Erklæringerne om databeskyttelse og cookies

 • Erklæring om databeskyttelse for samarbejdspartnere
 • Erklæring om databeskyttelse for Booking Holdings Financial Services

Erklæring om databeskyttelse for samarbejdspartnere

Denne erklæring om databeskyttelse gælder for alle Booking.coms samarbejdspartnere, herunder overnatningssteder, andre rejseudbydere, underleverandører samt medarbejdere, underleverandører og repræsentanter for disse parter.

Denne erklæring om databeskyttelse forklarer hvordan Booking.com-koncernen behandler personlige oplysninger vedrørende enkeltpersoner, medarbejdere, ejere eller repræsentanter der handler på vegne af vores (eksisterende, tidligere eller potentielle) samarbejdspartnere.

I dette dokument kan Booking.com-koncernen henvises til som "vi", "os", "vores" eller "Booking.com". Personer, medarbejdere, ejere eller repræsentanter der handler på vegne af vores samarbejdspartnere, kan henvises til samlet eller separat som "du", "din" eller "samarbejdspartnere".

Indenfor konteksten af nærværende erklæring om databeskyttelse kan betegnelsen "samarbejdspartner" referere til:

 • Rejseudbydere

 • Rejsebureauer

 • Tredjepartsleverandører

 • Transporttjenestevirksomheder

 • Betalingsserviceudbydere

 • Andre samarbejdspartnere der muliggør rejsebookinger via deres websites og/eller apps eller på anden vis

 • Samt fysiske personer og juridiske personer der opretholder et forretningsforhold med en virksomhed i Booking.com-koncernen.

Vær opmærksom på at virksomheder der anvender vores "Booking.com for Business"-tjenester til at facilitere rejsebookinger for deres personale, i stedet er underlagt vores erklæring om databeskyttelse og cookies for kunder.

Nærværende erklæring om databeskyttelse gælder enhver virksomhed i Booking.com-koncernen der er ansvarlig for behandling af personlige oplysninger vedrørende en samarbejdspartner. Forskellige booking.com-koncernvirksomheder kan afhængigt af forretningsforholdets art være ansvarlige for behandlingen af personlige oplysninger.

For eksempel er Booking.com B.V. med beliggenhed i Amsterdam, Holland, ansvarlig for behandlingen af rejseudbyderens oplysninger. Nærværende erklæring om databeskyttelse gælder også for Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, med beliggenhed i São Paulo, Brasilien, ved behandling af personlige oplysninger fra overnatningspartnere i Brasilien.

For at finde ud af i hvilket omfang andre virksomheder i Booking.com-koncernen er ansvarlige for behandlingen af dine personlige oplysninger, bedes du læse oplysningerne nedenfor. Du finder også oplysningerne i din aftale med Booking.com, og de er tilgængelige på vores onlineplatforme (såsom tilmeldingssider eller indkøbsstyringsplatforme). Du kan også kontakte os på dataprotectionoffice@booking.com.

Du kan få mere at vide om hvordan Booking.com anvender cookies på dedikerede samarbejdspartnerwebsites og -apps, i vores erklæring om cookies.

Begreber i denne erklæring om databeskyttelse

"Rejse" henviser til de forskellige rejseprodukter og -tjenester der kan bestilles, erhverves, købes, betales for, lejes, tilbydes, reserveres, kombineres eller gennemføres af slutbrugere fra rejseudbyderen.

"Rejseudbyder" henviser til udbyderen af et overnatningssted (f.eks. hotel, motel, lejlighed, bed & breakfast, udlejer og generisk henvist til som "overnatningspartner"), seværdigheder (f.eks. (forlystelses)parker, museer, rundfarter), transportudbydere (f.eks. biludlejning, krydstogter, tog, lufthavnstransport, turistbusser, transport), rejsearrangører, rejseforsikringer og ethvert andet rejseprodukt eller rejserelateret produkt eller tjeneste der fra tid til anden er tilgængelig som rejsebooking på vores platforme.

"Rejsetjeneste" henviser til online køb, bestilling (faciliteret) betalings- eller bookingtjenester der tilbydes eller gøres tilgængelige af Booking.com med henblik på diverse produkter og tjenester der fra tid til anden gøres tilgængelige af rejseudbydere på platformen.

"Rejsebooking" henviser til bestilling, køb, betaling, booking eller reservation af en rejse.

Dataindsamling

De personlige oplysninger som Booking.com indsamler i forbindelse med samarbejdspartnere, afhænger af konteksten af det forretningsmæssige forhold og interaktionen med Booking.com, samarbejdspartnerens valg samt de anvendte produkter, tjenester og funktioner.

Bemærk at dataelementerne i afsnittene nedenfor kun anses for at være "personlige oplysninger" når de vedrører en fysisk person (dvs. et individ). Disse dataelementer anses ikke for at være "personlige oplysninger" når de vedrører en juridisk person eller enhed.

Hvis du er en samarbejdspartner i delstaten Californien, USA, har du udover oplysningerne her visse yderligere rettigheder der er beskrevet i afsnittet i vores erklæring om databeskyttelse som gælder Californien.

De personlige oplysninger som Booking.com indsamler om vores samarbejdspartnere, kan omfatte følgende:

Personlige oplysninger du deler med os

 • KontaktoplysningerVi indsamler samarbejdspartnerens kontaktoplysninger såsom fornavn og efternavn, fødselsdato (hvor det er nødvendigt), adresse, arbejdsrelateret e-mailadresse, telefonnummer og faxnummer.
 • Økonomiske oplysningerVi indsamler oplysninger som er nødvendige i forbindelse med betaling og fakturering (herunder dine bankoplysninger, bankkontonummer og momsnummer) og andre oplysninger der er nødvendige for behandlingen af indbetalingsbilag.
 • VerifikationsoplysningerBooking.com kan bede (repræsentanter for) samarbejdspartnere om at indsende en kopi af selskabsregistreringsdokumenter, deres id-kort eller pas, et foto, en video eller andre relevante oplysninger der kan bekræfte samarbejdspartnerens identitet. Dette kan også omfatte licensattest eller skatteoplysninger.
 • Andre oplysninger
  • Når en samarbejdspartner kommunikerer med Booking.com, indsamler og behandler vi oplysninger om denne kommunikation. Det kan ske at dine opkald med vores supportcenter bliver aflyttet eller optaget med henblik på kvalitetskontrol og oplæring. Disse optagelser kan også bruges til håndtering af krav og med henblik på afsløring af svindel.
  • Optagelser gemmes i begrænset tid før de automatisk slettes, medmindre Booking.com har en legitim interesse i at beholde optagelsen i længere tid. Dette sker kun i enestående tilfælde som f.eks. med henblik på undersøgelse af svindel, overholdelse af regler eller til juridiske formål.

Oplysninger som vi indsamler automatisk

Booking.com kan også afhængigt af forretningsforholdet indsamle oplysninger automatisk – hvoraf nogle kan være personlige oplysninger. Disse oplysninger indsamles når en samarbejdspartner bruger onlinetjenester såsom en registreringsformular, en brugerkonto (f.eks. til ekstranettet eller Partnercenter), en kreditorstyringsplatform eller en Booking.com-app som Pulse.

De indsamlede oplysninger kan omfatte:

 • sprogindstillinger

 • IP-adresse

 • placering

 • enhedsindstillinger

 • enhedens styresystem

 • logoplysninger

 • brugstidspunkt

 • URL-adresse

 • statusrapport

 • brugeragent (information om browserversionen)

 • resultat (besøgende eller booker)

 • browserhistorik

 • brugerens booking-id

 • enhedsidentifikatorer som f.eks. Android-id, MAC-adresse, IMEI

 • og typen af viste oplysninger.

Personlige oplysninger om andre som du deler med os

Ved at dele andre personers personlige oplysninger til forretningsformål – såsom data tilhørende dine medarbejdere – bekræfter du at disse personer er blevet informeret om at Booking.com bruger deres personlige oplysninger i overensstemmelse med denne erklæring om databeskyttelse. Du bekræfter også at du har indhentet alt nødvendigt samtykke som krævet i de love og bestemmelser der gælder for dig.

Andre oplysninger som vi modtager fra andre kilder

 • Information om manglende betalingsevneI tilfælde af insolvens kan Booking.com modtage informationer om samarbejdspartnere fra inkassobureauer, domstole eller andre offentlige myndigheder.
 • Oplysninger tilknyttet anmodninger fra politi eller skattemyndighederPoliti og skattemyndigheder kan kontakte Booking.com for at få yderligere oplysninger om samarbejdspartnere hvis disse er under efterforskning.
 • Registrering og forebyggelse af svindel, risikostyring og overholdelse af reglerI visse tilfælde, i den grad loven tillader det, kan Booking.com være nødt til at indsamle oplysninger via tredjeparter for at afsløre og forebygge svindel samt med henblik på risikostyring og overholdelse af regler.

Behandlingsformål

Booking.com bruger de tidligere beskrevne oplysninger om samarbejdspartneren, herunder eventuelt personlige oplysninger, til følgende formål:

A. Registrering og administration

Booking.com bruger kontooplysninger, kontaktoplysninger og finansielle oplysninger til at administrere forretningsforholdet til samarbejdspartneren. Dette omfatter registrerings- og verifikationsformål.

Visse oplysninger, herunder en samarbejdspartners navn og adresse, kan bruges til andre formål i overensstemmelse med den aftale der er indgået mellem samarbejdspartneren og Booking.com. Et eksempel på dette ville være at bruge en overnatningspartners kontaktoplysninger til at muliggøre rejsebookinger på deres overnatningssted via en tredjeparts website.

B. Kundeservice

Booking.com bruger oplysningerne fra samarbejdspartnere (som kan omfatte personlige oplysninger) til at levere supporttjenester – f.eks. til at besvare anmodninger, spørgsmål eller betænkeligheder fra samarbejdspartnere eller kunder.

C. Andre aktiviteter, herunder marketing

Hvis en potentiel samarbejdspartner ikke har afsluttet onlineregistreringen, kan Booking.com sende en påmindelse om at fuldføre registreringsprocessen. Vi mener at denne ekstra tjeneste er nyttig for vores (fremtidige) samarbejdspartnere fordi den giver dem mulighed for at fuldføre registreringen uden at skulle udfylde alle registreringsoplysninger igen.

Booking.com kan invitere samarbejdspartnere til at deltage i og afholde arrangementer som vi mener kan være relevante eller af interesse for dem. Vi kan også bruge personlige oplysninger til at tilbyde og være vært for onlineforummer der gør det muligt for samarbejdspartnere at finde svar på ofte stillede spørgsmål om tilbud og brug af Booking.coms produkter og -tjenester.

Alt efter hvad der er relevant for forretningsforholdet, bruger Booking.com personlige oplysninger til kommunikation, herunder oplysning om system- eller produktopdateringer, til at sende Booking.coms nyhedsbrev, til at invitere samarbejdspartnere til at deltage i henvisningsprogrammer eller konkurrencer (f.eks. Booking Hero) eller til anden markedsføringskommunikation. Når vi anvender personlige oplysninger med henblik på at sende direkte markedsføring i elektronisk form, tilbyder vi passende muligheder for at framelde sig.

D. Beskedværktøjer

Booking.com kan tilbyde samarbejdspartnere forskellige midler til at kommunikere med (potentielle eller eksisterende) gæster før eller efter en booking.

Samarbejdspartnere kan også kontakte Booking.com for at videresende bookingoplysninger eller spørgsmål til gæster eller kommunikere med gæster ved hjælp af alias-e-mails som altid omfatter Booking.com som modtager.

Booking.com kan få adgang til kommunikation mellem samarbejdspartnere og gæster. Vi bruger også automatiserede systemer til at gennemgå, scanne og analysere kommunikation med henblik på følgende:

 • sikkerhed

 • forebyggelse af svindel

 • overholdelse af lovkrav og bestemmelser

 • undersøgelse af potentielt misbrug

 • produktudvikling og -forbedring

 • research

 • kundeengagement (herunder for at give gæsterne oplysninger eller tilbud som vi mener kan være af interesse for dem)

 • kundeservice og teknisk support.

Kommunikation der sendes eller modtages gennem Booking.coms kommunikationsværktøjer, vil blive modtaget og gemt af Booking.com.

E. Analyse, forbedringer og research:

Booking.com bruger de oplysninger der gives til os, der kan inkludere personlige oplysninger, til analytiske formål. Dette er en del af vores indsats for at forbedre Booking.coms produkter og tjenester og forbedre brugeroplevelsen.

Disse oplysninger kan også bruges til testformål, fejlfinding og til at forbedre funktionaliteten og kvaliteten af Booking.coms onlinetjenester. Vi inviterer også samarbejdspartnere til at deltage i spørgeundersøgelser og til at foretage andre markedsundersøgelser fra tid til anden.

Visse samarbejdspartnere kan blive inviteret til at være del af en dedikeret onlineplatform hvor de kan interagere med Booking.com og/eller udveksle erfaringer med andre samarbejdspartnere.

Læs venligst de oplysninger Booking.com giver når du inviteres til at deltage i en undersøgelse, markedsundersøgelser eller til at deltage i en onlineplatform, for at forstå hvordan dine personlige oplysninger kan behandles anderledes end beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse.

F. Sikkerhed samt afsløring og forebyggelse af svindel

Vi bruger de oplysninger vi modtager, som kan inkludere personlige oplysninger, til at undersøge, forebygge og afsløre svindel og andre ulovlige aktiviteter. Dette kan være personlige oplysninger som en samarbejdspartner har givet til Booking.com, f.eks. med henblik på verificering som en del af registreringsprocessen, personlige oplysninger indsamlet automatisk eller personlige oplysninger fra tredjepartskilder (herunder fra gæster).

Booking.com kan også anvende personlige oplysninger til at lette de kompetente myndigheders efterforskning og håndhævelse hvis det er nødvendigt. Til disse formål kan personlige oplysninger deles med de retshåndhævende myndigheder.

Booking.com kan også bruge personlige oplysninger til risikovurdering og sikkerhedsformål, herunder godkendelse af brugere, og vi bruger tredjepartstjenesteudbydere til tredjepartsrisikostyring. Disse udbydere hjælper os med at vurdere vores samarbejdspartneres risikoprofil. De kan også give os due diligence-rapporter om tredjepart der, som tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan indeholde mulige oplysninger om ejeres eller samarbejdspartneres strafferetlige domme og lovovertrædelser.

G. Juridiske formål og overholdelse af love og regler

I visse situationer skal Booking.com bruge de oplyste oplysninger (der kan omfatte personlige oplysninger) til at håndtere og afgøre juridiske tvister eller til lovmæssige undersøgelser, risikostyring samt overholdelse af regler. Vi kan også bruge dem til at håndhæve vores aftale(r) med samarbejdspartnere eller til at løse en klage eller et krav der involverer en gæst, som det med rimelighed forventes og i overensstemmelse med interne regler og procedurer.

Derudover kan vi være nødt til at dele oplysninger om samarbejdspartnere (herunder personlige oplysninger) hvor det kræves ved lov eller er strengt nødvendigt for at besvare anmodninger fra kompetente myndigheder. Dette omfatter skattemyndigheder, domstole, andre statslige og offentlige myndigheder eller lokale kommuner (f.eks. i forbindelse med love om korttidsleje).

Hvis vi bruger automatiserede midler til at behandle personlige oplysninger som har retsvirkninger eller påvirker dig eller andre fysiske personer væsentligt, implementerer vi passende foranstaltninger for at beskytte din eller den anden persons rettigheder og frihedsrettigheder. Dette inkluderer retten til menneskelig indgriben.

Retsgrundlag

For så vidt angår formål A og B, henholder Booking.com sig til det retsgrundlag at behandlingen af personlige oplysninger er nødvendig med henblik på opfyldelse af aftalen mellem samarbejdspartneren og Booking.com. Hvis de nødvendige personlige oplysninger ikke modtages, kan Booking.com ikke registrere en rejseudbyder eller på anden måde arbejde med en samarbejdspartner, ligesom vi heller ikke kan yde kundeservice.

For så vidt angår formål C-G, henholder Booking.com sig til sin legitime interesse i at levere sine tjenester og erhverve tjenester fra samarbejdspartnere, forhindre svindel og forbedre sine tjenester. Når vi bruger personlige oplysninger med henblik på Booking.coms eller en tredjeparts legitime interesse, vil vi altid foretage en afvejning af den påvirkede enkeltpersons rettigheder og beskyttelsen af dennes oplysninger mod Booking.coms og/eller tredjepartens rettigheder og interesser.

For så vidt angår formål F og G, henholder Booking.com sig også, hvor det er relevant, til overholdelse af sine juridiske forpligtelser (som f.eks. opfyldelse af lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder). Endelig indhenter Booking.com, hvor det er påkrævet i henhold til gældende lov, dit samtykke forud for behandlingen af personlige oplysninger, herunder til markedsføringsformål eller i det omfang det kræves af loven.

Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod at oplysningerne bliver behandlet som beskrevet i afsnit C til E, og ikke kan finde en måde at fravælge det direkte (f.eks. i dine kontoindstillinger), bedes du kontakte dataprotectionoffice@booking.com.

Samarbejdspartnere i Californien bedes gå til Californien-afsnittet i denne erklæring om databeskyttelse for flere oplysninger om jeres specifikke rettigheder, og hvordan I udøver disse rettigheder.

Deling af data

 • Deling med tilknyttede selskaberFor at understøtte brugen af Booking.com-tjenesterne kan dine oplysninger (som kan omfatte personlige oplysninger) blive delt med medlemmer af Booking.com-koncernen. For at finde ud af alt hvad du behøver at vide om Booking.com-koncernen, kan du besøge vores side Om Booking.com.
 • Deling med tredjeparterVi deler samarbejdspartneres oplysninger (som kan omfatte personlige oplysninger) med tredjeparter i overensstemmelse med loven, og som beskrevet herunder.
  • Tjenesteudbydere (herunder leverandører). Vi deler personlige oplysninger med udvalgte tredjepartstjenesteudbydere for at disse kan levere vores produkter og tjenester, forhindre og opdage svindel, opbevare oplysninger og på anden vis understøtte vores forretningsprocedurer, eller for at de kan drive forretning på vores vegne.
  • Betalingsudbydere og andre finansielle institutioner. For at behandle betalinger mellem en samarbejdspartner og Booking.com eller en gæst og en samarbejdspartner deles personlige oplysninger, hvor det er relevant, med betalingsudbydere og andre finansielle institutioner.
  • Screening i henhold til sanktionsliste eller risikostyring som krævet i henhold til gældende lovgivning.
  • Lovpligtig offentliggørelse. Hvis loven kræver det, hvis det er strengt nødvendigt for at levere vores tjenester, i juridiske sammenhænge eller for at beskytte vores egne rettigheder eller andre medlemmer af Booking Holdings Inc.-koncernen eller brugeres rettigheder, offentliggør vi personlige oplysninger til offentlige myndigheder, efterforskningsorganisationer eller til andre medlemmer af koncernen.
 • Deling og offentliggørelse af samlede oplysningerVi kan dele oplysninger med tredjeparter i en samlet form og/eller anden form der ikke tillader modtageren at identificere dig, for eksempel til brancheanalyse eller demografisk profilering.

Datadeling indenfor Booking Holdings Inc.-koncernen

Booking.com er en del af Booking Holdings Inc.-koncernen. Du finder flere oplysninger om koncernen på Booking Holdings website.

Booking.com modtager muligvis personlige oplysninger om samarbejdspartnere fra andre virksomheder i Booking Holdings Inc.-koncernen, eller vi kan dele samarbejdspartneres personlige oplysninger med disse virksomheder. Dette gøres med henblik på det der er beskrevet nedenfor, med forbehold af eventuelle kontraktmæssige vilkår.

For at give et eksempel på dette koncerninterne samarbejde arbejder Booking.com tæt sammen med Rentalcars.com om at tilbyde transporttjenester til sine kunder, enten direkte eller gennem vores samarbejdspartnere.

Alle selskaber i Booking Holdings Inc.-koncernen kan være nødt til at udveksle personlige oplysninger om samarbejdspartnere for at sikre at vi beskytter alle brugere mod svindel på koncernens onlineplatforme.

Formålene med datadeling indenfor Booking Holdings Inc.-koncernen er:

 • A. At levere tjenester, herunder bookingtjenester, at administrere samarbejdspartnerkonti (herunder leverandørstyring) og at yde support

 • B. At forebygge, opdage og undersøge svigagtige og andre ulovlige aktiviteter

 • C. Til analytiske formål og produktforbedring

 • D. At tilpasse onlinetjenester eller udsende markedsføring med modtagerens samtykke eller på anden vis i overensstemmelse med gældende lovgivning

 • E. At sikre overholdelse af regler og gældende lovgivning.

Booking.com henholder sig til sin og Booking Holdings Inc.-koncernens legitime interesse i at modtage og dele personlige oplysninger som beskrevet under A-D. Dette er med henblik på at levere tjenester og erhverve tjenester fra samarbejdspartnere, herunder at forhindre svindel og forbedre disse tjenester.

Ved brug af personlige oplysninger af hensyn til Booking.coms eller tredjeparts legitime interesse vil Booking.com altid foretage en afvejning af den påvirkede enkeltpersons rettigheder og interesse i at beskytte sine personlige oplysninger mod Booking.coms eller den pågældende tredjeparts rettigheder og interesser.

For så vidt angår formål E, henholder Booking.com sig hvor det er relevant, også til sine juridiske forpligtelser (som f.eks. opfyldelse af lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder).

Hvis du ønsker at gøre indsigelser mod at oplysningerne bliver behandlet som beskrevet i afsnit A til D, og ikke kan finde en måde at fravælge det direkte (f.eks. i dine kontoindstillinger), bedes du kontakte dataprotectionoffice@booking.com.

Datadeling med Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited ("BTL"), der også opererer som Rentalcars.com, er et anpartsselskab der er stiftet i henhold til lovgivningen i Storbritannien med kontor på adressen 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Storbritannien.

BTL er en del af Booking Holdings Inc.-koncernen, og de transporttjenester der tilbydes via Booking.coms websites og apps, drives af BTL under Booking.com-brandet.

Booking.com B.V. driver BTLs tilmeldingsside for affiliatepartnere og kontostyringsproces. De oplysninger der indsamles fra BTL-samarbejdspartnere under denne tilmeldings- og kontostyringsproces, som kan omfatte personlige oplysninger, deles med BTL til de formål der er angivet i denne erklæring om databeskyttelse.

Hvis du er en BTL-samarbejdspartner og har spørgsmål til eller betænkeligheder angående behandlingen af dine personlige oplysninger, eller du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til denne erklæring om databeskyttelse, bedes du kontakte BTL på dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Internationale overførsler af oplysninger

Overførslen af samarbejdspartneres personlige oplysninger, som beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse, kan omfatte oversøisk overførsel af disse data. Dette kan være til lande hvis databeskyttelseslove ikke er så omfattende som i det eller de lande hvor du oprindeligt har givet oplysningerne, herunder inden for EU. I sådanne tilfælde beskytter vi dine personlige oplysninger som beskrevet i denne erklæring om databeskyttelse.

Hvor det kræves i henhold til europæisk lovgivning, sørger vi for passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at sådanne overførsler er i overensstemmelse med europæisk lovgivning om databeskyttelse. Særligt når personlige oplysninger overføres til tredjepartstjenesteudbydere, udarbejder og gennemfører vi passende kontraktmæssige, organisatoriske og tekniske foranstaltninger med sådanne tjenesteydere.

Disse foranstaltninger kan etableres ved hjælp af "standardkontraktbestemmelser" der er godkendt af Europa-Kommissionen, ved at undersøge hvilke lande data kan overføres til, og indføre specifikke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis det er relevant, kan du bede os om en kopi af disse kontraktlige aftaler ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.

Sikkerhed

Vi har procedurer på plads til at forebygge uautoriseret adgang til og misbrug af personlige oplysninger.

Vi bruger passende forretningssystemer og -procedurer for at beskytte og sikre oplysninger, herunder personlige oplysninger. Vi har også sikkerhedsprocedurer samt tekniske og fysiske restriktioner for adgang til og brug af de personlige oplysninger der ligger på vores servere. Det er kun de autoriserede medarbejdere som bruger oplysningerne i forbindelse med deres arbejde, der får adgang til de personlige oplysninger.

Opbevaring af data

Vi opbevarer personlige oplysninger så længe som vi anser det for at være nødvendigt for at administrere det professionelle samarbejde med en samarbejdspartner, for at tilbyde Booking.com-tjenester til en samarbejdspartner og for at overholde gældende lovgivning (inklusive sådan lovgivning der omhandler opbevaring af dokumenter), løse tvister eller krav med enhver part, og hvor det på anden måde er nødvendigt for at vi kan drive forretning.

Alle personlige oplysninger som vi opbevarer om dig som samarbejdspartner, er underlagt denne erklæring om databeskyttelse og vores interne retningslinjer for opbevaring. Hvis du har spørgsmål om de specifikke opbevaringsperioder for de forskellige typer personlige oplysninger vi behandler, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Dine valgmuligheder og rettigheder

Afhængigt af hvor du befinder dig eller af den Booking.com-enhed der behandler dine personlige oplysninger, kan der gælde forskellige rettigheder for behandlingen af sådanne oplysninger som beskrevet i nærværende erklæring om databeskyttelse. Alt efter forholdene gælder følgende:

 • Du kan bede os om en kopi af de personlige oplysninger vi har om dig.

 • Du kan meddele os eventuelle ændringer til dine personlige oplysninger eller bede os rette de personlige oplysninger vi har om dig.

 • I visse situationer kan du bede os om at slette, blokere eller begrænse behandlingen af de personlige oplysninger vi har om dig, eller indvende mod visse måder vi bruger dine personlige oplysninger på.

 • Du kan også i visse situationer bede os videregive personlige oplysninger som vi har modtaget fra dig, til en tredjepart.

I de tilfælde hvor vi bruger dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage når som helst i overensstemmelse med gældende lovgivning. Når vi behandler dine personlige oplysninger baseret på legitim interesse eller offentlig interesse, har du også ret til at gøre indsigelse til enhver tid, underlagt gældende lovgivning.

Uanset din placering eller den Booking.com-enhed som du har indgået kontrakt med, stoler vi på at vores samarbejdspartnere sikrer at de personlige oplysninger som vi ligger inde med, er fuldstændige, nøjagtige og aktuelle. Du bedes altid øjeblikkeligt informere os om eventuelle ændringer af eller unøjagtigheder i dine personlige oplysninger.

Hvis din virksomhed har aftaler med en anden enhed end Booking.com B.V. og du ønsker yderligere oplysninger om forholdet mellem den pågældende enhed og Booking.com B.V., kan du når som helst kontakte os. Du bør også gøre dette hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende de personlige oplysninger der behandles om dig som en del af det pågældende forretningsforhold.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til eller betænkeligheder om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve nogen af de rettigheder du har i henhold til denne erklæring om databeskyttelse, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dataprotectionoffice@booking.com. Du kan også kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed.

Vi behandler privatlivsspecifikke spørgsmål, anmodninger og betænkeligheder der rapporteres til os ved hjælp af interne regler og procedurer, baseret på gældende love, regler og vejledning om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi gennemgår og forbedrer disse regler og procedurer regelmæssigt og tager også hensyn til feedback fra samarbejdspartnere.

Ændringer til nærværende erklæring om databeskyttelse

Ligesom vores forretning altid ændrer sig, ændres denne erklæring om databeskyttelse sig også fra tid til anden. Hvis vi planlægger at foretage væsentlige ændringer eller ændringer der har indflydelse på dig, vil vi altid kontakte dig på forhånd. Et eksempel på denne form for ændring ville være hvis vi begyndte at behandle dine personlige oplysninger til formål der ikke er beskrevet ovenfor.

Jan 11, 2023