoe uw persoonsgegevens anders kunnen worden behandeld dan beschreven in deze Privacyverklaring.

F. Veiligheid, fraudeopsporing en -preventie

We verwerken de aan ons verstrekte gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, om fraude en andere illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en op te sporen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn die een Zakenpartner heeft verstrekt aan Booking.com, bijvoorbeeld voor verificatiedoeleinden als onderdeel van het registratieproces, automatisch verzamelde persoonsgegevens, of persoonsgegevens verkregen via derden (inclusief van gasten).

Booking.com kan persoonsgegevens ook gebruiken om onderzoek en handhaving door bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, indien nodig. Voor deze doeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met wetshandhavingsinstanties.

Booking.com kan persoonsgegevens ook gebruiken voor risicobeoordeling en beveiligingsdoeleinden, waaronder de authenticatie van gebruikers, en we gebruiken externe dienstverleners voor risicobeheer door derden. Deze dienstverleners helpen ons om het bedrijfsrisicoprofiel van onze Zakenpartners te beoordelen. Ze kunnen ons ook due diligence-rapporten van derden verstrekken, die, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mogelijke informatie kunnen bevatten over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen van eigenaren of Zakenpartners.

G. Regelgeving en naleving

In bepaalde gevallen moet Booking.com de verstrekte gegevens, waaronder mogelijk persoonsgegevens, gebruiken om juridische geschillen af te handelen en op te lossen of voor regelgevende onderzoeken, risicobeheer en om regelgeving na te leven. We kunnen het ook gebruiken om onze overeenkomst(en) met Zakenpartners af te dwingen of om een klacht of claim op te lossen waarbij een gast betrokken is, zoals redelijkerwijs verwacht, en in overeenstemming met de interne voorwaarden en procedures.

Daarnaast is het mogelijk dat we informatie over Zakenpartners (inclusief persoonsgegevens) moeten delen waar dit wettelijk vereist is of strikt noodzakelijk is om te reageren op verzoeken van bevoegde autoriteiten. Dit omvat belastingdiensten, rechtbanken, andere overheids- en openbare autoriteiten of lokale gemeenten (bijvoorbeeld met betrekking tot wetten op kortetermijnverhuur).

Als we geautomatiseerde middelen gebruiken om persoonsgegevens te verwerken, die rechtsgevolgen hebben of aanzienlijke gevolgen hebben voor u of andere natuurlijke personen, zullen we passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden van u of die van de ander te vrijwaren. Daartoe behoort ook het recht op menselijke interventie.

Juridische grondslagen

Voor de doelen A en B baseert Booking.com zich op de juridische grondslag dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Zakenpartner en Booking.com. Wanneer de vereiste gegevens niet worden verstrekt, kan Booking.com een Reisaanbieder niet registreren of anderzijds werken met een Zakenpartner en ook geen klantenservice verlenen.

Met het oog op doel C tot en met G baseert Booking.com zich op zijn gerechtvaardigde belangen om zijn services aan te bieden of te verkrijgen van Zakenpartners, om fraude te voorkomen, en om zijn services te verbeteren. Wanneer we persoonsgegevens gebruiken om het gerechtvaardigde belang van Booking.com of een derde partij te dienen, zullen we altijd de rechten en belangen van de betrokken persoon en de bescherming van hun informatie afwegen tegen de rechten en belangen van Booking.com en/of de derde partij.

Voor doel F en G vertrouwt Booking.com, indien van toepassing, ook op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals wetshandhavingsverzoeken). Tot slot zal Booking.com, indien nodig onder de toepasselijke wetgeving, voordat het uw persoonsgegevens verwerkt om uw toestemming vragen, ook voor mailmarketingdoeleinden of zoals anders vereist door de wet.

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking zoals uiteengezet onder C tot en met E en geen manier kunt vinden om u direct af te melden (bijvoorbeeld in uw accountinstellingen), neem dan contact op met dataprotectionoffice@booking.com.

Zakenpartners in Californië dienen het Californië-gedeelte van deze Privacyverklaring te raadplegen voor meer informatie over hun specifieke rechten en hoe ze deze rechten kunnen uitoefenen.

Delen van data

 • Delen met gelieerde bedrijvenOm het gebruik van de Booking.com-services te ondersteunen, kan uw informatie (waaronder mogelijk persoonsgegevens) worden gedeeld met leden van de Booking.com-bedrijfsgroep. Ga naar onze pagina Over Booking.com om alles te weten te komen over de bedrijfsgroep van Booking.com.
 • Delen met derdenWe delen de informatie van Zakenpartners, waaronder mogelijkerwijs ook persoonsgegevens, met derden, voor zover wettelijk toegestaan en zoals hieronder beschreven.
  • Dienstverleners (incl. leveranciers). We delen persoonsgegevens met geselecteerde dienstverlenende derden om onze producten en services te leveren, fraude te vermijden en detecteren, data op te slaan en anderszins onze bedrijfsprocessen te ondersteunen of zodat ze namens ons kunnen handelen.
  • Betaaldiensten en andere financiële instellingen. Om betalingen tussen een Zakenpartner en Booking.com of een gast en een Zakenpartner te verwerken, worden relevante persoonsgegevens gedeeld met betalingsproviders en andere financiële instellingen.
  • Screening van sanctielijsten of risicobeheer zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
  • Verplichte informatieverschaffing. Indien wettelijk verplicht, strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze services, in juridische procedures, of ter bescherming van onze rechten of de rechten van gebruikers of andere leden van de Booking Holdings Inc.-groep, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan rechtshandhavingsinstanties, onderzoeksdiensten, of andere groepsleden.
 • Delen en openbaarmaking van geaggregeerde gegevensWe kunnen informatie delen met derden in een geaggregeerde vorm en/of een andere vorm waarin de ontvanger u niet kan identificeren, bijvoorbeeld voor sectoranalyse of demografische profilering.

Delen van data binnen de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc.

Booking.com is onderdeel van de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc. Voor meer informatie over de groep kunt u terecht op de website van Booking Holdings.

Booking.com kan persoonsgegevens over Zakenpartners ontvangen van andere bedrijven in de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc. of we kunnen de persoonsgegevens van Zakenpartners delen met die bedrijven. Dit wordt gedaan voor de doeleinden zoals hieronder beschreven, onderhevig aan eventuele contractuele voorwaarden.

Om een voorbeeld te geven van deze samenwerking tussen groepen, werkt Booking.com nauw samen met Rentalcars.com om zijn klanten grondtransportdiensten aan te bieden, hetzij rechtstreeks, hetzij via onze Zakenpartners.

Alle bedrijven binnen de groep van bedrijven van Booking Holdings Inc. moeten mogelijk persoonsgegevens van Zakenpartners uitwisselen om ervoor te zorgen dat we alle gebruikers beschermen tegen frauduleuze activiteiten op hun online platforms.

Binnen de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc. worden data gedeeld voor de volgende doeleinden:

 • A. Om services te verlenen, waaronder reserveringsdiensten, om Zakenpartneraccounts te beheren (inclusief leveranciersbeheer) en om ondersteuning te bieden,

 • B. Om frauduleuze en andere illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken,

 • C. Voor analytische doeleinden en productverbetering,

 • D. Voor de personalisering van online services, of voor het versturen van reclame, met toestemming van de ontvanger (of voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving),

 • E. Om te waarborgen dat aan de voorwaarden en de van toepassing zijnde wetgeving wordt voldaan.

Booking.com baseert zich op onze gerechtvaardigde belangen en die van de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc. om persoonsgegevens te ontvangen en te delen zoals beschreven onder A tot en met D, om zijn services te verlenen of om services te verkrijgen van Zakenpartners, onder meer om deze services te verbeteren en fraude te voorkomen.

Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om de gerechtvaardigde belangen van Booking.com of een derde partij te dienen, zal Booking.com altijd de rechten en belangen van de betrokken persoon met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens afwegen tegen de rechten en belangen van Booking.com of die van de derde partij.

Voor doel E vertrouwt Booking.com, indien van toepassing, ook op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals in zaken van wetshandhavingsverzoeken).

Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking zoals uiteengezet onder A tot en met D en geen manier kunt vinden om u direct af te melden (bijvoorbeeld in uw accountinstellingen), neem dan contact op met dataprotectionoffice@booking.com.

Data delen met Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited ('BTL'), handelend als Rentalcars.com, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, die is gevestigd te 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Verenigd Koninkrijk.

BTL maakt deel uit van de bedrijfsgroep Booking Holdings Inc. en de grondvervoersdiensten die worden aangeboden via de websites en apps van Booking.com worden beheerd door BTL onder de merknaam Booking.com.

Booking.com B.V. beheert de aanmeldingspagina voor gelieerde partners van BTL en het proces voor accountbeheer. De informatie die tijdens dit aanmeldings- en accountbeheerproces van BTL Zakenpartners wordt verzameld, waaronder mogelijk persoonsgegevens, wordt gedeeld met BTL voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Als u een BTL Zakenpartner bent en vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt gebruikmaken van de rechten die u op grond van deze Privacyverklaring heeft, neem dan contact op met BTL via dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Internationale gegevensoverdrachten

De overdracht van persoonsgegevens van Zakenpartners, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kan de overdracht van deze gegevens naar het buitenland omvatten. Dit kan zijn naar landen waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming niet zo uitgebreid is als die van het land of de landen waarin u de informatie in eerste instantie heeft verstrekt, ook binnen de Europese Unie. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Waar vereist door de Europese wetgeving, zullen we passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de Europese privacywetgeving. Met name wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen aan externe dienstverleners, treffen en implementeren we passende contractuele, organisatorische en technische maatregelen met dergelijke dienstverleners.

Deze maatregelen kunnen worden vastgesteld aan de hand van 'Standaard Contractuele Clausules', goedgekeurd door de Europese Commissie, door te onderzoeken naar welke landen gegevens kunnen worden overgedragen en door specifieke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen op te leggen. Indien van toepassing kunt u ons om een kopie van deze contractuele overeenkomsten vragen via de onderstaande contactgegevens.

Veiligheid

Wij hebben procedures om ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Wij gebruiken adequate zakelijke systemen en procedures om gegevens, waaronder persoonsgegevens, te beschermen en veilig te stellen. Wij gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor toegang tot de persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens als dit nodig is voor hun werk.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij het nodig vinden om onze zakelijke samenwerking met een Zakenpartner te onderhouden, om de Booking.com-services aan een Zakenpartner te leveren en om te voldoen aan toepasselijke wetten (inclusief wetten m.b.t. bewaren van documenten), geschillen of claims met enige partijen op te lossen, en zoals anderszins noodzakelijk om ons onze werkzaamheden te laten doen.

Alle persoonsgegevens die we over u als Zakenpartner bewaren, zijn onderworpen aan deze Privacyverklaring en onze interne bewaarrichtlijnen. Als u vragen heeft over de specifieke bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die we verwerken, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Uw opties en rechten

Afhankelijk van waar u bent gevestigd of de Booking.com-entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen verschillende rechten van toepassing zijn op de verwerking van die gegevens, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Naar gelang het geval:

 • U kunt ons om een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren,

 • U kunt ons op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, of ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren,

 • In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen, blokkeren of beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken,

 • In bepaalde gevallen kunt u ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens naar een derde partij te sturen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw instemming, heeft u het recht die toestemming op elk moment terug te trekken, op basis van de toepasselijke wetgeving. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, heeft u ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Ongeacht uw locatie of de Booking.com-entiteit waarmee u een contract bent aangegaan, vertrouwen wij op onze Zakenpartners dat deze ervoor zorgen dat de persoonsgegevens, die wij bezitten volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Breng ons altijd direct op de hoogte van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens.

Als uw bedrijf overeenkomsten heeft met een andere entiteit dan Booking.com B.V. en u wilt meer informatie over de relatie tussen die entiteit en Booking.com B.V., dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U moet dit ook doen als u uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die over u worden verwerkt als onderdeel van die zakelijke relatie.

Neem contact met ons op

Als u vragen, verzoeken of zorgen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u enige van uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotectionoffice@booking.com. U kunt ook contact opnemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

We behandelen privacyspecifieke vragen, verzoeken en zorgen die aan ons worden gemeld met behulp van interne voorwaarden en procedures op basis van toepasselijke privacywetten, -voorschriften en richtlijnen. We herzien en verbeteren deze voorwaarden en deze procedures regelmatig, waarbij we ook rekening houden met de feedback van Zakenpartners.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Net zoals ons bedrijf voortdurend verandert, verandert deze Privacyverklaring ook van tijd tot tijd. Als we van plan zijn materiële wijzigingen aan te brengen of wijzigingen die een impact op u hebben, nemen we altijd vooraf contact met u op. Een voorbeeld van dit soort wijzigingen zou zijn als we uw persoonsgegevens zouden gaan verwerken voor doeleinden die hierboven niet zijn beschreven.

Jan 11, 2023