Декларация за поверителност за Бизнес партньори

В настоящата Декларация за поверителност се обяснява как групата от компании на Booking.com обработва лични данни, свързани с физически лица, служители, собственици или представители, които действат от името на наши (съществуващи, предишни и потенциални) Бизнес партньори.

В този документ компаниите в групата на Booking.com може да бъдат наричани „ние“, „нас“, „наш“ или Booking.com. Физическите лица, служителите, собствениците или представителите, които действат от името на наши Бизнес партньори, може да бъдат наричани „вие“, „вас“, „ваш“ или „Бизнес партньори“.

В контекста на настоящата Декларация за поверителност терминът „Бизнес партньор“ може да се отнася за:

Моля, имайте предвид, че за компаниите, които използват услугите на Booking.com for Business, за да улесняват резервациите на пътувания за служителите си, вместо това ще се прилага Декларацията ни за поверителност и бисквитки за клиенти.

Настоящата Декларация за поверителност се отнася за всяка компания в групата на Booking.com, която носи отговорност за обработването на лични данни, свързани с Бизнес партньор. В зависимост от естеството на бизнес взаимоотношения за обработването на тези лични данни може да са отговорни различни компании от групата на Booking.com.

Например Booking.com B.V., със седалище в Амстердам, Нидерландия, носи отговорност за обработването на данни от Доставчици на пътуване. Настоящата Декларация за поверителност се отнася и за Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, със седалище в Сао Пауло, Бразилия, при обработване на лични данни на партньори от места за настаняване на територията на Бразилия.

За да разберете дали и до каква степен други дружества от групата на Booking.com носят отговорност са обработването на личните ви данни, моля, прочетете информацията по-долу. Информацията е предоставена и в споразумението ви с Booking.com, както и на нашите онлайн платформи (като например страници за регистрация или платформи за управление на обезпечаването). Също така можете да се свържете с нас на адрес dataprotectionoffice@booking.com.

За повече информация за това как Booking.com използва бисквитки в съответните уебсайтове и приложения на Бизнес партньори разгледайте нашата Декларация за бисквитки.

Термините, които ползваме в тази Декларация за поверителност

„Пътуване“ означава туристическите продукти и услуги, които могат да бъдат поръчани, получени, закупени, платени, наети, предоставени, резервирани, комбинирани или консумирани от крайните потребители и предлагани от Доставчика на пътуване.

„Доставчик на пътуване“ означава доставчикът на място за настаняване (напр. хотел, мотел, апартамент, пансион със закуска, наемодател, най-често наричан „партньор от място за настаняване“), атракциите (напр. (тематични) паркове, музеи, туристически обиколки), доставчикът на транспорт (напр. компании за коли под наем, круизи, влакове, таксиметрови услуги, летищни трансфери, други трансфери, автобусни обиколки), туроператорите, туристическите застрахователи и всякакви други туристически продукти или услуги, които се предлагат на платформите ни при Резервация на пътуване.

„Услуга при пътуване“ означава онлайн покупката, поръчката, (обработеното) плащане или услугата за резервация, предлагани или обработвани от Booking.com в съответствие с различните продукти и услуги, предлагани периодично от Доставчиците на пътуване в платформата.

„Резервация на пътуване“ означава поръчката, покупката, плащането или резервирането на Пътуване.

Събиране на данни

Личните данни, които Booking.com събира във връзка с Бизнес партньори, зависят от контекста на бизнес взаимоотношенията и взаимодействието им с Booking.com, направените от даден Бизнес партньор избори и използваните продукти, услуги и функции.

Моля, имайте предвид, че данните в секциите по-долу се считат за „лични данни“ само когато са свързани с физическо лице (отделен човек). Те не се считат за „лични данни“, когато са свързани с юридическо лице.

Ако сте Бизнес партньор от Калифорния, САЩ, освен информацията тук имате и допълнителни права, посочени в приложимата за Калифорния секция от нашата Декларация за поверителност.

Събираните от Booking.com лични данни за Бизнес партньорите могат да включват следните:

Лични данни, които ни предоставяте

Информация, която събираме автоматично

В зависимост от бизнес взаимоотношенията Booking.com може да събира информация и автоматично – част от е нея е възможно да представлява лични данни. Данни се събират, когато Бизнес партньор използва онлайн услуги, като например формуляр за регистрация, потребителски профил (за Екстранет или за Центъра за партньори), платформа за управление на доставчици или приложение на Booking.com, като например Pulse.

Събираните данни може да включват:

Лични данни, които ни предоставяте за други лица

Като споделяте личните данни на други лица с бизнес цели (например на членовете на вашия персонал), вие потвърждавате, че тези лица са информирани за използването на личните им данни от Booking.com в съответствие с тази Декларация за поверителност. Също така потвърждавате, че сте получили всички необходими съгласия, които се изискват от приложимите за вас закони и разпоредби.

Друга информация, която получаваме от други източници

Цели на обработката

Booking.com използва описаната по-горе информация за Бизнес партньори, част от която може да представлява лични данни, доколкото е приложимо, за следните цели:

А. Регистриране и администриране

Booking.com използва данните за профила, данните за връзка и финансовата информация, за да управлява бизнес взаимоотношенията с Бизнес партньора. Целите включват регистрация и потвърждаване.

Определена информация, включително името и адресът на Бизнес партньора, може да се използва за други цели в съответствие със споразумението, сключено между Бизнес партньора и Booking.com. Пример за това е използването на данните за връзка с партньор от място за настаняване с цел активиране на резервациите на пътуване за мястото за настаняване чрез уебсайт на трета страна.

Б. Обслужване на клиенти

Booking.com използва предоставената от Бизнес партньори информация (която може да включва лични данни) за предоставяне на услуги за поддръжка – например за отговаряне на заявки, въпроси и притеснения на Бизнес партньори или клиенти.

В. Други дейности, включително маркетинг

Ако потенциален Бизнес партньор не в завършил онлайн регистрацията, Booking.com може да изпрати напомняне за завършване на процеса на регистрация. Смятаме, че тази допълнителна услуга е полезна за нашите (бъдещи) Бизнес партньори, тъй като им дава възможност да завършат регистрацията, без да се налага да попълват отново всички данни.

Booking.com може да покани Бизнес партньор да посети и да бъде домакин на събитие, което смятаме, че може да е подходящо или да представлява интерес за него. Може да използваме лични данни, за да предлагаме и хостваме онлайн форуми, които дават възможност на Бизнес партньори да намират отговори на често задавани въпроси за предлагането и ползването на продукти и услуги на Booking.com.

Доколкото е приложимо за бизнес взаимоотношенията, Booking.com използва лични данни за комуникация, включително за да предоставя информация за системни или продуктови актуализации, да изпраща бюлетина на Booking.com, да кани Бизнес партньори да участват в програми за препоръки или конкурси (като Booking Hero), както и за други маркетингови съобщения. Когато използваме лични данни за изпращане на директни маркетингови съобщения в електронна форма, ще предлагаме подходящи опции за отказване.

Г. Инструменти за съобщения

Booking.com може да предлага на определени Бизнес партньори различни средства за комуникация с техните (бъдещи или съществуващи) гости преди или след резервиране.

Бизнес партньорите могат също така да се свързват с Booking.com с цел препращане на информация за резервациите или въпроси към гостите или за комуникация с гостите посредством алтернативни имейли, които винаги включват Booking.com като получател.

Booking.com може да осъществява достъп до съобщенията между Бизнес партньорите и гостите. Също така използваме автоматизирани системи, за да преглеждаме, сканираме и анализираме съобщенията със следните цели:

Съобщенията, изпратени или получени посредством комуникационните инструменти на Booking.com, ще бъдат получени и съхранени от Booking.com.

Д. Анализи, подобрения и проучвания:

Booking.com използва предоставената ни информация, която може да включва лични данни, за аналитични цели. Това е част от стремежа ни да подобрим продуктите и услугите на Booking.com и удовлетворението на потребителите.

Тези данни могат да се използват и за провеждане на тестове, отстраняване на неизправности и подобряване на функционалността и качеството на онлайн услугите на Booking.com. Също така периодично каним Бизнес партньори да участват в изследвания и да провеждат други пазарни проучвания.

Определени Бизнес партньори може да бъдат поканени да се присъединят към специализирана онлайн платформа за взаимодействие с Booking.com и/или да обменят опит с други Бизнес партньори.

Моля, разглеждайте предоставената от Booking.com информация, когато получите покана да участвате в изследване, пазарно проучване или да се присъедините към онлайн платформа, за да разберете как личните ви данни може да бъдат обработвани по различен начин от посочения в тази Декларация за поверителност.

Е. Сигурност, откриване и предотвратяване на измами

Обработваме предоставената ни информация, която може да включва лични данни, за да разследваме, предотвратяваме и откриваме измами и други незаконни дейности. Това може да бъдат лични данни, които Бизнес партньор е предоставил на Booking.com, например с цел удостоверяване като част от процеса на регистриране, автоматично събирани лични данни или лични данни, получени от източници трети страни (включително от гости).

Когато е необходимо, Booking.com може да използва лични данни и за улесняване на разследванията и правоприлагането от компетентните органи. За тези цели личните данни може да бъдат споделени с правоприлагащите органи.

Booking.com може да използва лични данни и за оценка на риска и цели, свързани със сигурността, включително удостоверяване на потребители. За управление на риска, свързан с трети страни, използваме доставчици на услуги трети страни. Тези доставчици ни помагат да оценяваме рисковия профил на нашите Бизнес партньори. Те може да ни предоставят отчети за комплексна проверка на трети страни, които, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, може да включват информация за наказателни присъди и престъпления на собственици или Бизнес партньори.

Ж. Юридически цели и съответствие

В определени случаи Booking.com трябва да използва предоставената информация (която може да включва лични данни) за обработване и разрешаване на правни спорове или за регулаторни разследвания, управление на риска и съответствие. Възможно е също да използваме информацията за прилагане на нашите споразумения с Бизнес партньори или за разрешаване на жалба или иск, свързани с гост, според основателните очаквания и в съответствие с вътрешните политики и процедури.

Освен това може да се наложи да споделим информация за Бизнес партньори (включително лични данни), когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо, за да отговорим на искания от компетентните органи. Това включва данъчни власти, съдилища и други правителствени, обществени или общински органи (напр. във връзка със закони за краткосрочно наемане).

Ако използваме автоматизирани средства за обработване на лични данни, които имат правни последствия или се отразяват значително на вас или други физически лица, ще прилагаме подходящи мерки за защита на вашите права и свободи и тези на другите лица. Това включва правото да получавате човешка намеса.

Правни основания

Доколкото е приложимо за цели А и Б, Booking.com разчита на правното основание, че обработването на личните данни е необходимо за изпълнението на споразумението между Бизнес партньора и Booking.com. Ако изискваната информация не е предоставена, Booking.com не може да регистрира Доставчик на пътуване или да работи по друг начин с Бизнес партньор, нито можем да предоставяме обслужване на клиенти.

Предвид цели от В до Ж, Booking.com се уповава на своя легитимен интерес да предоставя услугите си или да получава услуги от Бизнес партньори, да предотвратява измами и да подобрява услугите си. Когато използваме лични данни за обслужване на законния интерес на Booking.com или на трета страна, винаги ще балансираме правата на засегнатото лице и защитата на информацията му и правата и интересите на Booking.com и/или тези на третата страна.

За цели Е и Ж , Booking.com се основава, където е приложимо, на спазване на правните задължения (като законови молби за правоприлагане). Накрая, там, където е необходимо според приложимото законодателство, Booking.com ще получи съгласието ви преди обработването на личните данни, включително за маркетингови цели или когато се изисква от закона.

Ако искате да възразите срещу обработването, изложено в цели В до Д, и не можете да откриете механизъм за директно отказване (например в настройките на профила ви), моля, свържете се с dataprotectionoffice@booking.com.

Ако сте Бизнес партньор в Калифорния, разгледайте съответната секция от нашата Декларация за поверителност за повече информация относно конкретните права, които имате, и начина, по който да ги упражните.

Споделяне на данни

Споделяне на данни в корпоративната група на Booking Holdings Inc.

Booking.com е част от корпоративната група на Booking Holdings Inc. За повече информация относно групата посетете уебсайта на Booking Holdings.

Booking.com може да получи лични данни за Бизнес партньори от други компании от корпоративната група на Booking Holdings Inc. Възможно е също да споделим лични данни на Бизнес партньори с тези компании. Това се прави за описаните по-долу цели, като се спазват всички договорени условия.

Като пример за такова вътрешногрупово сътрудничество – Booking.com работи в тясно сътрудничество с Rentalcars.com, за да предлага услуги за наземен транспорт на своите клиенти, пряко или чрез Бизнес партньори.

Може да се наложи всички дружества от групата на Booking Holdings Inc. да обменят лични данни на Бизнес партньори, за да гарантираме, че защитаваме всички потребители от измамни дейности на своите онлайн платформи.

Целите на споделянето на данни в групата компании на Booking Holdings Inc. са следните:

Booking.com се основава на своя легитимен интерес, както и този на компаниите от групата на Booking Holdings Inc., при получаване и споделяне на лични данни, както е описано в точки А – Г, за да предоставя своите услуги или да получава услуги от Бизнес партньори, включително за предотвратяване на измами и за подобряване на услугите.

Когато използва лични данни за обслужване на легитимния интерес на Booking.com или на трета страна, Booking.com винаги ще балансира правата и интересите на засегнатото лице и защитата на личните му данни и правата и интересите на Booking.com или тези на третата страна.

За цел Д, Booking.com също така се основава, където е приложимо, на спазване на правните задължения (например във връзка със законови молби за правоприлагане).

Ако искате да възразите срещу обработването, изложено в цели А до Д, и не можете да откриете механизъм за директно отказване (например в настройките на профила ви), моля, свържете се с dataprotectionoffice@booking.com.

Споделяне на данни с Booking.com Transport Limited

Компанията Booking.com Transport Limited (BTL), която извършва търговска дейност като Rentalcars.com, е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Обединеното кралство, и с офис на адрес 6 Goods Yard Street, Манчестър, M3 3BG, Обединеното кралство.

BTL е част от корпоративна група на Booking Holdings Inc. и предлаганите чрез уебсайтовете и приложенията на Booking.com услуги за наземен транспорт се извършват от BTL под марката на Booking.com.

Booking.com B.V. управлява страницата на BTL за регистрация на дистрибуционни партньори и процеса на управление на профилите. Информацията, събирана от Бизнес партньори на BTL по време на процеса на регистрация и управление на профила, която може да включва лични данни, се споделя с BTL за посочените в настоящата Декларация за поверителност цели.

Ако сте Бизнес партньор на BTL и имате въпроси или притеснения относно обработването на личните ви данни или искате да упражните правата, които имате съгласно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с BTL на адрес dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Международни прехвърляния на данни

Прехвърлянето на лични данни на Бизнес партньори, както е описано в тази Декларация за поверителност, може да включва прехвърлянето им в чужбина. Това може да са държави, чиито закони за защита на данните не са толкова изчерпателни, колкото тези на държавите, в които първоначално сте предоставили информацията (включително такива в рамките на Европейския съюз). В такива случаи ние ще защитим вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.

Когато се изисква от европейското законодателство, ще приложим необходимите предпазни мерки, за да гарантираме, че прехвърлянето им спазва европейските закони за поверителност. По-специално, когато личните данни се прехвърлят на трети страни, които са доставчици на услуги, ние установяваме и прилагаме подходящи договорни, организационни и технически мерки с такива доставчици.

Мерките могат да бъдат установени чрез прилагането на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, като се проверяват държавите, в които може да бъдат прехвърлени данните, и се налагат конкретни технически и организационни мерки за сигурност. Където е приложимо, можете да ни помолите да видите копие от тези договорни споразумения, като използвате данните за контакт по-долу.

Сигурност

Спазваме процедури, за да предотвратим неупълномощен достъп до и злоупотреба с лични данни.

Използваме подходящи бизнес системи и процедури, за да защитим информацията, включително личните данни. Ние също така използваме процедури по осигуряване сигурността и технически и физически забрани за достъп и употреба на лични данни на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до лични данни, за целите на тяхната работа.

Запазване на данни

Ще съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за управление на бизнес отношенията ни с Бизнес партньори, за предоставяне на услугите на Booking.com на Бизнес партньори, за спазване на приложимите закони (включително тези, които се отнасят до съхраняване на документи), за разрешаване на спорове или искове с различни страни и по друг начин, който да ни позволи да осъществяваме своята дейност.

Всички лични данни, които запазваме за вас като Бизнес партньор, са предмет на Декларацията за поверителност и вътрешните ни насоки за запазване. Ако имате въпроси относно конкретните периоди за съхранение за различните типове лични данни, които обработваме, се свържете с нас чрез данните за връзка по-долу.

Вашите опции и права

В зависимост от това къде се намирате или кое юридическо лице на Booking.com обработва личните ви данни, за обработването на тези данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност може да са приложими различни права. Доколкото е приложимо:

Когато използваме личните ви данни след ваше съгласие, вие сте упълномощени да се откажете от това съгласие по всяко време съгласно приложимите закони. Когато обработваме личните ви данни въз основа на легитимен или обществен интерес, вие също така имате правото да възразите по всяко време, при условие че са спазени приложимите закони.

Независимо от местоположението ви или юридическото лице на Booking.com, с което сте сключили договор, разчитаме Бизнес партньорите ни да гарантират, че личните данни, които съхраняваме, са пълни, точни и актуални. Моля, винаги ни уведомявайте своевременно за всички промени или неточности в личните ви данни.

Ако вашият бизнес има споразумение с юридическо лице, различно от Booking.com B.V., и искате допълнителна информация относно взаимоотношенията между това юридическо лице и Booking.com B.V., можете да се свържете с нас по всяко време. Трябва да направите това и в случай че искате да упражните правата си във връзка с личните данни, обработвани за вас като част от тези бизнес взаимоотношения.

Връзка с нас

Ако имате въпроси или притеснения относно начина, по който обработваме личните ви данни, или искате да упражните някое от правата, които имате съгласно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с изпълнителния ни директор за защита на данните на адрес dataprotectionoffice@booking.com. Можете също така да се обърнете към своя местен орган за защита на данните.

Отговаряме на конкретните въпроси, искания и притеснения относно поверителността, за които получаваме сигнали, посредством вътрешните политики и процедури, въз основа на приложимите закони, разпоредби и указания за поверителност. Редовно преразглеждаме и подобряваме тези политики и процедури, като вземаме предвид и отзивите от Бизнес партньори.

Промени по настоящата Декларация за поверителност

Точно както бизнесът ни непрекъснато се променя, настоящата Декларация за поверителност също се променя периодично. Ако планираме да извършим съществени промени или такива, които ще окажат влияние върху вас, винаги ще се свържем с вас преди това. Пример за такава промяна е, ако планираме да започнем да обработваме личните ви данни за цели, които не са описани по-горе.

 

11 ян. 2023 г.