Izjava o privatnosti i kolačićima

 • Izjava o privatnosti za poslovne partnere
 • Izjava o privatnosti za Booking Holdings Financial Services

Izjava o privatnosti za poslovne partnere

Ova izjava o privatnosti odnosi se na sve poslovne partnere Booking.com-a, uključujući smještajne partnere, druge pružatelje putovanja, pružatelje usluga, kao i zaposlenike, ugovaratelje ili predstavnike tih strana.

U ovoj Izjavi o privatnosti objašnjava se kako tvrtke iz Booking.com grupe obrađuje osobne podatke o pojedincima, zaposlenicima, vlasnicima ili predstavnicima koji djeluju u ime naših (postojećih, bivših ili potencijalnih) Poslovnih partnera.

U ovom dokumentu na tvrtke iz Booking.com grupe može se odnositi s „mi”, „nas”, „naše” ili „Booking.com”. Na pojedince, zaposlenike, vlasnike ili predstavnike koji djeluju u ime naših Poslovnih partnera može se zajedno ili zasebno odnositi s „vi”, „vaši” ili „poslovni partneri”.

U kontekstu ove Izjave o privatnosti izraz „Poslovni partneri” može se odnositi na:

 • pružatelje putovanja

 • turističke agencije

 • dobavljače treće strane

 • tvrtke za kopneni prijevoz

 • pružatelje usluge naplate

 • ostale poslovne partnere koji pružaju mogućnost Rezervacije putovanja putem svojih internetskih stranica i/ili aplikacija (ili na druge načine)

 • fizičke ili pravne osobe koje održavaju poslovni odnos s tvrtkom iz Booking.com grupe.

Napominjemo da tvrtke koje upotrebljavaju naše usluge „Booking.com for Business” za olakšavanje Rezervacija putovanja za svoje osoblje podliježu našoj Izjavi o privatnosti i kolačićima za korisnike.

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na sve tvrtke iz Booking.com grupe odgovorne za obradu osobnih podataka u vezi s Poslovnim partnerom. Ovisno o prirodi poslovnog odnosa, različite tvrtke iz Booking.com grupe mogu biti odgovorne za obradu tih osobnih podataka.

Na primjer, Booking.com B.V., sa sjedištem u Amsterdamu u Nizozemskoj, odgovoran je za obradu podataka Pružatelja putovanja. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se i na tvrtku Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, sa sjedištem u São Paulu u Brazilu, pri obradi osobnih podataka smještajnih partnera u Brazilu.

Da biste saznali jesu li i u kojoj su mjeri druge tvrtke iz Booking.com grupe odgovorne za obradu vaših osobnih podataka, pregledajte informacije navedene u nastavku. Informacije su također navedene u vašem ugovoru s Booking.com-om i dostupne su na našim online platformama (kao što su stranice za prijavu ili platforme za upravljanje nabavom). Umjesto toga, možete nas kontaktirati na dataprotectionoffice@booking.com.

Više informacija o tome kako Booking.com upotrebljava kolačiće na posebnim internetskim stranicama i aplikacijama Poslovnih partnera potražite u našoj Izjavi o kolačićima.

Pojmovi koje koristimo u ovoj Izjavi o privatnosti

„Putovanje” se odnosi na različite proizvode i usluge povezane s putovanjem koje korisnik može naručiti, ostvariti, kupiti, unajmiti, pružiti, rezervirati, kombinirati ili konzumirati od Pružatelja putovanja.

„Pružatelj putovanja” označava pružatelja usluga smještaja (npr. hotel, motel, apartman, smještaj s doručkom, domaćin i općenito se naziva „smještajni partner”), atrakcija (npr. zabavni parkovi, muzeji, razgledavanje), prijevoza (npr. najam automobila, krstarenja, željeznice, taksi, prijevoz do/iz zračne luke, razgledavanja autobusom, prijevozi), organizatore obilaska, putna osiguranja i sve druge proizvode ili usluge vezane za putovanja koji su povremeno dostupni za Rezervaciju putovanja na našim platformama.

„Usluga putovanja” označava online kupnju, narudžbu, (omogućeno) plaćanje ili uslugu rezervacije koje nudi ili omogućuje Booking.com za razne proizvode i usluge koje Pružatelji putovanja povremeno nude na platformi.

„Rezervacija putovanja” označava narudžbu, kupnju, plaćanje, bukiranje ili rezervaciju Putovanja.

Prikupljanje podataka

Osobni podaci koje Booking.com prikuplja u vezi s Poslovnim partnerima ovise o kontekstu poslovnog odnosa i interakcije s Booking.com-om, izborima Poslovnog partnera, kao i proizvodima, uslugama i značajkama koje određeni Poslovni partner upotrebljava.

Imajte na umu da se stavke podataka u odjeljcima u nastavku smatraju „osobnim podacima” samo kada se odnose na fizičku osobu (odnosno, pojedino ljudsko biće). Te stavke podataka ne smatraju se „osobnim podacima” kada se odnose na pravnu osobu ili subjekt.

Ako ste Poslovni partner u saveznoj državi Kaliforniji, SAD, osim ovih informacija, imate određena dodatna prava navedena u odjeljku o našoj Izjavi o privatnosti koja se odnosi na Kaliforniju.

Osobni podaci koje Booking.com prikuplja o našim Poslovnim partnerima mogu uključivati sljedeće:

Osobni podaci koje nam dajete

 • Kontaktni podaciPrikupljamo kontaktne podatke od naših Poslovnih partnera, kao što su ime, prezime, datum rođenja (prema potrebi), adrese, poslovne adrese e-pošte, telefonski broj i broj faksa.
 • Financijski podaciPrikupljamo podatke potrebne za plaćanje i izdavanje računa (uključujući vaše bankovne podatke, broj bankovnog računa i PDV broj) te podatke koji su inače potrebni za obradu potvrda o uplati.
 • Podaci za verifikacijuBooking.com može od (predstavnika) Poslovnih partnera zatražiti kopiju dokumenata o registraciji tvrtke, osobne iskaznice ili putovnice, fotografiju, videozapis ili druge relevantne podatke radi provjere autentičnosti Poslovnog partnera. To također može uključivati dokaze o licencama ili porezne podatke.
 • Ostali podaci
  • Kada Poslovni partner komunicira s Booking.com-om, prikupljamo i obrađujemo informacije o tim komunikacijama. Tijekom razgovora s našim korisničkim centrom može se provoditi slušanje uživo, a pozivi se mogu snimati u svrhu kontrole kvalitete i obuke. Te se snimke također mogu upotrebljavati za rješavanje zahtjeva i otkrivanje prijevara.
  • Snimke se čuvaju ograničeno vrijeme prije nego što se automatski brišu, osim ako Booking.com ima legitiman interes zadržati snimku dulje. To se događa samo u iznimnim slučajevima, kao što su istrage prijevare, radi usklađenosti i u pravne svrhe.

Podaci koje automatski prikupljamo

Ovisno o poslovnom odnosu, Booking.com također može automatski prikupljati podatke – od kojih neki mogu biti osobni podaci. Ti se podaci prikupljaju kada Poslovni partner upotrebljava online usluge kao što su obrazac za registraciju, korisnički račun (npr. za ekstranet ili centar za partnere), platforma za upravljanje dobavljačima ili aplikacije Booking.com-a, kao što je Pulse.

Prikupljeni podaci mogu uključivati:

 • postavke jezika

 • IP adresu

 • lokaciju

 • postavke uređaja

 • operativni sustav uređaja

 • zapisnik upotrebe

 • vrijeme upotrebe

 • zatražene URL adrese

 • izvješće o statusu

 • korisnički agent (podaci o verziji preglednika)

 • rezultat (gost koji pregledava ili rezervira),

 • povijest pretraživanja

 • ID broj rezervacije korisnika

 • identifikatore uređaja kao što su Android ID, MAC adresa, IMEI,

 • vrstu pregledanih podataka.

Osobni podaci koje nam dajete o drugima

Dijeljenjem osobnih podataka drugih osoba u poslovne svrhe – kao što su podaci koji pripadaju vašim članovima osoblja – potvrđujete da su te osobe obaviještene o upotrebi njihovih osobnih podataka od strane Booking.com-a u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Također potvrđujete da ste dobili sve potrebne privole, u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na vas.

Podaci koje primamo iz drugih izvora

 • Podaci o insolventnostiU slučajevima insolventnosti Booking.com može primiti podatke koji se odnose na Poslovne partnere od administratora insolventnosti, sudova ili drugih javnih tijela.
 • Podaci vezani za zahtjeve tijela za provođenje zakona i poreznih tijelaTijela za provođenje zakona ili porezna tijela mogu kontaktirati Booking.com s dodatnim informacijama o Poslovnom partneru u slučaju da je on predmet istrage.
 • Otkrivanje i sprječavanje prijevara, upravljanje rizicima i usklađenostU određenim slučajevima, u skladu s primjenjivim zakonom, Booking.com može prikupljati podatke putem izvora trećih strana u svrhu sprječavanja i otkrivanja prijevare, upravljanja rizikom i usklađenosti.

Svrhe obrade

Booking.com upotrebljava prethodno opisane podatke Poslovnog partnera, što uključuje i osobne podatke, ako su relevantni, u sljedeće svrhe:

A. Registracija i upravljanje

Booking.com upotrebljava pojedinosti o korisničkom računu, kontaktne podatke i financijske podatke za upravljanje poslovnim odnosom s Poslovnim partnerom. To uključuje svrhu registracije i provjere.

Određeni podaci, uključujući ime i adresu Poslovnog partnera, mogu se upotrebljavati u druge svrhe u skladu s ugovorom sklopljenim između Poslovnog partnera i Booking.com-a. Primjer za to bila bi upotreba kontaktnih podataka smještajnih partnera kako bi se omogućile Rezervacije putovanja u njihovom objektu putem internetske stranice treće strane.

B. Služba za korisnike

Booking.com upotrebljava podatke prikupljene od Poslovnih partnera (koji mogu uključivati osobne podatke) za pružanje usluga podrške – na primjer, za odgovaranje na zahtjeve, pitanja ili nedoumice Poslovnih partnera ili korisnika.

C. Druge aktivnosti, uključujući marketing

Ako potencijalni Poslovni partner nije dovršio online registraciju, Booking.com može poslati podsjetnik za dovršavanje postupka registracije. Smatramo da je ta dodatna usluga korisna za naše (buduće) Poslovne partnere jer im omogućuje da dovrše registraciju, a da ne moraju ponovno popunjavati sve podatke o registraciji.

Booking.com može pozvati Poslovne partnere da prisustvuju događajima i budu domaćini događaja za koje smatramo da bi im mogli biti relevantni ili od interesa. Također možemo upotrebljavati osobne podatke da bismo ponudili i organizirali online forume kako bi omogućili Poslovnim partnerima da pronađu odgovore na najčešća pitanja o ponudi i upotrebi proizvoda i usluga Booking.com-a.

U onoj mjeri u kojoj je to važno za poslovni odnos, Booking.com upotrebljava osobne podatke za komunikaciju, uključujući pružanje informacija o ažuriranjima sustava ili proizvoda, slanje biltena Booking.com-a, pozivanje Poslovnih partnera da sudjeluju u programima slanja preporuka ili natjecanjima (kao što je Booking Hero) ili za drugu komunikaciju u svrhu promidžbe. Kada upotrebljavamo osobne podatke za slanje poruka izravnog marketinga u elektroničkom obliku, ponudit ćemo odgovarajuće mogućnosti odjave.

D. Alati za razmjenu poruka

Booking.com može Poslovnim partnerima ponuditi razna sredstva za komunikaciju s (potencijalnim ili postojećim) gostima prije ili nakon rezervacije.

Poslovni partneri također mogu kontaktirati Booking.com kako bi proslijedili informacije o rezervaciji ili pitanja gostima ili komunicirali s gostima putem šifrirane adrese e-pošte, koja uvijek uključuje Booking.com kao primatelja.

Booking.com može pristupiti komunikaciji između Poslovnih partnera i gostiju. Također upotrebljavamo automatizirane sustave za pregled, skeniranje i analizu komunikacija u sljedeće svrhe:

 • sigurnost

 • sprečavanje prijevare

 • ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva

 • istrage povezane s potencijalnim slučajem kršenja propisa

 • razvoj i poboljšanje proizvoda

 • istraživanje

 • angažman korisnika (uključujući pružanje gostima informacija ili ponuda za koje mislimo da bi ih mogle zanimati)

 • korisnička ili tehnička podrška.

Booking.com će primati i spremati komunikaciju koja se odvija putem Booking.com-ovih alata za komunikaciju.

E. Analiza, poboljšanje i istraživanje:

Booking.com upotrebljava dobivene podatke, koji mogu uključivati osobne podatke, u analitičke svrhe. To je dio našeg nastojanja da poboljšamo proizvode i usluge Booking.com-a te poboljšamo korisničko iskustvo.

Ti se podaci također mogu upotrebljavati u svrhe testiranja, rješavanja problema i poboljšanja funkcionalnosti i kvalitete online usluga Booking.com-a. Također pozivamo Poslovne partnere da s vremena na vrijeme sudjeluju u anketama i provode druga istraživanja tržišta.

Određeni Poslovni partneri mogu biti pozvani da se pridruže posebnoj online platformi kako bi stupili u komunikaciju s Booking.com-om i/ili razmijenili iskustva s drugim Poslovnim partnerima.

Više informacija o tome na koji će se način različit od opisanog u ovoj Izjavi o privatnosti upotrebljavati vaši osobni podaci pročitajte informacije u okviru pozivnice za sudjelovanje u anketi, istraživanju tržišta ili pridruživanju online platformi koje pošalje Booking.com.

F. Sigurnost, otkrivanje prijevare i prevencija

Obrađujemo pružene podatke, koji mogu uključivati osobne podatke, kako bismo istražili, spriječili ili otkrili prijevaru i druge nezakonite aktivnosti. To mogu biti osobni podaci koje je Poslovni partner pružio Booking.com-u, primjerice u svrhu verifikacije u okviru postupka registracije, automatski prikupljeni osobni podaci ili osobni podaci dobiveni iz izvora trećih strana (uključujući goste).

Booking.com također može upotrebljavati osobne podatke kako bi olakšao istragu i provedbu nadležnim tijelima kad je to potrebno. U te se svrhe osobni podaci mogu podijeliti s tijelima za provođenje zakona.

Booking.com također može upotrebljavati osobne podatke za procjenu rizika i u sigurnosne svrhe, uključujući provjeru autentičnosti korisnika, a mi upotrebljavamo pružatelje usluga treće strane za upravljanje rizicima trećih strana. Ti nam pružatelji usluga pomažu procijeniti profil poslovnog rizika naših Poslovnih partnera. Također nam mogu dostaviti izvješća treće strane o dubinskoj analizi, koja, kako je dopušteno primjenjivim zakonom, mogu uključivati moguće podatke o kaznenim osudama i kaznenim djelima vlasnika ili Poslovnih partnera.

G. Pravne svrhe i usklađenost

U određenim slučajevima Booking.com može upotrebljavati dobivene informacije (koje mogu uključivati i osobne podatke) za obradu i rješavanje pravnih sporova ili za regulatorne istrage, upravljanje rizicima i usklađenost. Također ih možemo upotrebljavati za provedbu naših ugovora s Poslovnim partnerima ili rješavanje pritužbe ili potraživanja koji uključuje gosta, kako se razumno očekuje, te u skladu s internim pravilima i postupcima.

Osim toga, možda ćemo trebati dijeliti informacije o Poslovnim partnerima (uključujući osobne podatke) kada je to propisano zakonom ili je strogo potrebno za odgovor na zahtjeve nadležnih tijela. To uključuje porezna tijela, sudove, druga državna i javna tijela ili lokalne općine (npr. u vezi sa zakonima o kratkoročnom najmu).

Ako upotrebljavamo automatizirane procese za obradu osobnih podataka koji dovode do pravnih učinaka ili utječu na vas ili drugu fizičku osobu u bitnoj mjeri, implementirat ćemo prikladne mjere kako bismo zaštitili vaša ili tuđa prava i slobode. To uključuje i pravo na ishođenje ljudske intervencije.

Pravne osnove

Kako je primjenjivo za svrhe A i B, Booking.com se oslanja na pravnu osnovu da je obrada osobnih podataka neophodna za izvršenje ugovora između Poslovnog partnera i Booking.com-a. Ako se ne pruže tražene informacije, Booking.com ne može registrirati Pružatelja putovanja ili na drugi način surađivati s Poslovnim partnerom, niti može pružiti usluge službe za korisnike.

U pogledu svrha C do G, Booking.com se oslanja na svoje legitimne poslovne interese kako bi pružao svoje usluge ili primio usluge od Poslovnih partnera, sprječavao prijevare i poboljšao svoje usluge. Kada upotrebljavamo osobne podatke u svrhu legitimnog interesa Booking.com-a ili treće strane, uvijek ćemo davati prioritet pravima pogođenih pojedinaca i zaštiti njihovih podataka nad pravima i interesima Booking.com-a i/ili treće strane.

U pogledu svrha F i G, Booking.com se također oslanja, kada je to primjenjivo, na ispunjavanje pravnih obveza (kao što su zakoniti zahtjevi tijela nadležnih za provođenje zakona). Na kraju, kada je to potrebno na temelju primjenjivog zakona, Booking.com će ishoditi vašu privolu prije obrade osobnih podataka, uključujući u marketinške svrhe ili onako kako to zahtijeva zakon.

Ako želite prigovoriti obradi opisanoj pod točkama C do E i ne možete pronaći izravan način da odbijete obradu (na primjer, u postavkama vašeg korisničkog računa), molimo, kontaktirajte dataprotectionoffice@booking.com.

Za dodatne informacije o vašim specifičnim pravima i tome kako ih ostvariti, Poslovni partneri u Kaliforniji trebaju ići na odjeljak za Kaliforniju ove Izjave o privatnosti.

Dijeljenje podataka

 • Dijeljenje s povezanim subjektimaVaši podaci (koji mogu uključivati osobne podatke) mogu biti podijeljeni s članovima grupe društava Booking.com s ciljem podržavanja korištenja usluga Booking.com-a. Da biste saznali sve što trebate znati o grupi društava Booking.com, posjetite našu stranicu O Booking.com-u.
 • Dijeljenje s trećim stranamaDijelimo podatke Poslovnih partnera (koji mogu uključivati osobne podatke) s trećim stranama u okviru u kojem to zakon dopušta i kako je opisano u nastavku:
  • Pružatelji usluga (uključujući dobavljače). Osobne podatke dijelimo s odabranim pružateljima usluga trećih strana kako bismo pružili naše proizvode i usluge, spriječili i otkrili prijevaru, pohranili podatke i na drugi način podržali naše poslovne procese ili kako bi oni mogli poslovati u naše ime.
  • Pružatelji usluge naplate i druge financijske institucije. Kako bi se obradila plaćanja između Poslovnog partnera i Booking.com-a ili gosta i Poslovnog partnera, dijele se relevantni osobni podaci i s pružateljima usluga naplate i drugim financijskim institucijama.
  • Provjera popisa sankcija ili upravljanje rizicima prema primjenjivom pravu.
  • Obveza otkrivanja podataka: Kada zakon tako nalaže, kada je neophodno radi pružanja usluge ili zaštite naših prava ili prava članova grupacije Booking Holdings Inc. ili korisnika, otkrivamo vaše osobne podatke tijelima za provođenje zakona, istražnim tijelima i drugim tvrtkama članicama grupacije.
 • Dijeljenje i otkrivanje zbirnih podatakaPodatke možemo dijeliti s trećim stranama u zbirnom obliku i/ili drugom obliku koji ne dopušta primatelju da vas identificira, primjerice u svrhu analize i demografskog profiliranja.

Dijeljenje podataka s grupom društava Booking Holdings Inc.

Booking.com dio je grupe društava Booking Holdings Inc. Za više informacija o grupi posjetite internetsku stranicu Booking Holdings.

Booking.com može primati osobne podatke o Poslovnim partnerima od drugih tvrtki u grupi društava Booking Holdings Inc. ili možemo podijeliti osobne podatke Poslovnih partnera s tim tvrtkama. To se radi u svrhe opisane u nastavku, podložno svim ugovornim uvjetima.

Kao primjer te suradnje među grupama, Booking.com blisko surađuje s tvrtkom Rentalcars.com kako bi svojim klijentima ponudio usluge kopnenog prijevoza, izravno ili putem naših Poslovnih partnera.

Sve tvrtke unutar grupe Booking Holdings Inc. možda će morati dijeliti osobne podatke Poslovnog partnera radi zaštite svih korisnika od prijevara na svojim online platformama.

Svrhe dijeljenja podataka s tvrtkama unutar grupe društava Booking Holdings Inc.:

 • A. za pružanje usluga, uključujući usluge rezervacije, za upravljanje korisničkim računima Poslovnih partnera (uključujući upravljanje dobavljačima) i za pružanje podrške

 • B. za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevarnih i drugih nezakonitih aktivnosti

 • C. u analitičke svrhe i za poboljšanje proizvoda

 • D. za personalizaciju online usluga ili za slanje marketinških materijala uz privolu primatelja (ili u skladu s primjenjivim zakonom)

 • E. kako bi se osiguralo poštivanje pravila i važećih zakona.

Booking.com se oslanja na naš legitimni interes i interes grupe društava Booking Holdings Inc. za primanje i dijeljenje osobnih podataka kako je opisano pod točkama od A do D. To je u svrhu pružanja usluga ili dobivanja usluga od Poslovnih partnera, uključujući poboljšanje tih usluga i za sprječavanje prijevara.

Kada upotrebljava osobne podatke u svrhu legitimnog interesa Booking.com-a ili treće strane, Booking.com uvijek će davati prioritet pravima i interesima pogođenih pojedinaca u zaštiti njihovih osobnih podataka nad pravima i interesima Booking.com-a i/ili treće strane.

Za svrhu E Booking.com također se oslanja, kada je to primjenjivo, na ispunjavanje pravnih obaveza (kao što su pitanja zakonitih zahtjeva tijela nadležnih za provođenje zakona).

Ako želite prigovoriti obradi opisanoj pod točkama od A do D i ne možete pronaći izravan način da odbijete obradu (na primjer, u postavkama svog korisničkog računa), molimo, kontaktirajte dataprotectionoffice@booking.com.

Dijeljenje podataka s tvrtkom Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited („BTL”), društvo koje posluje kao Rentalcars.com, privatno je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano u skladu sa zakonima Ujedinjenog Kraljevstva sa sjedištem na adresi 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Ujedinjeno Kraljevstvo.

BTL je dio grupe društava Booking Holdings Inc., a uslugama kopnenog prijevoza koje se nude putem internetske stranice i aplikacija Booking.com-a upravlja BTL pod markom Booking.com.

Booking.com B.V. upravlja stranicom za registraciju povezanog partnera BTL-a i postupkom upravljanja korisničkim računom. Podaci prikupljeni od Poslovnih partnera BTL-a tijekom ovog procesa registracije i upravljanja korisničkim računom, koji mogu uključivati osobne podatke, dijele se s BTL-om u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti.

Ako ste Poslovni partner BTL-a i imate pitanja ili nedoumice u vezi s obradom svojih osobnih podataka ili želite ostvariti prava koja imate prema ovoj Izjavi o privatnosti, kontaktirajte BTL na dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Međunarodni prijenosi podataka

Prijenos osobnih podataka Poslovnih partnera, kako je opisano u ovoj Izjavi o privatnosti, može uključivati prijenos tih podataka u inozemstvo. To se može odnositi na zemlje čiji zakoni o zaštiti podataka nisu toliko sveobuhvatni kao oni u zemlji ili zemljama u kojima ste početno dostavili podatke, uključujući unutar Europske unije. U takvim ćemo slučajevima vaše osobne podatke zaštititi kako je opisano u ovoj Izjavi o privatnosti.

Kada se to zahtijeva prema europskom pravu, poduzet ćemo odgovarajuće zaštitne mjere kako bismo osigurali da su takvi prijenosi u skladu s europskim pravom o privatnosti. Kada se vaši osobni podaci prenose pružateljima usluga treće strane, uspostavit ćemo i implementirati odgovarajuće ugovorne, organizacijske i tehničke mjere s takvim pružateljima usluga.

Te se mjere mogu uspostaviti upotrebom „Standardnih ugovornih klauzula”, koje je odobrila Europska komisija, pregledom zemalja u koje se podaci mogu prenijeti i poduzimanjem posebnih tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera. Kad je to primjenjivo, možete zatražiti od nas kopiju tih ugovora pomoću kontaktnih podataka navedenih u nastavku.

Sigurnost

Provodimo odgovarajuće postupke kako bismo spriječili neovlašten pristup i zloupotrebu osobnih podataka.

Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka upotrebljavamo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također upotrebljavamo sigurnosne procedure te tehnička i fizička ograničenja za pristup i korištenje osobnih podataka na našim poslužiteljima. Pristup osobnim podacima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo osobne podatke koliko smatramo potrebnim kako bismo upravljali cjelokupnom poslovnom suradnjom s Poslovnim partnerom, pružili usluge Booking.com-a Poslovnim partnerima i djelovali u skladu s primjenjivim zakonima (uključujući i one koji se odnose na zadržavanje dokumentacije), rješavali sporove ili potraživanja s bilo kojom strankom i ako je inače potrebno da nam se omogući obavljanje našeg poslovanja.

Svi osobni podaci koje zadržavamo o vama kao Poslovnom partneru bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti i našim internim smjernicama o zadržavanju podataka. Ako imate pitanja o specifičnim razdobljima zadržavanja podataka za različite vrste osobnih podataka koje obrađujemo, obratite nam se pomoću kontaktnih podataka u nastavku.

Vaše mogućnosti i prava

Ovisno o tome gdje se nalazite vi ili subjekt Booking.com-a koji obrađuje vaše osobne podatke, različita prava mogu se odnositi na obradu tih podataka kako je navedeno u ovoj izjavi o privatnosti. Prema potrebi:

 • možete zatražiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama

 • možete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka, ili nas možete zatražiti da ispravimo bilo kakav osobni podatak koji imamo o vama

 • u određenim situacijama od nas možete zatražiti da izbrišemo, blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo, ili možete uputiti pritužbu na određeni način na koji upotrebljavamo vaše osobne podatke

 • u određenim situacijama od nas također možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani.

U slučajevima kad upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše prethodne privole, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu u skladu s važećim zakonom. Kad vaše osobne podatke obrađujemo na osnovi legitimnog interesa ili javnog interesa, u svakom trenutku imate pravo na prigovor u skladu s odredbama primjenjivog zakona.

Bez obzira na vašu lokaciju ili subjekt Booking.com-a s kojim ste sklopili ugovor, oslanjamo se na naše Poslovne partnere kako bismo osigurali da osobni podaci koje posjedujemo budu cjeloviti, točni i aktualni. Uvijek nas na vrijeme obavijestite o bilo kakvim promjenama ili netočnostima vaših osobnih podataka.

Ako vaša tvrtka ima ugovore s drugim subjektom od Booking.com B.V. i želite dodatne informacije o odnosu između tog subjekta i tvrtke Booking.com B.V., možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. To biste također trebali učiniti ako želite ostvariti svoja prava u vezi s osobnim podacima koji se obrađuju o vama u sklopu tog poslovnog odnosa.

Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja, zahtjeve ili nedoumice u vezi s načinom na koji obrađujemo vaše osobne podatke ili želite iskoristiti bilo koje od prava koje imate prema ovoj Izjavi o privatnosti, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na dataprotectionoffice@booking.com. Također možete kontaktirati svoje lokalno tijelo nadležno za zaštitu podataka.

Rješavamo specifična pitanja, zahtjeve i nedoumice u vezi s privatnošću koji nam se prijave pomoću internih pravila i postupaka temeljenih na primjenjivim zakonima, propisima i smjernicama o privatnosti. Redovito pregledavamo i poboljšavamo ta pravila i postupke, također uzimajući u obzir povratne informacije Poslovnih partnera.

Izmjene ove Izjave o privatnosti

Kao što se naše poslovanje uvijek mijenja, tako se i ova Izjava o privatnosti s vremena na vrijeme mijenja. Ako planiramo napraviti materijalne izmjene ili izmjene koje utječu na vas, uvijek ćemo vas kontaktirati unaprijed. Primjer ove vrste izmjene bio bi kada bismo počeli obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene.

Jan 11, 2023