Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies

 • Πολιτική Απορρήτου για Επιχειρηματικούς Εταίρους
 • Πολιτική Απορρήτου της Booking Holdings Financial Services

Πολιτική Απορρήτου για Επιχειρηματικούς Εταίρους

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλους τους επιχειρηματικούς εταίρους της Booking.com, συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων καταλυμάτων, άλλων παρόχων ταξιδιών, προμηθευτών αλλά και για τους εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες ή εκπροσώπους αυτών των μερών.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου επεξηγείται πώς ο όμιλος εταιρειών Booking.com επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, υπαλλήλους, ιδιοκτήτες ή εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό των (υφιστάμενων, πρώην ή πιθανών) Επιχειρηματικών Εταίρων μας.

Στο παρόν έγγραφο, οι εταιρείες του ομίλου Booking.com αναφέρονται ως «εμείς», «εμάς», «μας» ή «Booking.com». Τα φυσικά πρόσωπα, οι υπάλληλοι, οι ιδιοκτήτες ή οι εκπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασμό των Επιχειρηματικών Εταίρων μας αναφέρονται από κοινού ή χωριστά ως «εσείς», «εσάς», «σας» ή «Επιχειρηματικοί Εταίροι».

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, με τον όρο «Επιχειρηματικοί Εταίροι» αναφέρονται:

 • Πάροχοι Ταξιδιών

 • Ταξιδιωτικά πρακτορεία

 • Τρίτοι προμηθευτές

 • Εταιρείες χερσαίων μεταφορών

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών

 • Λοιποί επιχειρηματικοί εταίροι που προβαίνουν σε Κρατήσεις ταξιδιών μέσω των ιστοχώρων ή/και των εφαρμογών τους (ή άλλων μέσων)

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική σχέση με εταιρεία του ομίλου Booking.com.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας «Booking.com for Business» για να διευκολύνουν Κρατήσεις ταξιδιών για το προσωπικό τους υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies για τους πελάτες μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σε κάθε εταιρεία του ομίλου Booking.com που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν έναν Επιχειρηματικό Εταίρο. Ανάλογα με τη φύση της επιχειρηματικής σχέσης, υπεύθυνες για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι διάφορες εταιρείες του ομίλου Booking.com.

Για παράδειγμα, η Booking.com B.V., με έδρα στο Άμστερνταμ των Κάτω Χωρών, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων των Παρόχων Ταξιδιών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης για την εταιρεία Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, με έδρα το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών καταλύματος στη Βραζιλία.

Για να μάθετε εάν και σε ποιο βαθμό άλλες εταιρείες του ομίλου Booking.com είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρατίθενται παρακάτω. Πληροφορίες παρέχονται περαιτέρω στη συμφωνία σας με την Booking.com και διατίθενται στις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες (όπως οι σελίδες εγγραφής ή οι πλατφόρμες διαχείρισης προμηθειών). Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotectionoffice@booking.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Booking.com χρησιμοποιεί cookies σε ιστοχώρους και εφαρμογές που προορίζονται για Επιχειρηματικούς Εταίρους, ανατρέξτε στην Πολιτική Χρήσης Cookies.

Όροι που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου

Ως «Ταξίδι» ορίζονται τα ποικίλα ταξιδιωτικά προϊόντα και υπηρεσίες του Παρόχου Ταξιδιών που μπορούν να παραγγελθούν, να αποκτηθούν, να αγοραστούν, να πληρωθούν, να μισθωθούν, να παρασχεθούν, να κρατηθούν, να συνδυαστούν ή να καταναλωθούν από τους τελικούς χρήστες.

Ως «Πάροχος Ταξιδιού» ορίζεται ο πάροχος ενός καταλύματος (π.χ. ξενοδοχείο, μοτέλ, διαμέρισμα, bed & breakfast, ιδιοκτήτης καταλύματος, ενώ ορίζεται γενικότερα ως «συνεργάτης καταλύματος»), αξιοθέατων (π.χ. (θεματικά) πάρκα, μουσεία, περιηγήσεις), ο πάροχος μεταφορών (π.χ. ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρουαζιέρες, σιδηροδρομικές μεταφορές, ταξί, διαδρομές από το αεροδρόμιο, εκδρομές με πούλμαν, μεταφορές), ταξιδιωτικοί πράκτορες, ταξιδιωτικές ασφάλειες και οι πάροχοι οποιασδήποτε άλλης ταξιδιωτικής ή συναφούς υπηρεσίας ή προϊόντος, όπως διατίθενται ανά περιόδους για Κράτηση Ταξιδιού στις πλατφόρμες μας.

Ως «Υπηρεσία Ταξιδιού» ορίζεται η ηλεκτρονική αγορά, παραγγελία, (διευκόλυνση) πληρωμών ή υπηρεσία κρατήσεων, όπως αυτή προσφέρεται ή ενεργοποιείται από την Booking.com αναφορικά με διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως διατίθενται ανά περιόδους από τους Παρόχους Ταξιδιών στην πλατφόρμα.

Ως «Κράτηση Ταξιδιού» ορίζεται η παραγγελία, αγορά, πληρωμή ή κράτηση ενός Ταξιδιού.

Συλλογή δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Booking.com σχετικά με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους εξαρτώνται από το πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης και την αλληλεπίδρασή τους με την Booking.com, τις επιλογές του Επιχειρηματικού Εταίρου και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία δεδομένων στις παρακάτω ενότητες θεωρούνται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» μόνο εάν αφορούν φυσικό πρόσωπο (δηλαδή ένα μεμονωμένο ανθρώπινο ον). Αυτά τα στοιχεία δεδομένων δεν θεωρούνται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» όταν αφορούν νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Εάν είστε Επιχειρηματικός Εταίρος στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, εκτός από τις πληροφορίες εδώ, έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα που περιγράφονται στην ενότητα της Πολιτικής Απορρήτου μας που ισχύει για την Καλιφόρνια.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Booking.com σχετικά με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε

 • Στοιχεία επικοινωνίαςΣυλλέγουμε δεδομένα επικοινωνίας από τους Επιχειρηματικούς Εταίρους μας, όπως όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης (εάν απαιτείται), διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρήσεων, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ.
 • Οικονομικά δεδομέναΣυλλέγουμε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πληρωμή και την τιμολόγηση (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών σας στοιχείων, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού και του ΑΦΜ), καθώς και δεδομένα που είναι άλλως απαραίτητα για την επεξεργασία πιστωτικών σημειωμάτων.
 • Στοιχεία επαλήθευσηςΗ Booking.com μπορεί να ζητήσει από τους Επιχειρηματικούς Εταίρους (ή τους εκπροσώπους τους) να προσκομίσουν αντίγραφο των εγγράφων μητρώου της εταιρείας, την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή άλλα σχετικά στοιχεία για την επαλήθευση της γνησιότητας του Επιχειρηματικού Εταίρου. Μπορεί επίσης να ζητηθούν αποδείξεις αδειών ή φορολογικά στοιχεία.
 • Λοιπά δεδομένα
  • Όταν ένας Επιχειρηματικός Εταίρος επικοινωνεί με την Booking.com, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω επικοινωνίες. Σε περίπτωση επικοινωνίας με το κέντρο υποστήριξής μας, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ζωντανή ακρόαση και οι κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους ποιοτικού ελέγχου και εκπαίδευσης. Αυτές οι ηχογραφήσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τη διαχείριση αξιώσεων και για τον εντοπισμό οποιασδήποτε απάτης.
  • Οι ηχογραφήσεις διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν διαγραφούν αυτόματα, εκτός εάν η Booking.com έχει έννομο συμφέρον να διατηρήσει την ηχογράφηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για τη διερεύνηση οποιασδήποτε απάτης, για λόγους συμμόρφωσης και για την εφαρμογή του νόμου.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα

Ανάλογα με την επιχειρηματική σχέση, η Booking.com μπορεί επίσης να συλλέγει πληροφορίες αυτόματα – ορισμένες από τις οποίες μπορεί να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν ένας Επιχειρηματικός Εταίρος χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως φόρμες εγγραφής, λογαριασμούς χρήστη (π.χ. για το extranet ή το κέντρο συνεργατών), πλατφόρμες διαχείρισης προμηθευτών ή εφαρμογές της Booking.com, όπως το Pulse.

Στα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Ρυθμίσεις γλώσσας

 • Διεύθυνση IP

 • Τοποθεσία

 • Ρυθμίσεις συσκευής

 • Λειτουργικό σύστημα συσκευής

 • Πληροφορίες αρχείου καταγραφής

 • Ώρα χρήσης

 • URL που ζητήθηκε

 • Αναφορά κατάστασης

 • Παράγοντας χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης)

 • Αποτέλεσμα (θεατής ή χρήστης)

 • Ιστορικό περιήγησης

 • Κωδικός χρήστη στην Booking

 • Αναγνωριστικά συσκευών, όπως Android ID, MAC Address, IMEI

 • Είδος των δεδομένων που προβάλλονται.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίνετε και αφορούν άλλα πρόσωπα

Με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων προσώπων για επιχειρηματικούς σκοπούς –όπως δεδομένα που ανήκουν στο προσωπικό σας– επιβεβαιώνετε ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν ενημερωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους θα χρησιμοποιηθούν από την Booking.com σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Επιβεβαιώνετε επίσης ότι έχετε λάβει κάθε απαραίτητη συναίνεση, όπως απαιτείται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην περίπτωσή σας.

Λοιπές πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές

 • Πληροφορίες για αφερεγγυότηταΣε θέματα αφερεγγυότητας, η Booking.com μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους από συνδίκους πτώχευσης, δικαστήρια ή άλλες δημόσιες αρχές.
 • Δεδομένα που σχετίζονται με αιτήματα εφαρμογής του νόμου και αιτήματα φορολογικών αρχώνΟι αρχές επιβολής του νόμου ή οι φορολογικές αρχές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Booking.com για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με Επιχειρηματικούς Εταίρους σε περίπτωση που σχετίζονται με μια έρευνα.
 • Εντοπισμός και πρόληψη απάτης, διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωσηΣε ορισμένες περιπτώσεις, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Booking.com συλλέγει δεδομένα μέσω τρίτων πηγών με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση.

Σκοποί επεξεργασίας

Η Booking.com χρησιμοποιεί τα στοιχεία Επιχειρηματικών Εταίρων που περιγράφηκαν προηγουμένως, κάποια από τις οποία μπορεί να αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

A. Εγγραφή και διαχείριση

Η Booking.com χρησιμοποιεί στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας και οικονομικά δεδομένα για τη διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης της με έκαστο Επιχειρηματικό Εταίρο. Η χρήση αυτή γίνεται και για σκοπούς εγγραφής και επαλήθευσης.

Ορισμένα στοιχεία, όπως το όνομα και η διεύθυνση του Επιχειρηματικού Εταίρου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, κατόπιν συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του Επιχειρηματικού Εταίρου και της Booking.com. Αναφέρεται ενδεικτικά η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας ενός συνεργάτη καταλύματος για να γίνει Κράτηση Ταξιδιού στο κατάλυμά του μέσω τρίτου ιστοχώρου.

Β. Εξυπηρέτηση Πελατών

Η Booking.com χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρέχουν οι Επιχειρηματικοί Εταίροι (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – για παράδειγμα, για να απαντά σε αιτήματα, ερωτήσεις ή προβληματισμούς Επιχειρηματικών Εταίρων ή πελατών.

Γ. Άλλες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του μάρκετινγκ

Εάν ένας πιθανός Επιχειρηματικός Εταίρος δεν έχει ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή, η Booking.com μπορεί να στείλει υπενθύμιση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόσθετη υπηρεσία είναι χρήσιμη για τους (μελλοντικούς) Επιχειρηματικούς Εταίρους μας, διότι τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσουν ξανά όλα τα στοιχεία της.

Η Booking.com μπορεί να προσκαλέσει τους Επιχειρηματικούς Εταίρους να συμμετάσχουν σε και να οργανώσει εκδηλώσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους αφορούν ή να τους ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να προσφέρουμε και να διοργανώνουμε διαδικτυακές συζητήσεις που επιτρέπουν στους Επιχειρηματικούς Εταίρους να βρίσκουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την προσφορά και τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της Booking.com.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης, η Booking.com χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις επικοινωνίες της, όπως ενδεικτικά για την παροχή πληροφοριών σχετικά με ενημερώσεις συστημάτων ή προϊόντων, για την αποστολή του newsletter της, για την πρόσκληση Επιχειρηματικών Εταίρων να συμμετάσχουν σε προγράμματα σύστασης ή διαγωνισμούς (όπως το Booking Hero) ή για άλλες επικοινωνίες συναφείς με το μάρκετινγκ. Όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την ηλεκτρονική αποστολή άμεσων μηνυμάτων μάρκετινγκ, θα προσφέρουμε κατάλληλες επιλογές εξαίρεσης.

Δ. Εργαλεία ανταλλαγής μηνυμάτων

Η Booking.com προσφέρει στους Επιχειρηματικούς Εταίρους διάφορα μέσα επικοινωνίας με (υποψήφιους ή υφιστάμενους) επισκέπτες πριν ή μετά από μια κράτηση.

Οι Επιχειρηματικοί Εταίροι μπορούν επίσης να απευθύνονται στην Booking.com για να προωθούν πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την κράτηση στους επισκέπτες ή για να επικοινωνούν με τους επισκέπτες χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία περιλαμβάνουν πάντα την Booking.com ως παραλήπτρια.

Η Booking.com μπορεί να έχει πρόσβαση στις επικοινωνίες μεταξύ Επιχειρηματικών Εταίρων και επισκεπτών. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτοματοποιημένα συστήματα ούτως ώστε να εξετάζουμε, να σαρώνουμε και να αναλύουμε τις επικοινωνίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Ασφάλεια

 • Πρόληψη απάτης

 • Συμμόρφωση με νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις

 • Διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων

 • Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων

 • Έρευνα

 • Συμμετοχή πελατών (μεταξύ άλλων για να παρέχουμε στους επισκέπτες πληροφορίες ή προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν) και

 • Υποστήριξη πελατών ή τεχνική υποστήριξη

Κάθε μήνυμα που αποστέλλεται ή λαμβάνεται χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επικοινωνίας της Booking.com, λαμβάνεται και αποθηκεύεται από την Booking.com.

Ε. Αναλυτικά στοιχεία, βελτιώσεις και έρευνα:

H Booking.com χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, όπου μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Booking.com και να αναβαθμίσουμε την εμπειρία χρήσης.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για δοκιμές, αντιμετώπιση προβλημάτων και για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών της Booking.com. Προσκαλούμε επίσης τους Επιχειρηματικούς Εταίρους να συμμετέχουν σε έρευνες και διεξάγουμε άλλες έρευνες αγοράς ανά περιόδους.

Μπορεί επίσης να προσκαλέσουμε ορισμένους Επιχειρηματικούς Εταίρους να συμμετάσχουν σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για επικοινωνία με την Booking.com ή/και ανταλλαγή απόψεων με άλλους Επιχειρηματικούς Εταίρους.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχει η Booking.com εάν προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη, έρευνα αγοράς ή διαδικτυακή πλατφόρμα, για να ενημερωθείτε σε περίπτωση που τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας τύχουν διαφορετικής επεξεργασίας από αυτήν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΣΤ. Ασφάλεια, εντοπισμός και πρόληψη απάτης

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχονται, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε και να εντοπίσουμε απάτες και άλλες παράνομες πράξεις. Μπορεί να πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει παράσχει Επιχειρηματικός Εταίρος στην Booking.com, για παράδειγμα για σκοπούς επαλήθευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται αυτόματα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται από τρίτες πηγές (μεταξύ άλλων από τους επισκέπτες).

Η Booking.com μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολύνει τις έρευνες και την επιβολή του νόμου από τις αρμόδιες αρχές, εάν κρίνεται απαραίτητο. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να γίνει ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις αρχές επιβολής του νόμου.

Η Booking.com μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνων και ασφάλειας, όπως, ενδεικτικά, για την ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τη διαχείριση κινδύνων από τρίτα μέρη. Οι εν λόγω πάροχοι μάς βοηθούν να αξιολογήσουμε το προφίλ επιχειρηματικού κινδύνου των Επιχειρηματικών Εταίρων μας. Περαιτέρω μας παρέχουν εκθέσεις δέουσας επιμέλειας τρίτων, οι οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα ιδιοκτητών ή Επιχειρηματικών Εταίρων.

Z. Νομικές διαδικασίες και συμμόρφωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Booking.com χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες (όπου ενδέχεται να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) για τον χειρισμό και την επίλυση νομικών διαφορών ή για νόμιμες έρευνες, διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωση. Ενδέχεται επίσης να τις χρησιμοποιήσουμε για να επιβάλουμε τυχόν συμφωνίες μας με Επιχειρηματικούς Εταίρους ή για να επιλύσουμε μια καταγγελία ή αξίωση που αφορά επισκέπτη, όπως αναμένεται εύλογα και σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες.

Επιπλέον, ενδέχεται να ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με τους Επιχειρηματικούς Εταίρους (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όταν απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα από αρμόδιες αρχές. Αναφέρονται ενδεικτικά φορολογικές αρχές, δικαστήρια, άλλες κρατικές και δημόσιες ή τοπικές αρχές (π.χ. σε σχέση με τη νομοθεσία περί βραχυχρόνιας μίσθωσης).

Εάν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα μέσα για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επέρχονται έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζεστε ουσιωδώς εσείς ή άλλα φυσικά πρόσωπα, θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τόσο των δικών σας όσο και οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Εδώ περιλαμβάνεται και το δικαίωμά σας για ανθρώπινη παρέμβαση.

Νομικές βάσεις

Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς Α και Β, η Booking.com βασίζεται στη νομική βάση ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμφωνίας μεταξύ του Επιχειρηματικού Εταίρου και της Booking.com. Αν δεν παρασχεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, η Booking.com δεν μπορεί να καταχωρήσει έναν Πάροχο Ταξιδιών, ή να συνεργαστεί άλλως με Επιχειρηματικό Εταίρο, ούτε μπορούμε να παράσχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Ενόψει των σκοπών Γ έως Ζ, η Booking.com βασίζεται στα έννομα συμφέροντά της να παρέχει τις υπηρεσίες της ή να λαμβάνει υπηρεσίες από Επιχειρηματικούς Εταίρους για την αποτροπή απάτης και τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της Booking.com ή τρίτου μέρους, σταθμίζουμε πάντοτε τα δικαιώματα του θιγόμενου προσώπου και την προστασία των στοιχείων του έναντι των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Booking.com ή/και του τρίτου μέρους.

Για τους σκοπούς ΣΤ και Ζ, η Booking.com βασίζεται επίσης, όπου απαιτείται, στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με τις νομικές υποχρεώσεις (όπως νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου). Τέλος, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Booking.com λαμβάνει τη συναίνεσή σας πριν από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν σκοπούς μάρκετινγκ ή σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που αναφέρεται στις ενότητες Γ έως Ε και δεν βρίσκετε τρόπο να εξαιρεθείτε απευθείας (για παράδειγμα, με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotectionoffice@booking.com.

Οι Επιχειρηματικοί Εταίροι από την Καλιφόρνια μπορούν να μεταβούν στην ενότητα για την Καλιφόρνια της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματά τους και για το πώς θα ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα.

Ανταλλαγή δεδομένων

 • Ανταλλαγή με συνδεδεμένες εταιρείεςΠρος υποστήριξη της χρήσης των υπηρεσιών της Booking.com, ενδέχεται να γίνει ανταλλαγή των πληροφοριών σας (όπου μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) με μέλη του ομίλου εταιρειών της Booking.com. Για κάθε είδους πληροφορίες σχετικά με τον εταιρικό όμιλο Booking.com, επισκεφθείτε τη σελίδα Σχετικά με την Booking.com.
 • Ανταλλαγή με τρίτα μέρηΑνταλλάσσουμε πληροφορίες των Επιχειρηματικών Εταίρων (όπου μπορεί να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) με τρίτα μέρη, όπως επιτρέπεται από τον νόμο και περιγράφεται παρακάτω:
  • Πάροχοι υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων προμηθευτών). Ανταλλάσσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με επιλεγμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης, την αποθήκευση δεδομένων και κάθε άλλο τρόπο υποστήριξης των επιχειρηματικών μας διαδικασιών ή ούτως ώστε να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες για λογαριασμό μας.
  • Πάροχοι πληρωμών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για τη διεκπεραίωση πληρωμών μεταξύ ενός Επιχειρηματικού Εταίρου και της Booking.com ή ενός επισκέπτη και ενός Επιχειρηματικού Εταίρου, γίνεται ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με παρόχους πληρωμών και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Έλεγχος καταλόγου κυρώσεων ή διαχείριση κινδύνου, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Υποχρεωτική κοινοποίηση. Όταν απαιτείται από τον νόμο και εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, για νομικές διαδικασίες ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων άλλων μελών του ομίλου Booking Holdings Inc. ή των χρηστών, κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αρχές επιβολής του νόμου, σε αρχές διερεύνησης ή σε άλλα μέλη του ομίλου.
 • Ανταλλαγή και κοινοποίηση συγκεντρωτικών δεδομένωνΕνδέχεται να ανταλλάξουμε με τρίτα μέρη πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή ή/και άλλη μορφή που δεν επιτρέπει στον παραλήπτη να σας ταυτοποιήσει, μεταξύ άλλων, για κλαδικές αναλύσεις ή κατάρτιση δημογραφικού προφίλ.

Ανταλλαγή δεδομένων με τον όμιλο εταιρειών της Booking Holdings Inc.

Η Booking.com είναι μέρος του ομίλου εταιρειών της Booking Holdings Inc. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο, επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Booking Holdings.

Η Booking.com ενδέχεται να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με Επιχειρηματικούς Εταίρους από άλλες εταιρείες του ομίλου Booking Holdings Inc. ή ενδέχεται να ανταλλάσσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Επιχειρηματικών Εταίρων με τις εν λόγω εταιρείες. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα συνεργασίας εντός του ομίλου, η Booking.com συνεργάζεται στενά με την Rentalcars.com για να προσφέρει υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών στους πελάτες της, είτε απευθείας είτε μέσω των Επιχειρηματικών Εταίρων μας.

Όλες οι εταιρείες του ομίλου Booking Holdings Inc. ανταλλάσσουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Επιχειρηματικών Εταίρων για να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε όλους τους χρήστες από δόλιες ενέργειες στις διαδικτυακές πλατφόρμες του.

Οι σκοποί της ανταλλαγής δεδομένων με τον όμιλο εταιρειών της Booking Holdings Inc. είναι οι ακόλουθοι:

 • A. Η παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κρατήσεων, η διαχείριση λογαριασμών Επιχειρηματικών Εταίρων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προμηθευτών) και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης

 • Β. Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση δόλιων και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων

 • Γ. Η ανάλυση και η βελτίωση προϊόντων

 • Δ. Η εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών ή η αποστολή διαφημιστικού υλικού με τη συναίνεση του παραλήπτη ή ως άλλως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

 • Ε. Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές και διατάξεις του νόμου.

Η Booking.com επικαλείται το έννομο συμφέρον μας και το έννομο συμφέρον των εταιρειών του ομίλου Booking Holdings Inc. αναφορικά με τη λήψη και ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται υπό Α έως Δ, προκειμένου να παρέχει ή να λαμβάνει υπηρεσίες από Επιχειρηματικούς Εταίρους, να τις βελτιώνει και, περαιτέρω, να προλαμβάνει πράξεις απάτης.

Όταν χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της Booking.com ή τρίτου μέρους, σταθμίζουμε πάντοτε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του θιγόμενου προσώπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του έναντι των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Booking.com ή του τρίτου μέρους.

Για τον σκοπό Ε, η Booking.com βασίζεται επίσης, όπου απαιτείται, στην υποχρέωση συμμόρφωσής της με τις εφαρμοστέες νόμιμες διατάξεις (όπως νόμιμα αιτήματα επιβολής του νόμου).

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που αναφέρεται στις ενότητες Α έως Δ και δεν βρίσκετε τρόπο να εξαιρεθείτε απευθείας (για παράδειγμα, με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotectionoffice@booking.com.

Ανταλλαγή δεδομένων με την Booking.com Transport Limited

Η Booking.com Transport Limited («BTL»), με την εμπορική επωνυμία Rentalcars.com, είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει έδρα στη διεύθυνση 6 Goods Yard Street, Mάντσεστερ, M3 3BG, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η BTL αποτελεί μέρος του ομίλου εταιρειών Booking Holdings Inc. και οι υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών που προσφέρονται μέσω των ιστοχώρων και των εφαρμογών της Booking.com παρέχονται από την BTL υπό το εμπορικό σήμα της Booking.com.

Η Booking.com B.V. διαχειρίζεται τη σελίδα εγγραφής συνδεδεμένων εταιρειών της BTL και τη διαδικασία διαχείρισης λογαριασμών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους Επιχειρηματικούς Εταίρους της BTL κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής και διαχείρισης λογαριασμών, όπου ενδέχεται να περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανταλλάσσονται με την BTL για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Εάν είστε Επιχειρηματικός Εταίρος της BTL και έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα που διαθέτετε βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την BTL στη διεύθυνση dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Διαβίβαση δεδομένων διεθνώς

Η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Επιχειρηματικών Εταίρων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών στο εξωτερικό. Μπορεί να πρόκειται για χώρες των οποίων η νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων δεν είναι τόσο σφαιρική όσο της χώρας ή των χωρών στις οποίες αρχικά δώσατε τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Όπου απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα θέσουμε σε εφαρμογή τις κατάλληλες διασφαλίσεις έτσι ώστε οι εν λόγω διαβιβάσεις να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί απορρήτου. Συγκεκριμένα, όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθορίζουμε και εφαρμόζουμε κατάλληλα συμβατικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα μαζί με τους εν λόγω παρόχους.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να θεσπιστούν με τη χρήση «τυποποιημένων συμβατικών ρητρών», εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας τις χώρες στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα και επιβάλλοντας συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Κατά περίπτωση, μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των συμβατικών ρητρών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στη συνέχεια.

Ασφάλεια

Εφαρμόζουμε διαδικασίες για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα και την κακή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα επιχειρηματικά συστήματα και διαδικασίες για την προστασία και τη διασφάλιση πληροφοριών και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Διατήρηση δεδομένων

Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τη διαχείριση της επιχειρηματικής σχέσης με έναν Επιχειρηματικό Εταίρο, για την παροχή υπηρεσιών της Booking.com σε έναν Επιχειρηματικό Εταίρο και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία (και εκείνη που αφορά τη φύλαξη εγγράφων), για την επίλυση διαφορών ή αξιώσεων με οποιαδήποτε μέρη, καθώς και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς ως Επιχειρηματικό Εταίρο υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στις εσωτερικές οδηγίες διατήρησης. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης για τους διάφορους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας

Αναλόγως του τόπου όπου εδρεύετε ή του νομικού προσώπου της Booking.com που επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορεί να εφαρμόζονται διαφορετικά δικαιώματα για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κατά περίπτωση:

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε,

 • Μπορείτε να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διατηρούμε

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς, να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία τους, ή να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένους τρόπους χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε σε τρίτο μέρος τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δώσατε.

Εάν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας κατόπιν συναίνεσής σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέστε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με βάση κάποιο έννομο ή δημόσιο συμφέρον, έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας ή το νομικό πρόσωπο της Booking.com με το οποίο έχετε συνάψει συμφωνητικό, βασιζόμαστε στους Επιχειρηματικούς Εταίρους μας για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε είναι πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε πάντοτε εγκαίρως σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές ή ανακρίβειες στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Εάν η επιχείρησή σας έχει συνάψει συμφωνίες με διαφορετικό νομικό πρόσωπο από την Booking.com B.V. και θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχέση μεταξύ του εν λόγω νομικού προσώπου και της Booking.com B.V., μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε, εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς στο πλαίσιο της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις, αιτήματα ή προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που έχετε βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στη διεύθυνση dataprotectionoffice@booking.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.

Απαντάμε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, αιτήματα και προβληματισμούς που μας υποβάλλονται σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής, χρησιμοποιώντας εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που βασίζονται στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επανεξετάζουμε και βελτιώνουμε αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των Επιχειρηματικών Εταίρων.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Όπως η επιχείρησή μας αλλάζει διαρκώς, έτσι και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλάζει ανά περιόδους. Εάν σχεδιάζουμε να προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που έχουν αντίκτυπο σε εσάς, θα επικοινωνούμε πάντα μαζί σας εκ των προτέρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ως αντίστοιχη αλλαγή η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς που δεν περιγράφονται λεπτομερώς παραπάνω.

Jan 11, 2023