Üzleti partnerekre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Ezen Adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a Booking.com vállalatcsoport hogyan kezeli a (meglévő, korábbi vagy potenciális) Üzleti partnereink nevében eljáró személyek, alkalmazottak, tulajdonosok, illetve képviselők személyes adatait.

Ebben a dokumentumban a Booking.com csoport vállalataira a „mi” és ennek ragozott alakjai vagy „Booking.com” néven hivatkozhatunk. Az Üzleti partnereink nevében eljáró személyekre, alkalmazottakra, tulajdonosokra vagy képviselőkre együttesen vagy külön-külön „Ön” és annak ragozott alakjai vagy „Üzleti partnerek” néven hivatkozhatunk.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozásában az „Üzleti partner” kifejezés jelentheti a következőket:

Felhívjuk figyelmét, hogy a „Booking.com for Business” szolgáltatásainkat alkalmazottaik számára Utazásfoglalás megkönnyítésére használó vállalatokra ehelyett az ügyfeleknek szóló Adatvédelemre és sütikre vonatkozó irányelveink vonatkoznak.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Booking.com csoport minden olyan vállalatára vonatkozik, amely felelős az Üzleti partnerekre vonatkozó személyes adatok kezeléséért. Az üzleti kapcsolat jellegétől függően ezen személyes adatok kezeléséért a Booking.com csoport különböző vállalatai lehetnek felelősek.

Az Utazási szolgáltatók adatainak kezeléséért például az – amszterdami (Hollandia) székhelyű – Booking.com B.V. felel. A brazíliai szállásadó partnerek személyes adatainak kezelése tekintetében a jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya a São Paolo-i (Brazília) Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda vállalatra is kiterjed.

Ha szeretné megismerni, hogy a Booking.com csoport egyéb vállalatai felelnek-e és milyen mértékben felelnek az Ön személyes adatainak kezeléséért, kérjük, tekintse át az alábbi információkat. Az információkat a Booking.commal kötött megállapodásában is megadjuk, és online platformjainkon (például a regisztrációs oldalakon vagy a beszerzéskezelő platformokon) is elérhetővé tesszük. Egyébiránt felveheti velünk a kapcsolatot adataprotectionoffice@booking.com címen is.

Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogy a Booking.com miként használja a sütiket az Üzleti partnereknek fenntartott weboldalakon és alkalmazásokban, kérjük, olvassa el a Sütikre vonatkozó irányelveinket.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban használt kifejezések

„Utazás” alatt a különböző utazáshoz köthető termékeket és szolgáltatásokat értjük, amelyeket a végfelhasználók az Utazási szolgáltatótól megrendelhetnek, megszerezhetnek, megvásárolhatnak, kifizethetnek, kibérelhetnek, használhatnak, foglalhatnak, összekapcsolhatnak vagy elfogyaszthatnak.

„Utazási szolgáltató” alatt a szállásadót (például szálloda, motel, apartman, panzió, lakástulajdonos, vagyis általánosan „szállásadó partner”), a látványosságokat (például [szórakoztató] parkok, múzeumok, városnéző séták), a szállításért felelősöket (például autókölcsönzés, hajók, vonat, taxi, reptéri taxik, buszos utak, transzferek), az utazásszervezőket, utazási biztosítókat és minden egyéb, utazási vagy ahhoz kötődő terméket vagy szolgáltatást értünk, melyek a platformjainkon Utazásfoglalás céljából időről időre elérhetőek.

„Utazási szolgáltatás” alatt az Utazási szolgáltatók által a platformon időről időre elérhetővé tett különböző termékek és szolgáltatások tekintetében a Booking.com által kínált vagy lehetővé tett online vásárlási, rendelési, (könnyített) fizetési vagy foglalási szolgáltatást értjük.

„Utazásfoglalás” alatt az Utazás megrendelését, megvásárlását, kifizetését, előjegyzését vagy foglalását értjük.

Adatgyűjtés

Az, hogy a Booking.com az Üzleti partnertől milyen személyes adatokat gyűjt, függ a köztük levő üzleti kapcsolattól, a Booking.commal való kölcsönös együttműködéstől, az Üzleti partner döntéseitől, és az általuk igénybe vett termékektől, szolgáltatásoktól és egyéb funkcióktól.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az alábbi szakaszokban szereplő adatok csak akkor minősülnek „személyes adatnak”, ha természetes személyre (azaz egyedi emberi lényre) vonatkoznak. Ezen adattételek nem minősülnek „személyes adatnak”, ha jogi személyre vagy szervezetre vonatkoznak.

Ha Ön Kalifornia államban (USA) működő Üzleti partner, az itt található információkon túlmenően bizonyos további jogokkal rendelkezik, amelyeket adatvédelmi nyilatkozatunk Kaliforniára vonatkozó részében ismertetünk.

A Booking.com által az Üzleti partnerekről gyűjtött személyes adatok a következők lehetnek:

Az Ön által megosztott személyes adatok

Az általunk automatikusan gyűjtött adatok

Az üzleti kapcsolattól függően a Booking.com automatikusan is gyűjthet információkat, amelyek egy része személyes adat lehet. Ezeket az adatokat akkor gyűjtjük, amikor az Üzleti partner olyan online szolgáltatásokat használ, mint például egy regisztrációs űrlap, egy felhasználói fiók (például az extranethez vagy a partnerközponthoz), egy beszállítókezelési platform vagy egy Booking.com alkalmazás, például a Pulse.

Az összegyűjtött adatok a következőkre terjedhetnek ki:

Mások személyes adatai, amelyeket Ön oszt meg velünk

Azáltal, hogy üzleti célokból más személyek személyes adatait – például az alkalmazottak adatait – megosztja, Ön megerősíti, hogy az érintett személyek tájékoztatást kaptak személyes adataiknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerinti, a Booking.com általi felhasználásáról. Ön továbbá megerősíti, hogy az Önre vonatkozó jogszabályok által előírt összes szükséges hozzájárulást beszerezte.

Más forrásból származó egyéb adatok

Adatkezelés céljai

A Booking.com a korábban ismertetett Üzleti partneri adatokat, amelyek között személyes adatok is lehetnek, az alábbi célokra használja fel:

A. Regisztrálás és adminisztráció

A Booking.com számlaadatokat, elérhetőségi adatokat és pénzügyi adatokat használ az Üzleti partnerrel való üzleti kapcsolat kezeléséhez. Ez magában foglalja a regisztrációs és ellenőrzési célokat is.

Bizonyos adatok, így például egy Üzleti partner neve és címe, az Üzleti partner és a Booking.com között létrejött megállapodással összhangban egyéb célokra is felhasználhatók. Erre példa lehet egy szállásadó partner elérhetőségeinek felhasználása ahhoz, hogy a szállásukra vonatkozó Utazásfoglalás egy harmadik fél weboldalán keresztül lehetővé váljon.

B. Ügyfélszolgálat

A Booking.com az Üzleti partnerek által rendelkezésére bocsátott adatokat – amelyek között személyes adatok is szerepelhetnek – ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására használja fel, például, hogy az Üzleti partnertől vagy az ügyféltől érkező kérésekre, kérdésekre és aggályokra válaszolhasson.

C. Egyéb tevékenységek és értékesítés

Ha egy potenciális Üzleti partner az online regisztrációt nem fejezte be, a Booking.com emlékeztetőt küldhet a regisztrációs folyamat befejezésére. Véleményünk szerint ez a további szolgáltatás hasznos lehet a (jövőbeli) Üzleti partnereink számára, hiszen anélkül fejezhetik be a regisztrációjukat, hogy az adataikat újra meg kellene adniuk.

A Booking.com az Üzleti partnereket olyan eseményekre hívhatja meg, amelyekről úgy gondoljuk, hogy relevánsak vagy érdekesek lehetnek számukra, illetve ilyenek rendezésére is felkérheti. Személyes adatokat használhatunk arra is, hogy olyan online fórumokat kínáljunk és üzemeltessünk, amelyek lehetővé teszik az Üzleti partnerek számára, hogy választ kapjanak a Booking.com termékeinek és szolgáltatásainak kínálatával és használatával kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre.

Amennyiben az az üzleti kapcsolat szempontjából releváns, a Booking.com a személyes adatokat kapcsolattartásra – beleértve a rendszer- és termékfrissítésekről való tájékoztatást, a Booking.com hírlevél küldését, az Üzleti partnerek ajánlási programokban vagy versenyeken (mint például a Booking Hero) való részvételre történő meghívását – vagy egyéb marketingkommunikációs célra is felhasználja. Ha közvetlen értékesítés célját szolgáló elektronikus üzenetek küldéséhez használunk fel személyes adatokat, megfelelő leiratkozási lehetőségeket kínálunk fel.

D. Üzenetküldő szolgáltatások

A Booking.com Üzleti partnerei részére lehetővé teheti, hogy (leendő vagy meglévő) vendégeikkel a foglalást megelőzően vagy azt követően különböző módokon kapcsolatba lépjenek.

Az Üzleti partnerek abból a célból is kapcsolatba léphetnek a Booking.commal, hogy a vendégeknek foglalási információkat vagy kérdéseket továbbítsanak, illetve alias e-mailek segítségével is kommunikálhatnak a vendégekkel, amelyekben mindig a Booking.com szerepel címzettként.

A Booking.com hozzáférhet az Üzleti partnerek és a vendégek közötti kommunikációhoz. Automatizált rendszereket is használunk a kommunikáció felülvizsgálatára, átvizsgálására és elemzésére a következő célokból:

A Booking.com kommunikációs eszközeivel küldött vagy fogadott üzeneteket a Booking.com fogadja és tárolja.

E. Adatelemzés, fejlesztés, kutatás:

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat – amelyek között személyes adatok is szerepelhetnek – a Booking.com analitikai célokra is felhasználja. Ez része annak a törekvésünknek, hogy javítsuk a Booking.com termékeit és szolgáltatásait, és fokozzuk a felhasználói élményt.

Ezek az adatok tesztelési célokra, hibaelhárításra, valamint a Booking.com online szolgáltatásai működésének és minőségének javítására is felhasználhatók. Üzleti partnereinket arra is felkérjük, hogy időről időre vegyenek részt felmérésekben és végezzenek egyéb piackutatásokat.

Egyes Üzleti partnereket olyan e célra fenntartott online platformok használatára kérhetünk fel, amelyeken a Booking.commal kapcsolatba léphetnek és/vagy más Üzleti partnerekkel tapasztalatot cserélhetnek.

Kérjük, olvassa el a Booking.com által a felmérésben, piackutatásban való részvételre vagy egy online platformhoz való csatlakozásra való felkéréskor megadott információkat, hogy tisztában legyen azzal, hogyan kezelhetjük személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtaktól eltérően.

F. Adatvédelem, csalás felderítése és megelőzése

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat – amelyek között személyes adatok is szerepelhetnek – csalások és egyéb jogellenes cselekmények kivizsgálására, megelőzésére és felderítésére használjuk fel. Ez lehet olyan személyes adat, amelyet az Üzleti partner bocsátott a Booking.com rendelkezésére, például a regisztráláskori hitelesítés céljából, lehet automatikusan gyűjtött személyes adat, vagy harmadik felektől (ideértve a vendégeket) beszerzett személyes adat.

A Booking.com a személyes adatokat szükség esetén felhasználhatja az illetékes hatóságok általi nyomozás és végrehajtás megkönnyítésére is. E célból a személyes adatok megoszthatók a rendvédelmi hatóságokkal.

A Booking.com személyes adatokat használhat kockázatértékelési és biztonsági célokra is, beleértve a felhasználók hitelesítését, és harmadik fél kockázatkezeléshez harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezek a szolgáltatók segítenek nekünk abban, hogy felmérjük Üzleti partnereink üzleti kockázati profilját. Emellett harmadik féltől származó átvilágítási jelentéseket is átadhatnak nekünk, amelyek – a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon – tartalmazhatnak a tulajdonosok vagy Üzleti partnerek büntetőítéleteire és bűncselekményeire vonatkozó lehetséges információkat.

G. Jogszabályi előírások és az előírásoknak való megfelelés

Bizonyos esetekben a Booking.comnak a megadott információkat – amelyek között személyes adatok is szerepelhetnek – jogviták kezelése és rendezése, hatósági vizsgálatok, kockázatkezelés, illetve a jogszabályoknak való megfelelés érdekében kell felhasználnia. Az Üzleti partnerekkel kötött megállapodás(ok) érvényesítésére vagy egy vendéggel kapcsolatos panasz vagy igény megoldására is felhasználhatjuk, ahogyan az észszerűen elvárható, valamint a belső szabályzatokkal és eljárásokkal összhangban.

Ezen túlmenően szükség lehet arra, hogy az Üzleti partnerekre vonatkozó információkat (beleértve a személyes adatokat is) megosszuk, ha azt jogszabály írja elő, vagy ha az illetékes hatóságok megkereséseire való válaszadáshoz feltétlenül szükséges. Ide tartoznak az adóhatóságok, bíróságok, egyéb kormányzati és állami hatóságok és helyi önkormányzatok (például a rövid távú bérbeadásra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban).

Ha a személyes adatokat automatikusan dolgozzuk fel, és ez joghatással, illetve Önre vagy más természetes személyekre nézve egyéb, jelentős következményekkel jár, megtesszük a megfelelő intézkedéseket az Ön vagy a másik személy jogai és szabadságai megvédése érdekében. Ebbe beletartozik az automatizmus megszakításához fűződő jog is.

Jogalapok:

Az A és B pont szerinti célok esetében a Booking.com arra a jogalapra támaszkodik, hogy a személyes adatok kezelése a Booking.com és az Üzleti partner közötti megállapodás teljesítéséhez szükséges. A szükséges személyes adatok szolgáltatásának elmulasztása esetén a Booking.comnak nem áll módjában az Utazási szolgáltatót regisztrálni vagy az Üzleti partnerrel együttműködni, illetve ügyfélszolgálati támogatást nyújtani.

A C-től G pontig terjedő célok tekintetében a jogalapot a Booking.com jogos érdekei – a szolgáltatásainak nyújtása vagy szolgáltatások Üzleti partnerektől való igénybe vétele, a csalások megelőzése és a szolgáltatások színvonalának emelése – jelentik. Amikor a személyes adatok felhasználása a Booking.com vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesítése céljából szükséges, minden esetben mérlegeljük az érintett személy jogait és adatai védelmét a Booking.com és/vagy a harmadik fél jogaival és érdekeivel szemben.

Az M és G pontokban megfogalmazott célok tekintetében a Booking.com a jogi kötelezettségeinek való megfelelésének jogalapjára támaszkodik (mint például a hatóságoktól érkező törvényes megkeresések kezelése). Végül, ha a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, a Booking.com az Ön előzetes hozzájárulását kéri majd a személyes adatai feldolgozásához, például a marketingcélú felhasználáshoz vagy egyéb, a jogszabályban szabályozott tevékenységhez.

Amennyiben kifogást emelne a C-től E pontokig terjedően meghatározott adatkezelések ellen, és nem találja a közvetlen kilépés módját (például fiókbeállításaiban), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a dataprotectionoffice@booking.com címen.

Kaliforniai Üzleti partnereinket kérjük, olvassák el az Adatvédelmi nyilatkozat Kaliforniára vonatkozó részét, ahol konkrét jogaikról és azok gyakorlásának módjáról további információkat találnak.

Adatmegosztás

Adatmegosztás a Booking Holdings Inc. vállalatcsoporton belül

A Booking.com a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport tagja. A csoportra vonatkozó további információkért, kérjük, látogassa meg aBooking Holdings weboldalt.

A Booking Holdings Inc. vállalatcsoport egyéb vállalatai az Üzleti partnerekről személyes adatokat továbbíthatnak a Booking.comnak, és ezen vállalatokkal mi is megoszthatjuk az Üzleti partnerek személyes adatait. Ez az alábbiakban leírt célokból történik, a szerződéses feltételek függvényében.

Egy példa erre a csoportközi együttműködésre: a Booking.com szorosan együttműködik a Rentalcars.commal, hogy közösen földi utasszállítási szolgáltatásokat biztosítson ügyfeleinek közvetlenül vagy Üzleti partnereinken keresztül.

A Booking Holdings Inc. csoport minden vállalatának szüksége lehet az Üzleti partnerek személyes adatainak cseréjére, hogy online platformjaikon biztosítsuk a felhasználók védelmét a csalárd tevékenységekkel szemben.

A Booking Holdings Inc. vállalatcsoport tagjai közötti adatmegosztás célja:

A Booking.com a jogos érdekeink és a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport tagjainak jogos érdekei jogalapjára támaszkodva kap kézhez és oszt meg személyes adatokat az A és a D pontok értelmében. Erre a szolgáltatások nyújtása vagy az Üzleti partnerektől szolgáltatások igénybe vétele – többek között e szolgáltatások színvonalának emelése és a csalások megelőzése – érdekében van szükség.

Amikor a személyes adatok felhasználása a Booking.com vagy egy harmadik fél jogos érdekei érvényesítése céljából szükséges, a Booking.com minden esetben mérlegeli az érintett személy személyes adatai védelmére vonatkozó jogait és érdekeit a Booking.com vagy valamely harmadik fél jogaival és érdekeivel szemben.

Az E pontban megfogalmazott célok tekintetében a Booking.com a jogi kötelezettségeinek való megfelelés jogalapjára támaszkodik (mint például a hatóságoktól érkező törvényes megkeresések kezelése ügyében).

Amennyiben kifogást emelne az A-tól D pontokig terjedően meghatározott adatkezelések ellen, és nem találja a közvetlen kilépés módját (például fiókbeállításaiban), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a dataprotectionoffice@booking.com címen.

Adatmegosztás a Booking.com Transport Limited társasággal

Booking.com Transport Limited („BTL”), amely Rentalcars.com néven is tevékenykedik, az Egyesült Királyság törvényei szerint alapított korlátolt felelősségű társaság, amelynek irodája a 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Egyesült Királyság címen található.

A BTL a Booking Holdings Inc. vállalatcsoport része, és a Booking.com weboldalain és alkalmazásain keresztül kínált földi szállítási szolgáltatásokat a BTL üzemelteti a Booking.com márkanév alatt.

A Booking.com B.V. üzemelteti a BTL társult partnerek regisztrációs oldalát és a fiókkezelési folyamatot. A BTL üzleti partnereitől a regisztrációs és fiókkezelési folyamat során gyűjtött információk, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokból kerülnek megosztásra a BTL-lel.

Ha Ön BTL üzleti partner és bármilyen kérdése vagy észrevétele van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, vagy szeretné a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti jogait gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba BTL-lel a dataprotectionofficer@rentalcars.com címen.

Nemzetközi adattovábbítás

Az Üzleti partnerek személyes adatainak továbbítása a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint magában foglalhatja ezen adatok tengerentúli továbbítását is. Ez történhet olyan országokba, amelyek adatvédelmi jogszabályai nem olyan átfogóak, mint annak az országnak vagy országoknak a jogszabályai, ahol Ön az adatokat eredetileg megadta, beleértve az Európai Uniót is. Ilyen esetekben a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint védjük személyes adatait.

Amennyiben az európai jog előírja, megfelelő biztosítékokat fogunk bevezetni annak érdekében, hogy az ilyen adattovábbítások az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfeleljenek. Különösen, ha a személyes adatokat külsős szolgáltatóknak továbbítják, megfelelő szerződéses, szervezeti és technikai intézkedéseket hozunk létre és hajtunk végre az ilyen szolgáltatókkal.

Ezen intézkedéseket az Európai Bizottság által jóváhagyott „Általános szerződési feltételek” használatával, azon országok vizsgálatával, ahová az adatok továbbíthatók, valamint különleges technikai és szervezeti biztonsági intézkedések bevezetésével lehet létrehozni. Adott esetben kérheti tőlünk e szerződéses megállapodások egy példányát az alábbi elérhetőségeken.

Biztonság

Megfelelő óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá és ne használhassák fel a személyes adatait.

Megfelelő üzleti rendszereket és folyamatokat használunk annak érdekében, hogy az információkat – beleértve a személyes adatokat – megvédjük. Biztonsági protokollok és technikai, valamint fizikai korlátozások vannak érvényben nálunk azt elősegítendő, hogy a szervereinken a személyes adatok ne legyenek hozzáférhetőek. Munkájuk során kizárólag az arra jogosult személyek használhatják fel a személyes adatokat.

Az adatok megőrzése

A személyes adatokat az ahhoz szükségesnek ítélt ideig őrizzük meg, hogy Üzleti partnerünkkel való üzleti kapcsolatunkat kezeljük, hogy biztosítani tudjuk a Booking.com szolgáltatásait Üzleti partnerünk számára, és hogy megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak (az iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályokat is beleértve), megoldjuk bármely féllel az esetleges vitákat és követeléseket, illetve bármely egyéb célból, mely üzletvitelünk szempontjából elengedhetetlen.

Minden általunk Önről mint Üzleti partnerről tárolt személyes adatra a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, valamint a saját belső, iratok megőrzésére vonatkozó szabályaink vonatkoznak. Ha kérdése van az általunk kezelt különböző típusú személyes adatok konkrét megőrzési idejével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.

Az Ön jogai és lehetőségei

Attól függően, hogy Ön hol tartózkodik, illetve az Ön személyes adatait kezelő Booking.com-entitás hol működik, előfordulhat, hogy ezen adatok kezelése tekintetében az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetettektől eltérő jogok illetik meg. Adott esetben:

Ha személyes adatait az Ön hozzájárulásával használjuk fel, akkor hozzájárulását a vonatkozó jogszabályokkal összhangban bármikor visszavonhatja. Amikor személyes adatait jogos érdekre vagy közérdekre alapozva kezeljük, mindig lehetősége van az adatok ilyen jellegű felhasználását a hatályos jogszabályokkal összhangban kifogásolni.

Függetlenül az Ön vagy azon Booking.com-entitás helyétől, amellyel Ön szerződésben áll, Üzleti partnereinkre támaszkodunk annak biztosításában, hogy az általunk tárolt személyes adatok hiánytalanok, pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, hogy személyes adatai esetleges változásairól vagy az adatok pontatlansága esetén minden esetben késlekedés nélkül tájékoztasson bennünket.

Ha az Ön vállalkozása a Booking.com B.V.-től eltérő entitással kötött megállapodást, és további információkat szeretne az adott entitás és a Booking.com B.V. közötti kapcsolatról, bármikor kapcsolatba léphet velünk. Ezt akkor is tegye meg, ha az üzleti kapcsolat keretében kezelt személyes adataival kapcsolatos jogait szeretné gyakorolni.

Kapcsolat

Ha kérdése, kérése vagy aggálya van azzal kapcsolatban, ahogyan az Ön személyes adatait kezeljük, vagy ha élni szeretne a jelen Adatvédelmi nyilatkozat szerinti bármely jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel a dataprotectionoffice@booking.com címen. Ön jogosult továbbá a helyi adatvédelmi hatósághoz fordulni.

A hozzánk beérkező adatvédelmi kérdéseket, kéréseket és aggályokat az alkalmazandó adatvédelmi törvényeken, szabályozásokon és útmutatókon alapuló belső szabályzatok és eljárások segítségével kezeljük. Ezen szabályzatokat és eljárásokat rendszeresen felülvizsgáljuk és továbbfejlesztjük, figyelembe véve az Üzleti partnerek visszajelzéseit is.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ahogyan üzleti tevékenységünk is folyamatosan változik, úgy ez az Adatvédelmi nyilatkozat is időről időre változik. Ha lényeges vagy Önt érintő változtatásokat tervezünk, mindig előzetesen felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ilyen változás például az lenne, ha az Ön személyes adatait a fentiekben nem részletezett célokból kezdenénk el kezelni.

 

2023. jan. 11.