Privaatsusavaldus äripartneritele

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas Booking.com-i kontsern töötleb üksikisikute, töötajate, omanike või meie (olemasolevate, endiste või potentsiaalsete) äripartnerite nimel tegutsevate esindajate isikuandmeid.

Selles dokumendis võidakse Booking.com-i kontserni ettevõtetele viidata kui „me“, „meid“, „meie“ või „Booking.com“. Meie äripartnerite nimel tegutsevaid üksikisikuid, töötajaid, omanikke või esindajaid võidakse koos või eraldi nimetada kui „te“, „teie“ või „äripartnerid“.

Selle privaatsusavalduse kontekstis võib mõiste „äripartnerid“ hõlmata

Palume tähele panna, et ettevõtetele, kes kasutavad meie „Booking.com for Business“ teenuseid oma töötajatele reiside broneerimise hõlbustamiseks, kehtib selle asemel meie klientidele mõeldud privaatsust ja küpsiseid puudutav avaldus.

See privaatsusavaldus kehtib kõikidele Booking.com-i kontserni ettevõtetele, kes vastutavad äripartnerit puudutavate isikuandmete töötlemise eest. Olenevalt ärisuhte iseloomust võivad nende isikuandmete töötlemise eest vastutada Booking.com-i kontserni erinevad ettevõtted.

Nii näiteks vastutab Amsterdamis, Hollandis asuv Booking.com B.V. reisipakkuja andmete töötlemise eest. Privaatsusavaldust kohaldatakse ka Brasiilias São Paulos asuva Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda suhtes, kui töödeldakse Brasiilias asuvate koostööpartnerite isikuandmeid.

Et teada saada, kas ja mil määral vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest teised Booking.com-i kontserni ettevõtted, vaadake allolevat teavet. Teave esitatakse ka teie lepingus Booking.com-iga ja tehakse kättesaadavaks meie veebiplatvormidel (nt registreerumislehtedel või hankehaldusplatvormidel). Teine võimalus on võtta meiega ühendust aadressil dataprotectionoffice@booking.com.

Lisateavet selle kohta, kuidas kasutab Booking.com küpsiseid kindlate äripartnerite veebisaitidel ja rakendustes, leiate meie küpsisereeglitest.

Mõisted, mida me selles privaatsusavalduses kasutame

„Reis“ tähendab eri reisiteenuseid, mida lõppkasutajad saavad reisipakkuja kaudu tellida, hankida, osta, rentida, broneerida, kombineerida või kasutada ja mille eest nad saavad tasuda; samuti neid reisiteenuseid, mida reisipakkujad lõppkasutajatele osutavad.

„Reisipakkuja“ tähendab majutusteenuste (nt hotell, motell, apartement, B&B, üürileandja ehk üldiselt „koostööpartner“), huviväärsuste (nt (teema)pargid, muuseumid, turismiekskursioonid) ja transporditeenuse (nt autorent, kruiisid, rongitransport, taksod, lennujaamatransport, bussiekskursioonid, transfeer) osutajat, reisikorraldajaid, reisikindlustust ja mistahes muud reisimisega seotud toodet või teenust, mis aeg-ajalt meie platvormidel reisi broneerimiseks saadaval on.

„Reisiteenus“ tähendab veebipõhist ostu, tellimust, (vahendatud) makset või broneerimisteenust, mida pakub või võimaldab Booking.com eri toodete ja teenuste osas, mida reisipakkujad aeg-ajalt platvormil kättesaadavaks teevad.

„Reisibroneering“ tähendab reisi tellimist, ostmist, broneerimist või selle eest tasumist.

Andmete kogumine

Isikuandmed, mida Booking.com kogub äripartnerite kohta sõltuvad ärisuhte kontekstist ja suhtlusest Booking.com-iga, äripartneri tehtud valikutest ning kasutatud toodetest, teenustest ja funktsioonidest.

Pange tähele, et allolevates jaotistes toodud andmeühikuid käsitletakse „isikuandmetena” ainult siis, kui puudutavad füüsilist isikut (see tähendab üksikisikut). Neid andmeühikuid ei loeta „isikuandmeteks”, kui need puudutavad juriidilist isikut või üksust.

Kui olete äripartner Ameerika Ühendriikides Californias, on teil lisaks siinsele teabele teatud lisaõigused, mis on kirjeldatud meie privaatsusavalduse California suhtes kohaldatavas jaotises.

Isikuandmed, mida Booking.com meie äripartnerite kohta kogub, võivad sisaldada järgmist:

isikuandmed, mida te meile annate

Andmed, mida me kogume automaatselt

Olenevalt ärisuhtest võib Booking.com koguda andmeid ka automaatselt – osa neist võivad olla isikuandmed. Neid andmeid kogutakse siis, kui äripartner kasutab veebiteenuseid, nagu registreerimisvormi, kasutajakontot (nt ekstraneti või jaotuspartnerite keskuse jaoks), müüjate haldamise platvormi või Booking.com-i rakendust (nagu Pulse).

Kogutud andmed võivad hõlmata järgmist:

Isikuandmed, mis te meile teiste kohta annate

Jagades ärilistel eesmärkidel teiste isikute isikuandmeid – näiteks teie töötajatele kuuluvaid andmeid – kinnitate, et neid isikuid on teavitatud nende isikuandmete kasutamisest Booking.com-i poolt vastavalt käesolevale privaatsusavaldusele. Samuti kinnitate, et olete saanud vajaliku nõusoleku vastavalt seadustele ja määrustele, mis teile kehtivad.

Muu teave, mida saame teistest allikatest

Töötlemise eesmärgid

Booking.com kasutab eelnevalt kirjeldatud äripartnerite andmeid, millest osa võivad olla isikuandmed, järgmistel eesmärkidel.

A. Registreerimine ja haldamine

Booking.com kasutab äripartneri ärisuhte haldamiseks kontoandmeid, kontaktandmeid ja finantsandmeid. See hõlmab registreerimist ja kontrollimist.

Teatud teavet, sealhulgas äripartneri nime ja aadressi, võib vastavalt äripartneri ja Booking.com-i vahel sõlmitud lepingule kasutada muudel eesmärkidel. Selle näide oleks koostööpartneri kontaktandmete kasutamine, et võimaldada reisibroneeringuid oma majutusasutuses kolmanda osalise veebisaidi kaudu.

B. Klienditugi

Booking.com kasutab äripartnerite esitatud teavet (mis võib sisaldada isikuandmeid) tugiteenuste osutamiseks – näiteks äripartnerite või klientide päringutele, küsimustele või muredele vastamiseks.

C. Muud tegevused, sealhulgas turundus

Kui potentsiaalne äripartner ei ole veebis registreerimist lõpule viinud, võib Booking.com saata meeldetuletuse registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks. Usume, et see lisateenus on kasulik meie (tulevastele) äripartneritele, kuna see võimaldab neil registreerimine lõpule viia ilma, et nad peaksid uuesti kõiki registreerimisandmeid sisestama.

Booking.com võib kutsuda äripartnereid osalema üritustel ja korraldama üritusi, mis meie arvates võivad olla neile asjakohased või neile huvi pakkuda. Me võime kasutada isikuandmeid ka veebifoorumite pakkumiseks ja majutamiseks, mis võimaldavad äripartneritel leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele Booking.com-i toodete ning teenuste pakkumise ja kasutamise kohta.

Ärisuhte jaoks kasutab Booking.com isikuandmeid suhtluseks, sealhulgas teabe edastamiseks süsteemi- või tootevärskenduste kohta, Booking.com-i uudiskirja saatmiseks, äripartnerite kutsumiseks osalema soovitusprogrammides või -võistlustel (nt Booking Hero) või muude turundusteadete edastamiseks. Kui kasutame isikuandmeid turundusteadete edastamiseks elektroonsel kujul, pakume me asjakohaseid loobumisvõimalusi.

D. Sõnumite tööriistad

Booking.com võib pakkuda äripartneritele erinevaid viise (potentsiaalsete või olemasolevate) külastajatega suhtlemiseks enne või pärast broneerimist.

Äripartnerid võivad pöörduda ka Booking.com-i poole, et edastada külastajatele broneerimisteavet või küsimusi, või suhelda külastajatega teise nimega e-posti aadressi abil, kus vastuvõtjaks on alati Booking.com.

Booking.com võib pääseda ligi äripartnerite ja külastajate vahelisele suhtlusele. Samuti kasutame automatiseeritud süsteeme suhtluse ülevaatamiseks, skannimiseks ja analüüsimiseks järgmistel eesmärkidel:

Kõik Booking.com-i suhtlustööriistade kaudu saadetud või vastuvõetud teated võtab vastu ja salvestab Booking.com.

E. Analüütika, täiustused ja uuringud

Booking.com kasutab meile esitatud teavet, sealhulgas isikuandmeid, analüütilistel eesmärkidel. See on osa meie püüdlusest täiustada Booking.com-i tooteid ja teenuseid ning parandada kasutajakogemust.

Neid andmeid saab kasutada ka testimise eesmärgil, tõrkeotsinguks ning Booking.com-i veebiteenuste funktsionaalsuse ja kvaliteedi parandamiseks. Samuti kutsume äripartnereid aeg-ajalt osalema küsitlustes ja turu-uuringutes.

Teatud äripartnereid võidakse kutsuda liituma kindla veebiplatvormiga, et suhelda Booking.com-iga ja/või vahetada kogemusi teiste äripartneritega.

Palun vaadake teavet, mida Booking.com pakub, kui teid kutsutakse osalema uuringus, turu-uuringus või liituma veebiplatvormiga, et mõista, kuidas teie isikuandmeid võidakse käsitleda teisiti, kui on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses.

F. Turvalisus, pettuste tuvastamine ning ennetamine

Me töötleme meile esitatud teavet, sealhulgas isikuandmeid, et uurida, ennetada ja tuvastada pettust ning teisi ebaseaduslikke tegevusi. Need võivad olla isikuandmed, mida äripartner on Booking.com-ile esitanud näiteks kinnitamise eesmärgil registreerimisprotsessi osana, automaatselt kogutud isikuandmed või isikuandmed, mis on saadud kolmandate osaliste allikatest (sh külastajatelt).

Booking.com võib vajadusel kasutada isikuandmeid ka uurimise ja jõustamise hõlbustamiseks pädevate asutuste poolt. Nendel eesmärkidel võidakse isikuandmeid jagada õiguskaitseasutustega.

Booking.com võib isikuandmeid kasutada ka riskihindamiseks ja turvalisuse eesmärkidel, sealhulgas kasutajate autentimiseks, ning kolmandate osaliste riskijuhtimiseks kasutame me kolmandatest osalistest teenuseosutajaid. Need teenuseosutajad aitavad meil hinnata meie äripartnerite äririski profiili. Samuti võivad nad esitada meile kolmanda osalise nõuetekohase hoolsuse aruandeid, mis võivad vastavalt kohaldatavatele seadustele sisaldada võimalikku teavet omanike või äripartnerite kriminaalkaristuste ja kuritegude kohta.

G. Seadustest lähtumine ja nendele vastavus

Teatud juhtudel peab Booking.com kasutama esitatud teavet, mis võib hõlmata isikuandmeid, õigusvaidluste menetlemiseks ja lahendamiseks või järelevalvealasteks juurdlusteks, riskijuhtimiseks ja seadustele vastavuseks. Samuti võime seda kasutada äripartneritega sõlmitud lepingu(te) jõustamiseks või külastajat puudutava kaebuse või nõude lahendamiseks, nagu mõistlikult eeldatakse, ning kooskõlas sisereeglite ja -tegevuskordadega.

Lisaks võib meil tekkida vajadus jagada teavet (sealhulgas isikuandmeid) äripartnerite kohta, kui see on seadusega ette nähtud või hädavajalik, et vastata pädevate asutuste päringutele. See hõlmab maksuhaldureid, kohtuid, muid valitsus- ja riigiasutusi või kohalikke omavalitsusi (nt seoses lühiajalise üürimise seadustega).

Kui me kasutame isikuandmete töötlemiseks automatiseeritud vahendeid, mis toovad kaasa õiguslikke tagajärgi või mõjutavad oluliselt teid või teisi füüsilisi isikuid, rakendame me sobivaid meetmeid teie või teise isiku õiguste ja vabaduste kaitsmiseks. Siia hulka kuulub ka õigus saada abi vastavatelt isikutelt.

Õiguslikud alused

Vastavalt eesmärkidele A ja B tugineb Booking.com õiguslikule alusele, et isikuandmete töötlemine on vajalik äripartneri ja Booking.com-i vahelise lepingu täitmiseks. Kui nõutud teavet ei esitata, ei saa Booking.com reisipakkujat registreerida ega äripartneriga koostööd teha; samuti ei saa me siis kliendituge pakkuda.

Eesmärkide C–G puhul lähtub Booking.com oma õigustatud huvist pakkuda äripartneritele teenust või kasutada äripartnerite teenuseid, ennetada pettust ja täiustada oma teenuseid. Isikuandmete kasutamisel Booking.com-i või kolmanda osalise õigustatud huvide teenimiseks tasakaalustame alati mõjutatud isiku õigused ja tema teabe kaitse Booking.com-i ja/või kolmanda osalise õiguste ja huvidega.

Ka eesmärkide F ja G osas toetub Booking.com, kus asjakohane, õiguslike kohustuste täitmisele (nt seaduslikud õiguskaitseasutuste taotlused). Lõpuks, kui see on kohaldatavate õigusaktide kohaselt vajalik, hangib Booking.com teie nõusoleku enne isikuandmete töötlemist, sealhulgas turunduslikel eesmärkidel või muul seadusega ettenähtud viisil.

Kui soovite punktides C–E sätestatud töötlemisele vastuväiteid esitada ja te ei leia võimalust otse loobuda (näiteks oma konto seadetes), võtke ühendust aadressil dataprotectionoffice@booking.com.

California äripartnerid leiavad lisateavet oma konkreetsete õiguste ja nende kasutamise kohta selle privaatsusavalduse California jaotisest.

Andmete jagamine

Andmete jagamine Booking Holdings Inc.-i kontsernis

Booking.com on osa Booking Holdings Inc.-i kontsernist. Kontserni kohta lisateabe saamiseks külastage Booking Holdingsi veebisaiti.

Booking.com võib saada äripartnerite isikuandmeid teistelt Booking Holdings Inc. kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt või me võime jagada äripartnerite isikuandmeid nende ettevõtetega. Seda tehakse allpool kirjeldatud eesmärkidel, võttes arvesse kõiki lepingutingimusi.

Selle kontsernisisese koostöö näitena teeb Booking.com tihedat koostööd Rentalcars.com-iga, et pakkuda oma klientidele maismaatransporditeenuseid otse või meie äripartnerite kaudu.

Kõik Booking Holdings Inc.-i kontserni kuuluvad ettevõtted võivad vajada äripartnerite isikuandmete vahetamist, et kaitsta kõiki kasutajaid pettuste eest oma veebiplatvormidel.

Booking Holdings Inc.-i kontsernis jagatakse andmeid järgmistel eesmärkidel.

Booking.com tugineb meie ja Booking Holdings Inc. kontserni ettevõtete õigustatud huvidele võtta vastu ja jagada isikuandmeid, nagu on kirjeldatud punktides A kuni D. Seda selleks, et pakkuda teenuseid või saada teenuseid äripartneritelt, sealhulgas, et neid teenuseid parandada ja ära hoida pettusi.

Kui Booking.com kasutab isikuandmeid enda või kolmanda osalise õigustatud huvides, tasakaalustab Booking.com alati mõjutatud isiku õigused ja huvid nende isikuandmete kaitsmisel Booking.com-i või kolmanda osalise õiguste ja huvidega.

Ka eesmärgi E puhul toetub Booking.com, kus asjakohane, õiguslike kohustuste täitmisele (nt õiguskaitseasutuste taotlused).

Kui soovite punktides A–D sätestatud töötlemisele vastuväiteid esitada ja te ei leia võimalust otse loobuda (näiteks oma konto seadetes), võtke ühendust aadressil dataprotectionoffice@booking.com.

Andmete jagamine ettevõttega Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited (edaspidi: BTL), mis tegutseb ka nime all Rentalcars.com, on Ühendkuningriigi seaduste kohaselt asutatud osaühing, mille kontor asub aadressil 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Ühendkuningriik.

BTL on osa Booking Holdings Inc. kontsernist ning BTL haldab Booking.com-i veebisaitide ja rakenduste kaudu pakutavaid maismaatransporditeenuseid Booking.com-i kaubamärgi all.

Booking.com B.V. haldab BTL-i jaotuspartneri registreerimislehte ja kontohaldusprotsessi. Selle registreerimis- ja kontohaldusprotsessi käigus BTL-i äripartneritelt kogutud teavet, mis võib sisaldada isikuandmeid, jagatakse BTL-iga käesolevas privaatsusavalduses sätestatud eesmärkidel.

Kui olete BTL-i äripartner ja teil on küsimusi või muresid oma isikuandmete töötlemise kohta või soovite kasutada käesolevast privaatsusavaldusest tulenevaid õigusi, võtke BTL-iga ühendust aadressil dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Andmete rahvusvaheline ülekandmine

Äripartnerite isikuandmete ülekandmine, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsusavalduses, võib hõlmata nende andmete ülekandmist välismaale. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitseseadused ei ole nii põhjalikud kui riigis või riikides, kus te teabe algselt esitasite, sealhulgas Euroopa Liidus. Sel juhul kaitseme me teie isikuandmeid selles privaatsusavalduses kirjeldatud viisil.

Kui Euroopa õigus seda nõuab, rakendame asjakohaseid kaitsemeetmeid tagamaks, et sellised ülekanded on kooskõlas Euroopa andmekaitset käsitlevate õigusaktidega. Eelkõige, kui isikuandmeid kantakse üle kolmandatest osalistest teenuseosutajatele, kehtestame ja rakendame selliste teenuseosutajate suhtes asjakohaseid lepingulisi, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid.

Neid meetmeid saab kehtestada Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingute tüüptingimuste abil, uurides riike, kuhu andmeid võidakse üle kanda, ning kehtestades konkreetsed tehnilised ja korralduslikud turvameetmed. Kui see on asjakohane, võite meilt küsida nende siduvate lepingute koopiaid, kasutades allolevaid kontaktandmeid.

Turvalisus

Järgime mõistlikke tegevuskordi isikuandmetele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamise ennetamiseks.

Kasutame vastavaid ärisüsteeme ja tegevuskordi, et kaitsta teavet, seehulgas isikuandmeid. Kasutame ka meie serverites olevatele isikuandmetele ligipääsemiseks ja nende kasutamiseks turvaprotseduure ning tehnilisi ja füüsilisi piiranguid. Ainult volitatud töötajatel on luba oma töö käigus isikuandmetele ligi pääseda.

Andmete säilitamine

Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni seda peetakse vajalikuks ärisuhte haldamiseks äripartneriga, Booking.com-i teenuste osutamiseks äripartnerile ja kohaldatavate seaduste (sealhulgas dokumentide säilitamist puudutavate seaduste) täitmiseks, vaidluste või nõuete lahendamiseks mistahes osalistega ning muul juhul, kui see on vajalik meie äritegevuse läbiviimiseks.

Kõigile teie kui äripartneri kohta säilitatavatele isikuandmetele kohaldatakse käesolevat privaatsusavaldust ja meie sisemisi andmete säilitamise suuniseid. Kui teil on küsimusi meie töödeldavate eri tüüpi isikuandmete konkreetsete säilitamisaegade kohta, võtke ühendust kasutades alltoodud kontaktandmeid.

Teie valikud ja õigused

Olenevalt teie asukohast või Booking.com-i üksusest, kes teie isikuandmeid töötleb, võivad käesolevas privaatsusavalduses sätestatud andmete töötlemisele kehtida erinevad õigused. Vajaduse korral saate teha järgmist.

Kui me kasutame teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta, lähtudes kohaldatavast õigusest. Kui me töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi või avaliku huvi alusel, on teil õigus esitada igal ajal ka vastuväiteid vastavalt kehtivale seadusele.

Olenemata teie asukohast või Booking.com-i üksusest, kellega olete sõlminud lepingu, toetume oma äripartneritele, tagamaks, et meie valduses olevad isikuandmed oleksid täielikud, täpsed ja ajakohased. Kui teie isikuandmetes on ebatäpsusi või need on muutunud, andke meile sellest kohe teada.

Kui teie ettevõttel on lepingud mõne muu üksusega kui Booking.com B.V. ja te soovite lisateavet selle üksuse ja Booking.com B.V. vahelise suhte kohta, võite meiega igal ajal ühendust võtta. Peaksite seda tegema ka siis, kui soovite kasutada oma õigusi seoses teie isikuandmetega, mida selle ärisuhte raames töödeldakse.

Kontakt

Kui teil on küsimusi, taotlusi või muresid selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või kui soovite kasutada oma õigusi, mis teil selle privaatsusavalduse alusel on, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil dataprotectionoffice@booking.com. Võite ühendust võtta ka oma kohaliku andmekaitseametiga.

Me käsitleme privaatsusega seotud küsimusi, taotlusi ja muresid, millest meile teatatakse, kasutades sisemisi reegleid ja tegevuskordi, mis põhinevad kohaldatavatel privaatsusseadustel, määrustel ja suunistel. Vaatame neid reegleid ja tegevuskordi regulaarselt üle ja täiustame, võttes arvesse ka äripartnerite tagasisidet.

Privaatsusavalduse muudatused

Nii nagu meie äritegevus muutub pidevalt, muutub aeg-ajalt ka käesolev privaatsusavaldus. Kui plaanime teha olulisi muudatusi või muudatusi, mis teid mõjutavad, võtame teiega alati eelnevalt ühendust. Sellise muudatuse näide oleks, kui alustaksime teie isikuandmete töötlemist eesmärkidel, mida ei ole eespool kirjeldatud.

 

11. jaan 2023