Verslo partneriams skirti Privatumo nuostatai

Šiuose Privatumo nuostatuose paaiškinama, kaip Booking.com įmonių grupė tvarko asmens duomenis, susijusius su individualiais asmenimis, darbuotojais, savininkais ar atstovais, veikiančiais mūsų (esamų, buvusių ar potencialių) Verslo partnerių vardu.

Šiame dokumente Booking.com grupės įmonės gali būti nurodomos kaip „mes“, „mus“, „mūsų“ arba „Booking.com“. Verslo partnerių vardu veikiantys individualūs asmenys, darbuotojai, savininkai ar atstovai gali drauge arba atskirai būti nurodomi kaip „jūs“, „jūsų“ arba „Verslo partneriai“.

Pagal šiuos Privatumo nuostatus terminas „Verslo partneriai“ gali reikšti:

Atkreipkite dėmesį, kad įmonių, besinaudojančių mūsų „Booking.com for Business“ paslaugomis, kad būtų lengviau jų darbuotojams pateikti Kelionės užsakymus, klientams taikomi mūsų Privatumo ir slapukų nuostatai.

Šie Privatumo nuostatai taikomi bet kuriai Booking.com grupės įmonei, kuri atsako už su Verslo partneriu susijusių asmens duomenų tvarkymą. Priklausomai nuo verslo santykių pobūdžio, už tų asmens duomenų tvarkymą gali būti atsakingos skirtingos Booking.com grupės įmonės.

Pavyzdžiui, „Booking.com B.V.“, įsikūrusi Amsterdame, Nyderlanduose, yra atsakinga už Kelionių paslaugų teikėjo duomenų tvarkymą. Šie Privatumo nuostatai taip pat taikomi „Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda“, įsikūrusiai San Paule, Brazilijoje, kai tvarkomi apgyvendinimo paslaugų partnerių Brazilijoje asmens duomenys.

Norėdami sužinoti, ar ir kiek kitos Booking.com grupės įmonės yra atsakingos už jūsų asmens duomenų tvarkymą, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją. Informacija taip pat pateikiama jūsų su Booking.com sudarytoje sutartyje ir prieinama mūsų internetinėse platformose (pavyzdžiui, užsiregistravimo puslapiuose ar pirkimų tvarkymo platformose). Be to, su mumis galite susisiekti el. paštudataprotectionoffice@booking.com.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Booking.com naudoja slapukus Verslo partneriams skirtose svetainėse ir programėlėse, rasite mūsų Slapukų nuostatuose.

Šiuose Privatumo nuostatuose naudojami terminai

„Kelionė“ – tai kelionių paslaugos ir produktai, kuriuos galutiniams naudotojams galima užsisakyti, įsigyti, nusipirkti, apmokėti, išsinuomoti, suteikti, rezervuoti, pridėti ar naudoti iš Kelionių paslaugų teikėjo.

„Kelionių paslaugų teikėjas“ apibrėžia apgyvendinimo vietos teikėjus (pvz., viešbutis, motelis, apartamentai, nakvynės su pusryčiais namai, nuomotojas, ir bendrai vadinamus „apgyvendinimo paslaugų partneriu“), lankytinas vietas ir pramogas (pvz., (pramogų) parkai, muziejai, pažintinės ekskursijos), transporto paslaugų teikėjus (pvz., automobilių nuoma, kruizai, traukiniai, taksi, pavėžėjimai į oro uostą ir iš jo, ekskursijos autobusu, pervežimai), kelionių organizatorius, kelionių draudikus ir bet kokius kitus su kelionėmis susijusius produktus ar paslaugas, kuriuos kartas nuo karto galima įsigyti atliekant Kelionės užsakymą mūsų platformose.

„Kelionės paslauga“ reiškia Booking.com siūlomą ar įgalintą įvairių Kelionių paslaugų teikėjų kartas nuo karto platformoje teikiamų produktų ir paslaugų pirkimą internetu, užsakymą, (supaprastintą) mokėjimą ar rezervavimą.

„Kelionės užsakymas“ reiškia Kelionės užsakymą, įsigijimą, apmokėjimą ar rezervavimą.

Duomenų rinkimas

Tai, kokius asmens duomenis Booking.com renka apie Verslo partnerius, lemia verslo santykiai ir jų komunikacija su Booking.com, Verslo partnerio parinktys ir naudojami produktai, paslaugos ir funkcijos.

Atkreipkite dėmesį, kad tolesniuose skyreliuose nurodyti duomenų punktai yra vadinami „asmens duomenimis“ tik tada, kai jie susiję su fiziniu asmeniu (t. y. individualiu asmeniu). Tie duomenų punktai nėra laikomi „asmens duomenimis“, kai yra susiję su juridiniu asmeniu ar subjektu.

Jei esate Verslo partneris Kalifornijos valstijoje, JAV, be čia nurodytos informacijos turite tam tikras papildomas teises, kurios išdėstytos mūsų Privatumo nuostatų skyriuje, taikomame Kalifornijai..

Asmens duomenys, kuriuos Booking.com renka apie mūsų Verslo partnerius, gali būti:

Jūsų mums pateikiami asmens duomenys

Informacija, kurią renkame automatiškai

Priklausomai nuo verslo santykių, Booking.com taip pat gali rinkti informaciją automatiškai – dalis jos gali būti asmens duomenys. Šie duomenys renkami Verslo partneriui naudojantis internetinėmis paslaugomis, pvz., registracijos forma, naudotojo paskyra (pvz., ekstranete ar bendradarbiaujančių svetainių centre), pardavėjų valdymo platforma arba Booking.com programėle, pvz., „Pulse“.

Renkami duomenys gali būti:

Asmens duomenys, kuriuos teikiate mums apie kitus

Verslo tikslais dalydamiesi kitų individualių žmonių asmens duomenimis (pvz., personalo narių duomenimis), patvirtinate, kad šiems asmenims buvo pranešta apie tai, kad Booking.com naudos jų asmens duomenis pagal šiuos Privatumo nuostatus. Be to, patvirtinate, kad gavote visus reikalingus sutikimus, kurių reikalauja jums taikomi įstatymai ir teisės aktai.

Kita informacija, kurią gauname iš kitų šaltinių

Duomenų tvarkymo tikslai

Booking.com naudoja anksčiau aprašytą Verslo partnerių informaciją, kuri gali apimti asmens duomenis, toliau nurodytais tikslais.

A. Registracija ir administravimas

Booking.com naudoja paskyros, kontaktinius ir finansinius duomenis, kad galėtų valdyti verslo santykius su Verslo partneriu. Tai taikoma ir registracijos bei patvirtinimo tikslais.

Tam tikra informacija, įskaitant Verslo partnerio pavadinimą ir adresą, gali būti naudojama kitais tikslais pagal sutartį, sudarytą tarp Verslo partnerio ir Booking.com. To pavyzdys – apgyvendinimo paslaugų partnerio kontaktinių duomenų naudojimas, kad būtų galima atlikti Kelionės užsakymus jų apgyvendinimo įstaigoje per trečiosios šalies svetainę.

B. Klientų aptarnavimas

Booking.com naudoja Verslo partnerių pateiktą informaciją (ji gali apimti asmens duomenis), siekdama teikti pagalbos paslaugas, pvz., atsakyti į Verslo partnerių ar klientų prašymus, klausimus ar išklausyti, dėl ko jie nuogąstauja.

C. Rinkodara ir kita veikla

Jei potencialus Verslo partneris neužbaigė internetinės registracijos, Booking.com gali atsiųsti priminimą užbaigti registracijos procesą. Manome, kad ši papildoma paslauga naudinga mūsų (būsimiems) Verslo partneriams, kadangi jiems suteikiama galimybė tęsti registraciją neįvedant visų registracijos duomenų iš naujo.

Booking.com gali pakviesti Verslo partnerius atvykti ir organizuoti renginius, kurie, mūsų manymu, būtų aktualūs arba juos domintų. Asmens duomenis taip pat galime naudoti norėdami pasiūlyti ir organizuoti internetinius forumus, kurie suteikia galimybę Verslo partneriams rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus apie Booking.com produktų ir paslaugų siūlymą ir naudojimą.

Be to, priklausomai nuo verslo santykių, Booking.com naudoja asmens duomenis komunikacijai, įskaitant kad informuotų apie sistemos ir (arba) produktų naujienas, siųstų Booking.com naujienlaiškį, kviestų Verslo partnerius dalyvauti rekomendacijų programose ar konkursuose (pvz., „Booking Hero“) bei kitai su rinkodara susijusiai komunikacijai teikti. Tais atvejais, kai naudojame jūsų asmens duomenis su rinkodara susijusiems el. pranešimams siųsti, suteiksime atitinkamas galimybes šių pranešimų atsisakyti.

D. Komunikacijos įrankiai

Booking.com Verslo partneriams gali siūlyti skirtingus būdus bendrauti su (būsimais ar esamais) svečiais prieš užsakymą arba užsakius.

Be to, Verslo partneriai gali susisiekti su Booking.com, kad persiųstų užsakymo informaciją ar klausimus svečiams, taip pat norėdami komunikuoti su svečiais el. paštu, visuomet įtraukdami Booking.com kaip gavėją.

Booking.com gali peržiūrėti komunikaciją tarp Verslo partnerių ir svečių. Mes taip pat naudojame automatizuotas sistemas, kad galėtume peržiūrėti, nuskaityti ir analizuoti komunikaciją toliau nurodytais tikslais:

Per Booking.com komunikacijos įrankius gauta ir išsiųsta komunikacija bus gauta bei saugoma Booking.com.

E. Analizė, paslaugų tobulinimas ir tyrimai

Booking.com naudoja mums pateiktą informaciją, kuri gali apimti asmens duomenis, analizės tikslais. Tai yra dalis mūsų motyvacijos tobulinti Booking.com produktus ir paslaugas bei gerinti naudotojų patirtį.

Šie duomenys taip pat gali būti naudojami bandymo tikslais, šalinant triktis ir norint gerinti Booking.com internetinių paslaugų funkcionalumą ir kokybę. Be to, kartais kviečiame Verslo partnerius dalyvauti apklausose ir vykdyti kitus rinkos tyrimus.

Kai kurie Verslo partneriai gali būti kviečiami prisijungti prie specialios platformos, skirtos bendrauti su Booking.com ir (arba) dalytis patirtimi su kitais Verslo partneriais.

Peržiūrėkite Booking.com kvietime dalyvauti apklausoje ar rinkos tyrime arba kvietime prisijungti prie internetinės platformos pateiktą informaciją, kuri padės geriau suprasti, kokiais kitais tikslais, išskyrus apibūdintus šiuose Privatumo nuostatuose, gali būti naudojami jūsų asmens duomenys.

F. Saugumas, neteisėtos veiklos aptikimas ir prevencija

Mums pateiktą informaciją, kuri gali apimti asmens duomenis, tvarkome siekdami tirti, aptikti ir sustabdyti sukčiavimo veiklos atvejus ar kitus neteisėtus veiksmus. Tai gali būti asmens duomenys, kuriuos Verslo partneris pateikė Booking.com, pavyzdžiui, patvirtinimo tikslais registracijos proceso metu, automatiškai surinktus asmens duomenis ar iš trečiųjų šalių (įskaitant iš svečių) gautus asmens duomenis.

Be to, Booking.com gali naudoti asmens duomenis, kad būtų lengviau atlikti tyrimą ir vykdyti kompetentingų institucijų reikalavimus (jei reikia). Šiais tikslais su teisėsaugos institucijomis gali būti dalijamasi asmens duomenimis.

Booking.com taip pat naudoja asmens duomenis rizikos vertinimo ir saugos tikslais, įskaitant naudotojų autentifikavimą, o trečiųjų šalių rizikos valdymui pasitelkiame trečiųjų šalių paslaugų teikėjus. Tie teikėjai mums padeda įvertinti mūsų Verslo partnerių verslo rizikos profilį. Jie taip pat mums gali teikti trečiųjų šalių išsamaus patikrinimo ataskaitas, kuriose, jei leidžia galiojantys įstatymai, gali būti informacijos apie Verslo partnerių savininkų kriminalinius kaltinimus ir pažeidimus.

G. Teisiniai ir atitikties aspektai

Tam tikrais atvejais Booking.com turi naudoti pateiktą informaciją (kuri gali apimti asmens duomenis), kad galėtų tvarkyti ir spręsti teisinius ginčus ar reguliavimo tyrimų, rizikos valdymo ir atitikties tikslais. Be to, ją galime naudoti, kad galėtume vykdyti sutartį (-is) su Verslo partneriais ar spręsti pretenziją arba skundą, susijusį su svečiu, kaip to pagrįstai tikimasi, ir pagal vidinius nuostatus bei procedūras.

Be to, mums gali reikėti dalytis informacija apie Verslo partnerius (įskaitant asmens duomenis), kai to reikalauja įstatymas arba to griežtai reikia, kad būtų galima atsakyti į kompetentingų institucijų prašymus. Prie jų priskiriamos mokesčių institucijos, teismai, kitos vyriausybinės ir viešosios institucijos ar vietos savivaldybės (pvz., kai tai susiję su trumpalaikės nuomos įstatymais).

Jei jūsų asmens duomenims tvarkyti naudosime automatizuotas priemones, kurios sukelia teisines pasekmes arba reikšmingai jus ar kitus fizinius asmenis paveikia, įgyvendinsime atitinkamas priemones, kad užtikrintume jūsų ar kito asmens teises ir laisves. Tai apima ir teisę reikalauti žmogaus įsikišimo.

Teisiniai pagrindai

A ir B tikslų atžvilgiu Booking.com teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutarties tarp Booking.com ir Verslo partnerio vykdymas. Jei reikalinga informacija nebus pateikta, Booking.com negalės užregistruoti Kelionių paslaugų teikėjo ar bendradarbiauti su Verslo partneriu, be to, negalėsime teikti klientų aptarnavimo paslaugų.

C–G tikslų atžvilgiu Booking.com remiasi teisėtu interesu teikti ar gauti paslaugas iš Verslo partnerio taip, kad būtų išvengiama neteisėtos veiklos ir būtų tobulinamos mūsų teikiamos paslaugos. Kai asmens duomenis naudojame Booking.com arba trečiosios šalies teisėtiems interesams užtikrinti, mes visada išlaikysime pusiausvyrą tarp individualaus asmens teisių ir jo informacijos apsaugos, bei Booking.com ir (arba) trečiosios šalies teisių ir interesų.

Punktų F ir G tikslu Booking.com, kai taikoma, laikosi teisinių įsipareigojimų (pvz., vykdyti teisėsaugos institucijų prašymus). Galiausiai, jei to reikalauja taikoma teisė, Booking.com gaus jūsų sutikimą prieš pradėdama tvarkyti asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais ir kitus atvejus, numatytus įstatymuose.

Jeigu prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, numatytam C–E punktuose, ir nepavyksta rasti būdo atsisakyti tiesiogiai (pvz., jūsų paskyros nustatymuose), prašome kreiptis adresu dataprotectionoffice@booking.com.

Kalifornijoje įsikūrusiems verslo partneriams – eikite į šių Privatumo nuostatų skyrių apie Kaliforniją, jei norite daugiau sužinoti apie konkrečias savo teises ir kaip jomis pasinaudoti.

Dalijimasis duomenimis

Dalijimasis duomenimis „Booking Holdings Inc.“ įmonių grupėje

Booking.com yra „Booking Holdings, Inc.“ įmonių grupės dalis. Daugiau informacijos apie grupę rasite apsilankę „Booking Holdings“ svetainėje.

Booking.com gali gauti su Verslo partneriais susijusių asmens duomenų iš kitų įmonių, priklausančių „Booking Holdings, Inc.“ įmonių grupei, arba mes galime dalytis su jomis Verslo partnerių asmens duomenimis. Tai atliekama toliau apibūdintais tikslais pagal sutartines sąlygas.

Pavyzdžiui, Booking.com glaudžiai bendradarbiauja grupės viduje su Rentalcars.com, kad galėtų savo klientams pasiūlyti antžeminio transporto paslaugas tiesiogiai arba per mūsų Verslo partnerius.

Visoms „Booking Holdings Inc.“ grupei priklausančioms įmonėms gali reikėti keistis Verslo partnerio asmens duomenimis, kad užtikrintų, jog saugome visus vartotojus nuo apgaulingos veiklos jos internetinėse platformose.

Duomenų dalijimosi „Booking Holdings Inc.“ įmonių grupėje tikslai:

Booking.com remiasi mūsų ir „Booking Holdings Inc.“ įmonių grupei priklausančių įmonių teisėtu interesu gauti ir dalytis asmens duomenimis taip, kaip nurodyta A–D punktuose. Taip yra, kad ji galėtų teikti paslaugas arba gauti paslaugas iš Verslo partnerių, įskaitant šių paslaugų tobulinimą ir neteisėtos veiklos prevenciją.

Kai asmens duomenys yra naudojami Booking.com arba trečiosios šalies teisėtiems interesams, Booking.com visada išlaikys pusiausvyrą tarp susijusio individualaus asmens teisių ir interesų, susijusių su jūsų asmens duomenų apsauga, bei Booking.com arba trečiosios šalies teisių ir interesų.

Punkto E tikslu Booking.com, jei taikoma, taip pat laikosi teisinių įsipareigojimų (pvz., vykdyti teisėsaugos institucijų prašymus).

Jeigu prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, numatytam A–D punktuose, ir nepavyksta rasti būdo atsisakyti tiesiogiai (pvz., jūsų paskyros nustatymuose), prašome kreiptis adresu dataprotectionoffice@booking.com.

Dalijimasis duomenimis su „Booking.com Transport Limited“

„Booking.com Transport Limited“ (toliau – BTL), kuri prekybą vykdo kaip Rentalcars.com, yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, veikianti pagal Jungtinės Karalystės įstatymus, o jos biuras įsikūręs adresu 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Jungtinė Karalystė.

BTL yra „Booking Holdings Inc.“ įmonių grupės dalis, o antžeminio transportavimo paslaugas, siūlomas per Booking.com svetaines ir programėles, valdo BTL naudodama Booking.com prekės ženklą.

„Booking.com B.V.“ valdo BTL susijusios įmonės-partnerės užsiregistravimo puslapį ir paskyros valdymo procesą. BTL Verslo partnerių per šį užsiregistravimo ir paskyros valdymo procesą renkama informacija, kuri gali apimti asmens duomenis, gali būti dalijamasi su BTL šiuose Privatumo nuostatuose išdėstytais tikslais.

Jei esate BTL Verslo partneris ir kilo klausimų apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, arba norite pasinaudoti šiuose Privatumo nuostatuose nurodytomis teisėmis, susisiekite su BTL adresu dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Tarptautinis duomenų perdavimas

Kaip apibūdinta šiuose Privatumo nuostatuose, Verslo partnerių asmens duomenų perdavimas gali apimti šių duomenų perdavimą į užsienį. Tai gali būti šalys, kuriose duomenų apsaugos įstatymai nėra tokie platūs, kaip šalyje (-yse), kurioje (-iose) pradžioje pateikėte informaciją, įskaitant Europos Sąjungą. Tokiais atvejais mes saugosime jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta šiuose Privatumo nuostatuose.

Kai to reikalauja Europos teisė, nustatysime tinkamas apsaugos priemones, kad būtų užtikrinta, jog šie perdavimai atitiktų Europos privatumo teisę. Visų pirma, kai asmens duomenys perduodami trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, mes su tokiais teikėjais nustatome ir įgyvendiname tinkamas sutartines, organizacines ir technines priemones.

Šias priemones galima įtvirtinti nustatant Standartines sutarčių sąlygas, patvirtintas Europos Komisijos, nagrinėjant šalis, į kurias duomenys gali būti perduodami, ir nustatant specialias technines ir organizacines saugumo priemones. Jei reikia, jūs galite mūsų paprašyti minėtų sutarčių kopijų toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Saugumas

Taikome priemones, kad užkirstume kelią neteisėtam asmens duomenų gavimui ir naudojimui.

Mes naudojame tinkamas verslo sistemas ir procedūras, kad apsaugotume ir saugiai laikytume informaciją, įskaitant asmens duomenis. Mes taip pat taikome saugumo procedūras, techninius ir fizinius apribojimus, užkertančius kelią asmens duomenų mūsų serveriuose gavimui ir panaudojimui. Asmens duomenis gali matyti tik tam tikras teises turintys darbuotojai ir tik jų tiesioginio darbo tikslais.

Duomenų saugojimas

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tol, kol manysime, kad tai būtina verslo santykiams su Verslo partneriu palaikyti ir Booking.com paslaugoms Verslo partneriams teikti, laikytis galiojančių įstatymų (įskaitant susijusius su dokumentų saugojimu), spręsti ginčus ar skundus, susijusius su bet kuria šalimi, ir kitais atvejais, kai tai yra būtina, kad Booking.com galėtų vykdyti savo veiklą.

Visiems apie jus, kaip Verslo partnerį, turimiems asmens duomenims bus taikomi šie Privatumo nuostatai ir mūsų vidinės duomenų saugojimo sąlygos. Jei kilo klausimų apie konkrečius įvairių tipų asmens duomenų, kuriuos tvarkome, saugojimo laikotarpius, susisiekite naudodami toliau pateiktus kontaktinius duomenis.

Jūsų pasirinkimai ir teisės

Priklausomai nuo to, kur esate įsikūrę jūs arba „Booking.com“ įmonė, apdorojanti jūsų asmens duomenis, tų duomenų tvarkymui pagal šiuos Privatumo nuostatus gali būti taikomos skirtingos teisės. Atsižvelgiant į taikomas teises:

Kai naudojame asmens duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atsisakyti šio sutikimo pagal taikomą teisę. Kai tvarkome asmens duomenis dėl teisėto ar viešojo intereso, jūs taip pat bet kada turite teisę nesutikti pagal taikomą teisę.

Nepaisant to, kur esate įsikūrę jūs arba kur yra įsikūrusi Booking.com įmonė, su kuria sudarėte sutartį, pasikliauname savo Verslo partneriais ir laikome, kad mūsų turimi asmens duomenys, yra išsamūs, tikslūs ir nepasenę. Visada nedelsdami mus informuokite, jei jūsų asmens duomenys pasikeitė arba yra netikslūs.

Jei jūsų įmonė yra sudariusi sutartis su kitu su „Booking.com B.V.“ susijusiu subjektu ir jūs norėtumėte gauti daugiau informacijos apie santykius tarp to subjekto ir „Booking.com B.V.“, bet kada galite su mumis susisiekti. Be to, taip turėtumėte pasielgti, jei norite pasinaudoti teisėmis dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi apie jus, kaip tų verslo santykių dalis.

Susisiekite su mumis

Jei kils klausimų apie tai, turėsite prašymų ar neramins tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, taip pat jei norėsite pasinaudoti bet kuria iš šiuose Privatumo nuostatuose nurodytų teisių, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu dataprotectionoffice@booking.com Taip pat galite susisiekti su savo vietine duomenų apsaugos institucija.

Į visus mums pateiktus su privatumu susijusius klausimus, prašymus ir nuogąstavimus reaguojame naudodami vidinius nuostatus ir procedūras, remdamiesi taikomais privatumo įstatymais, reglamentais ir gairėmis. Mes reguliariai peržiūrime ir tobuliname šiuos nuostatus ir procedūras, atsižvelgdami ir į Verslo partnerio atsiliepimus.

Šių Privatumo nuostatų pakeitimai

Nuolat keičiasi ne tik mūsų veikla, bet ir retkarčiais atliekama šių Privatumo nuostatų pakeitimų. Jei planuosime atlikti esminių pakeitimų ar jums įtakos turėsiančių pakeitimų, visada iš anksto su jumis susisieksime. Tokio pobūdžio pakeitimo pavyzdžiu galėtų būti mūsų ketinimas pradėti tvarkyti jūsų asmens duomenis pirmiau išsamiai neapibūdintais tikslais.

 

2023 m. sau 11 d.