Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies

 • Prohlášení o ochraně soukromí pro obchodní partnery
 • Prohlášení společnosti Booking Holdings Financial Services o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro obchodní partnery

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny obchodní partnery společnosti Booking.com včetně poskytovatelů ubytování i dalších služeb cestovního ruchu a poskytovatelů služeb a produktů. Vztahuje se i na zaměstnance, dodavatele a zástupce těchto stran.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým skupina Booking.com zpracovává osobní údaje týkající se osob, zaměstnanců, vlastníků nebo zástupců, kteří jednají jménem obchodních partnerů (potenciálních, stávajících nebo bývalých).

Společnosti ve skupině Booking.com mohou být v tomto dokumentu dále označovány jako „my“, „naše“ nebo „společnost Booking.com“. Osoby, zaměstnanci, vlastníci nebo zástupci jednající jménem našich obchodních partnerů mohou být dále společně nebo jednotlivě označováni jako „vy“, „vaši“ nebo „obchodní partneři“.

Pod pojmem „obchodní partneři“ se v kontextu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů mimo jiné rozumí:

 • poskytovatelé služeb cestovního ruchu;

 • cestovní agentury;

 • dodavatelé třetí strany;

 • společnosti poskytující pozemní dopravu;

 • poskytovatelé platebních služeb;

 • další obchodní partneři umožňující rezervace služeb cestovního ruchu prostřednictvím svých webových stránek a/nebo aplikací (nebo jiným způsobem);

 • a fyzické nebo právnické osoby udržující obchodní vztah se společností ve skupině Booking.com.

Upozorňujeme, že na společnosti využívající službu Booking.com for Business k rezervaci služeb cestovního ruchu pro své zaměstnance se vztahuje naše Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies pro zákazníky.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny společnosti ve skupině Booking.com, které odpovídají za zpracování osobních údajů týkající se obchodních partnerů. Za zpracování dotčených osobních údajů mohou být v závislosti na povaze obchodního vztahu zodpovědné různé společnosti ve skupině Booking.com.

Například za zpracování údajů poskytovatelů služeb cestovního ruchu odpovídá společnost Booking.com B.V. se sídlem v Amsterdamu, Nizozemsko. Pokud se zpracování osobních údajů vztahuje i na ubytovací zařízení partnerů v Brazílii, bude toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platit také pro společnost Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda se sídlem v São Paulu, Brazílie.

Chcete-li zjistit, zda a do jaké míry za zpracování vašich osobních údajů odpovídají ostatní společnosti ve skupině Booking.com, přečtěte si informace uvedené níže. Informace jsou rovněž uvedeny ve vaší smlouvě se společností Booking.com a zpřístupněny na našich online platformách (jako jsou stránky pro registraci nebo platformy pro správu zakázek). Případně nás můžete kontaktovat na adrese dataprotectionoffice@booking.com.

Chcete-li získat více informací, jak společnost Booking.com využívá cookies u konkrétních webových stránek a aplikací obchodních partnerů, přejděte do našeho Prohlášení o používání cookies.

Pojmy uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů

„Služby cestovního ruchu“ označují služby a produkty z oblasti cestování, které mohou koncoví uživatelé objednat, získat, zakoupit nebo pronajmout od poskytovatelů služeb cestovního ruchu.

„Poskytovatel služeb cestovního ruchu“ označuje poskytovatele ubytování (např. hotely, motely, apartmány, penziony, majitelé nemovitostí obecně označované jako „partnerská ubytovací zařízení“), turistických atrakcí (např. tematické parky, muzea, prohlídky, exkurze), dopravních služeb (např. pronájmy aut, výletní plavby, vlaky, taxislužby, letištní transfery, autobusové zájezdy, transfery) a cestovního pojištění, turistické agentury a další poskytovatele souvisejících produktů nebo služeb, které jsou dostupné k rezervaci prostřednictvím naší platformy.

„Služba zprostředkování“ znamená online nákup, objednávku, (zprostředkovanou) platbu nebo rezervační služby nabízené nebo umožněné společností Booking.com vztahující se na různé produkty a služby, které poskytovatelé služeb cestovního ruchu nabízí prostřednictvím platformy.

„Rezervace služeb cestovního ruchu“ znamená objednání, zakoupení, zaplacení nebo rezervování služeb cestovního ruchu.

Shromažďování osobních údajů

Jaké osobní údaje společnost Booking.com shromažďuje o obchodních partnerech, záleží na typu obchodního vztahu mezi obchodním partnerem a společností Booking.com, na volbách obchodního partnera a využívaných produktech, službách a funkcích.

Upozorňujeme, že uvedená data v oddílech níže jsou považována za „osobní údaje“ pouze v případech, pokud se týkají fyzické osoby (myšleno konkrétní lidské bytosti). Pokud se tato uvedená data týkají právnické osoby nebo subjektu, nejsou považována za „osobní údaje“.

Pokud jste obchodním partnerem ve státě Kalifornie, USA, máte kromě zde uvedených informací i určitá další práva uvedená v části našeho prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro Kalifornii.

Mezí osobní údaje, které společnost Booking.com shromažďuje o našich obchodních partnerech, mohou patřit:

Poskytnuté osobní údaje

 • Kontaktní údajeOd našich obchodních partnerů shromažďujeme kontaktní údaje, jako je např. jméno a příjmení, datum narození (pokud je to vyžadováno), adresy, obchodní e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo faxu.
 • Finanční údajeShromažďujeme údaje potřebné k platbě a fakturační údaje (včetně vašich bankovních údajů: čísla bankovního účtu a DIČ) a další údaje nezbytné ke zpracování dobropisů.
 • Ověřovací údajeSpolečnost Booking.com může požádat obchodního partnera (nebo jeho zástupce) o poskytnutí kopie dokumentů o registraci společnosti, průkazu totožnosti nebo pasu, fotografie, videa nebo jiné relevantní informace k ověření obchodního partnera. Může se rovněž jednat o doklady o licencích nebo informace o daních.
 • Ostatní údaje
  • Při komunikaci obchodního partnera se společností Booking.com shromažďujeme a zpracováváme informace o této komunikaci. Hovory s naším centrem podpory mohou být odposlouchávány nebo zaznamenávány za účelem kontroly kvality a školení našich specialistů. Tyto záznamy mohou být rovněž použity pro účely vyřizování nároků a odhalování podvodů.
  • Záznamy jsou uchovávány po omezenou dobu, než budou automaticky odstraněny, pokud nemá společnost Booking.com oprávněný zájem uchovávat takový záznam po delší dobu. K tomu dochází pouze v naprosto výjimečných případech, jako je vyšetřování podvodů či dodržování předpisů a právní účely.

Údaje, které shromažďujeme automaticky

V závislosti na obchodním vztahu může společnost Booking.com shromažďovat informace také automaticky. Mezi takové informace mohou patřit i osobní údaje. Tyto údaje jsou shromažďovány, když obchodní partner použije online služby, jako je registrační formulář, uživatelský účet (např. v extranetu nebo centru pro affiliate partnery), platformu pro správu dodavatelů nebo aplikaci Booking.com, jako třeba Pulse.

Mezi shromažďované údaje může patřit:

 • nastavení jazyka,

 • IP adresa,

 • umístění,

 • nastavení zařízení,

 • operační systém zařízení,

 • informace o protokolu,

 • doba použití,

 • požadovaná URL adresa,

 • zpráva o statusu,

 • zástupce uživatele (informace o verzi prohlížeče),

 • výsledek (návštěvník nebo rezervující zákazník),

 • historie procházení,

 • ID uživatele ve službě Booking

 • Identifikátory zařízení, jako je ID systému Android, adresa MAC, IMEI,

 • a typ zobrazovaných údajů.

Poskytnuté osobní údaje o dalších osobách

Sdílením osobních údajů dalších osob pro obchodní účely (například údaje týkající se vašich zaměstnanců) potvrzujete, že tyto osoby byly informovány o používání jejich osobních údajů společností Booking.com v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Rovněž potvrzujete, že jste získali nezbytný souhlas, jak vyžadují příslušné právní předpisy a nařízení.

Další údaje, které dostáváme z jiných zdrojů

 • Informace o platební neschopnostiV případě platební neschopnosti může společnost Booking.com obdržet informace o obchodním partnerovi od insolvenčních správců, soudů nebo jiných veřejných orgánů.
 • Údaje týkající se žádostí orgánů činných v trestním řízení a daňových úřadůV případě, že je obchodní partner předmětem šetření, může společnost Booking.com obdržet další údaje o obchodním partnerovi od orgánů činných v trestním řízení nebo od daňových úřadů.
 • Detekce a prevence podvodů, management rizik a dodržování předpisůZa účelem odhalování a prevence podvodů, managementem rizik a dodržování předpisů může společnost Booking.com v některých případech a v souladu s platnými zákony shromažďovat údaje prostřednictvím třetích stran.

Za jakými účely vaše údaje zpracováváme?

Společnost Booking.com používá výše popsané údaje obchodního partnera, z nichž některé mohou být případně osobními údaji, za těmito účely:

A. Registrace a správa

Společnost Booking.com používá údaje o účtu, kontaktní a finanční údaje za účelem správy obchodních vztahů s obchodním partnerem. To zahrnuje i účely registrace a ověření.

Určité údaje, včetně názvu a adresy obchodního partnera, mohou být použity pro účely v souladu se smlouvou uzavřenou mezi obchodním partnerem a společností Booking.com. Patří sem například použití kontaktních údajů partnerského ubytovacího zařízení na webových stránkách třetí strany, aby bylo možné provést rezervaci služby cestovního ruchu.

B. Zákaznický servis:

Společnost Booking.com používá údaje poskytnuté obchodními partnery (které mohou obsahovat osobní údaje) k poskytování služeb podpory, například odpovídání na požadavky, otázky a komentáře obchodních partnerů nebo zákazníků.

C. Další činnosti včetně marketingu

Pokud potenciální obchodní partner nedokončí online registraci, může mu společnost Booking.com zaslat připomenutí, aby registraci dokončil. Věříme, že tato doplňková služba je pro naše (budoucí) obchodní partnery užitečná, protože jim umožňuje dokončit registraci, aniž by bylo nutné znovu vyplňovat všechny registrační údaje.

Společnost Booking.com může pozvat obchodní partnery k účasti na akcích a organizovat akce, o kterých si myslíme, že by mohly být pro obchodní partnery relevantní nebo by je mohly zajímat. Osobní údaje můžeme také používat k nabízení a organizování online fór, která obchodním partnerům umožňují najít odpovědi na časté otázky o nabízení a používání produktů a služeb Booking.com.

Je-li to důležité pro obchodní vztah, společnost Booking.com používá osobní údaje ke komunikaci, aby obchodní partnery mimo jiné informovala o aktualizacích systémů či produktů, aby zasílala zpravodaj společnosti Booking.com a zvala obchodní partnery k účasti v doporučujících programech, soutěžích (např. Booking Hero) a jiných marketingových kampaních. Pokud jsou osobní údaje použity k zasílání cílených marketingových sdělení v elektronické podobě, vždy nabízíme možnosti pro odhlášení.

D. Nástroje pro zasílání zpráv

Společnost Booking.com může obchodním partnerům nabídnout různé možnosti komunikace s (potenciálními nebo stávajícími) hosty před rezervací nebo po ní.

Obchodní partneři rovněž mohou kontaktovat společnost Booking.com, aby hostům postoupila informace o rezervaci či dotazy nebo aby obchodní partneři mohli komunikovat s hosty pomocí anonymních e-mailů, které jsou vždy současně zasílány i společnosti Booking.com.

Společnost Booking.com může mít přístup ke komunikaci mezi obchodními partnery a hosty. Rovněž používáme automatizované systémy k jejímu hodnocení, skenování a analýze za těmito účely:

 • bezpečnost,

 • prevence podvodů,

 • dodržování právních a regulačních požadavků,

 • vyšetřování možného nepřípustného chování,

 • vývoj a zlepšování produktu,

 • výzkum,

 • interakce se zákazníky (včetně poskytování informací a nabídek, o kterých se domníváme, že pro hosty mohou být zajímavé)

 • a zákaznická či technická podpora.

Komunikace odeslaná nebo přijatá prostřednictvím komunikačních nástrojů společnosti Booking.com bude společností Booking.com přijímána a ukládána.

E. Statistiky, vylepšení a průzkum

Společnost Booking.com používá poskytnuté informace, které mohou obsahovat osobní údaje, pro analytické účely. Je to součástí naší snahy vylepšit produkty a služby Booking.com a zlepšit zkušenost uživatelů.

Tyto údaje je možné rovněž použít pro účely testování, odstraňování problémů a ke zlepšení funkčnosti a kvality online služeb Booking.com. Občas také zveme obchodní partnery, aby se zapojili do průzkumů, a provádíme další průzkumy trhu.

Někteří obchodní partneři mohou být pozváni k využívání online platformy určené k interakci se společností Booking.com a/nebo výměně zkušeností s dalšími obchodními partnery.

Přečtěte si informace, které vám společnost Booking.com poskytne, když vás pozve k účasti v průzkumu, průzkumu trhu nebo k využívání online platformy, abyste porozuměli, jak může být s vašimi osobními údaji zacházeno jinak, než jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

F. Bezpečnost a odhalování a prevence podvodů

Nám poskytnuté údaje, které mohou zahrnovat osobní údaje, používáme za účelem vyšetřování, prevence a odhalování podvodů či další protiprávní činnosti. Může se jednat o osobní údaje, které obchodní partner poskytl společnosti Booking.com například během ověřovacího procesu, který je součástí registrace, o osobní údaje shromážděné automaticky nebo o osobní údaje získané od třetích stran (včetně hostů).

Společnost Booking.com může také v případě nutnosti osobní údaje použít k usnadnění vyšetřování a vymáhání příslušnými orgány. Pro tyto účely mohou být osobní údaje sděleny orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje může společnost Booking.com rovněž použít pro posouzení rizika a bezpečnostní účely, například ověřování uživatelů. K managementu rizik třetí strany používáme poskytovatele služby třetí strany. Tito poskytovatelé nám pomáhají posoudit profil obchodního rizika našich obchodních partnerů. Rovněž nám mohou poskytovat zprávy o hloubkových prověrkách třetích stran, které v rozsahu povoleném příslušnými zákony mohou obsahovat případné informace o odsouzeních za trestné činy a trestných činech vlastníků nebo obchodních partnerů.

G. Právní účely a dodržování předpisů

V určitých případech musí společnost Booking.com použít poskytnuté informace (které mohou zahrnovat osobní údaje) k řešení právních sporů, k vyšetřování příslušných orgánů, managementu rizik nebo k dodržování právních předpisů. Můžeme je také v přiměřené míře a v souladu s interními podmínkami a postupy použít k vymáhání našich smluv s obchodními partnery nebo k řešení stížnosti nebo nároku týkajícího se hosta.

Navíc může být třeba sdílet informace o obchodních partnerech (včetně osobních údajů), vyžaduje-li to zákon nebo je-li to nezbytné, v reakci na žádosti příslušných orgánů. Mezi ně patří daňové úřady, soudy, jiné státní a veřejné orgány nebo místní samosprávy (např. v souvislosti se zákony o krátkodobém pronájmu).

Pokud použijeme automatizované postupy ke zpracování osobních údajů, které budou mít právní účinky nebo významný dopad na vás či ostatní fyzické osoby, zavedeme vhodná opatření na ochranu práv a svobod vás i ostatních fyzických osob. K těm patří také právo na lidský zásah.

Právní základ

V případně procesu zpracovávání dat v souvislosti s body A až B vychází společnost Booking.com z právního základu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi obchodním partnerem a společností Booking.com. Pokud požadované údaje nejsou poskytnuty, společnost Booking.com nemůže poskytovatele služeb cestovního ruchu registrovat nebo s obchodním partnerem jinak spolupracovat ani poskytovat zákaznický servis.

Co se týká procesu zpracovávání údajů v souvislosti s body C až G, vychází společnost Booking.com ze svého oprávněného obchodního zájmu poskytovat své služby nebo přijímat služby od obchodních partnerů, předcházet podvodům a zlepšovat své služby. Při používání osobních údajů, které slouží oprávněnému zájmu společnosti Booking.com nebo třetí strany, budeme vždy dbát na to, aby byla dotčená práva osob a ochrana jejich osobních údajů v rovnováze s právy a zájmy společnosti Booking.com nebo třetích stran.

Co se týká účelů zpracovávání údajů uvedených v bodě F a G, vychází společnost Booking.com (tam, kde je to relevantní) také z dodržování zákonných povinností (např. zákonné požadavky v souvislosti s orgány činnými v trestním řízením). V případě, že je tak vyžadováno platnými zákony, společnost Booking.com před zpracováním vašich osobních údajů, např. za účelem e-mailové marketingové komunikace nebo jinými účely, kde je ze zákona souhlas vyžadován, obdrží váš souhlas.

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování údajů uvedenému v bodech C až E a nemůžete najít způsob, jak přímo takové zpracování údajů zrušit (například v nastavení vašeho účtu), zašlete e-mail na adresu: dataprotectionoffice@booking.com.

Obchodní partneři z Kalifornie, další informace o svých konkrétních právech a o tom, jak tato práva uplatnit, naleznete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části věnované Kalifornii.

Sdílení údajů

 • Sdílení údajů s přidruženými společnostmi.Na podporu využívání služeb Booking.com mohou být vaše údaje (které mohou zahrnovat osobní údaje) sdíleny se členy korporátní skupiny Booking.com. Veškeré potřebné informace o korporátní skupině Booking.com se dozvíte na stránce O Booking.com.
 • Sdílení údajů se třetími stranamiÚdaje obchodních partnerů (které mohou zahrnovat osobní údaje) sdílíme se třetími stranami, jak to umožňuje zákon a jak je popsáno níže:
  • Poskytovatelé služeb (včetně dodavatelů). Osobní údaje sdílíme s vybranými poskytovateli služeb třetích stran za účelem poskytování našich produktů a služeb, prevence a odhalování podvodů, uchovávání údajů nebo další podpory našich obchodních procesů, aby třetí strany mohly vykonávat obchodní činnost naším jménem.
  • Poskytovatelé platebních služeb a další finanční instituce. Za účelem zpracování plateb mezi obchodním partnerem a společností Booking.com (nebo hostem a obchodním partnerem) jsou relevantní osobní údaje sdíleny s poskytovateli platebních služeb a jinými finančními institucemi.
  • V souladu s příslušnými zákony je provedena kontrola seznamu sankcí nebo management rizik.
  • Povinné zveřejňování informací. V případě, že je to vyžadováno zákonem, je to nezbytné pro vykonávání našich služeb nebo za účelem ochrany našich práv či práv našich dalších společností v rámci Booking Holdings Inc. či práv uživatelů, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit orgánům činným v trestném řízení, vyšetřovacím organizacím či dalším členům skupiny pro účely právního řízení.
 • Sdílení a zveřejňování souhrnných údajůÚdaje můžeme se třetími stranami sdílet v souhrnné podobě a/nebo takové podobě, která příjemci těchto údajů neumožňuje vaši identifikaci, například pro analýzu průmyslu a demografické profilování.

Sdílení údajů v rámci korporátní skupiny Booking Holdings Inc.

Společnost Booking.com je součástí korporátní skupiny Booking Holdings Inc. Další informace o skupině najdete na webové stránce Booking Holdings.

Společnost Booking.com může osobní údaje obchodních partnerů obdržet od jiných společností v rámci korporátní skupiny Booking Holdings Inc. nebo je s nimi může sdílet. K tomu dochází pro níže uvedené účely a za dodržení veškerých smluvních podmínek.

Příkladem takové spolupráce mezi společnostmi korporátní skupiny je úzká spolupráce společnosti Booking.com se společností Rentalcars.com při poskytování služeb pozemní dopravy svým zákazníkům, a to přímo nebo prostřednictvím obchodních partnerů.

Všechny společnosti v rámci skupiny Booking Holdings Inc. spolu mohou sdílet osobní údaje obchodního partnera, abychom zajistili ochranu všech uživatelů před podvodnými aktivitami na svých online platformách.

Účely sdílení údajů v rámci korporátní skupiny Booking Holdings Inc. jsou následující:

 • A. poskytování služeb včetně rezervačních služeb, správy účtů obchodních partnerů (včetně správy dodavatelů) a poskytování služeb podpory;

 • B. prevence, odhalování a vyšetřování podvodné a jiné protiprávní činnosti;

 • C. analytické účely a zlepšování produktu,

 • D. přizpůsobení online služeb nebo zasílání propagační materiály se souhlasem příjemce (nebo v souladu s platnými zákony);

 • E. zajištění dodržování podmínek a platných zákonů.

Společnost Booking.com při získávání a sdílení osobních údajů popsaných v bodech A až D vychází z oprávněného zájmu svého a společností, které jsou součástí korporátní skupiny Booking Holdings Inc. Je to za účelem poskytování služeb nebo získávání služeb od obchodních partnerů včetně zlepšování těchto služeb a prevence podvodů.

Při používání osobních údajů, které slouží oprávněnému zájmu společnosti Booking.com nebo třetí strany, bude společnost Booking.com vždy dbát na to, aby byla práva dotčených osob a zájem na ochranu jejich osobních údajů vždy v rovnováze s právy a zájmy společnosti Booking.com nebo třetích stran.

Co se týká účelů zpracovávání údajů uvedených v bodě E, vychází společnost Booking.com (tam, kde je to relevantní) také z dodržování zákonných povinností (např. ve věcech souvisejících s požadavky orgánů činných v trestním řízení).

Pokud si přejete vznést námitku proti zpracování údajů uvedenému v bodech A až D a nemůžete najít způsob, jak přímo takové zpracování údajů zrušit (například v nastavení vašeho účtu), zašlete e-mail na adresu: dataprotectionoffice@booking.com.

Sdílení údajů se společností Booking.com Transport Limited

Společnost Booking.com Transport Limited (dále jen „společnost BTL“), která obchoduje jako společnost Rentalcars.com, je soukromá společnost s ručením omezeným podléhající zákonům Spojeného království a sídlí na adrese 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Spojené království.

Společnost BTL je součástí korporátní skupiny Booking Holdings Inc. a služby pozemní přepravy nabízené na stránce a v aplikacích Booking.com jsou provozovány společností BTL pod značkou Booking.com.

Stránku pro registraci affiliate partnerů společnosti BTL a proces správy účtu provozuje společnost Booking.com B.V. Údaje shromážděné od obchodních partnerů společnosti BTL během procesu registrace a správy účtu, které mohou obsahovat osobní údaje, jsou sdíleny se společností BTL pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud jste obchodním partnerem společnosti BTL a máte otázky nebo pochybnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete uplatnit některá z práv, která máte na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, obraťte se na společnost BTL na adrese dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Mezinárodní přenos údajů

Přenos osobních údajů obchodních partnerů, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, může zahrnovat přenos těchto údajů do zahraničí. Mohou být přenášeny do zemí, jejichž zákony o ochraně osobních údajů nejsou tak komplexní jako zákony zemí, ve kterých jste údaje původně poskytli, včetně zemí Evropské unie. V takových případech budeme chránit vaše osobní údaje tak, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Je-li to vyžadováno evropskými zákony, zavedeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom se ujistili, že takový převod bude v souladu s evropským zákonem o ochraně osobních údajů. Zejména při převádění osobních údajů poskytovatelům služeb třetích stran stanovujeme a implementujeme s takovými poskytovateli vhodná smluvní, organizační a technická opatření.

Tato opatření lze provést zavedením standardních smluvních doložek, které byly schváleny Evropskou komisí, prověřením zemí, do kterých mohou být údaje převedeny, a uplatněním určitých technických a organizačních bezpečnostních opatření. O kopii těchto smluvních ujednání nás případně můžete požádat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Bezpečnost

Zavedli jsme postupy, které slouží k zamezení neautorizovaného přístupu k osobním údajům a jejich zneužití.

Abychom ochránili a zabezpečili informace včetně osobních údajů, používáme náležité obchodní systémy a procedury. Využíváme také bezpečnostní postupy a technická a fyzická omezení pro přístup k osobním údajům a jejich použití na našich serverech. Přístup k osobním údajům má pouze autorizovaný personál, který s údaji pracuje.

Uchovávání údajů

Osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud to bude nutné pro udržování obchodních vztahů s obchodním partnerem, pro poskytování služeb Booking.com obchodnímu partnerovi, pro dodržování platných zákonů (včetně těch týkajících se uchovávání dokumentů), pro řešení sporů nebo nároků s kteroukoli stranou a pro další účely, které jsou nezbytné pro naše podnikání.

Všechny osobní údaje, které si o obchodních partnerech uchováváme, podléhají tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů a našim interním předpisům o uchovávání dat. Pokud máte otázky o specifických obdobích uchovávání různých typů osobních údajů, které zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Vaše možnosti a práva

V závislosti na vašem sídle či subjektu Booking.com zpracovávajícím vaše osobní údaje můžete mít v souvislosti se zpracováním takových údajů různá práva, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Podle potřeby:

 • Můžete si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o vás máme.

 • Můžete nás informovat o případných změnách ve svých osobních údajích nebo nás můžete požádat, abychom opravili osobní údaje, které o vás uchováváme.

 • V určitých situacích nás můžete požádat o smazání, zablokování nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo můžete vznést námitku proti konkrétnímu způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme.

 • V určitých situacích nás můžete také požádat o zaslání osobních údajů, které jste nám poskytl/a, třetí straně.

Tam, kde vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte právo tento souhlas v souladu s platnými zákony kdykoli odvolat. Tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu, máte v souladu s platnými zákony rovněž právo kdykoliv vznést námitku.

Bez ohledu na sídlo vaše nebo subjektu Booking.com, se kterým máte uzavřenou smlouvu, spoléháme na to, že jako obchodní partneři zajistíte, že osobní údaje, které uchováváme, budou úplné, přesné a aktuální. O jakýchkoli změnách nebo nepřesnostech ve vašich osobních údajích nás vždy neprodleně informujte.

Pokud má vaše společnost uzavřené smlouvy s jiným subjektem než společnost Booking.com B.V. a chcete získat více informací o vztahu mezi tímto subjektem a společností Booking.com B.V., můžete se na nás kdykoli obrátit. Měli byste tak učinit také pokud chcete uplatnit svá práva ohledně svých osobních údajů zpracovaných v rámci takového obchodního vztahu.

Kontakt

Pokud máte otázky, požadavky nebo pochybnosti týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů nebo pokud si přejete uplatnit některá z práv, která máte na základě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu údajů na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Můžete se také obrátit na svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Otázky, žádosti a komentáře týkající se ochrany osobních údajů, které nám jsou oznámeny, řešíme podle našich interních podmínek a postupů založených na příslušných zákonech, nařízeních a pokynech o ochraně osobních údajů. Tyto podmínky a postupy pravidelně aktualizujeme a doplňujeme, aby odrážely zpětnou vazbu od obchodních partnerů.

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Stejně jako se neustále mění a vyvíjí naše podnikání, i znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se může měnit. Pokud budeme mít v plánu podniknout závažné změny nebo změny, které se vás dotýkají, vždy vás předem kontaktujeme. Může se například jednat o změnu, kdy začneme vaše osobní údaje zpracovávat způsobem, který výše není uvedený.

Jan 11, 2023