Booking.com Extranet
Extranet

Zalogowanie się jest równoznaczne z akceptacją naszych Warunków korzystania oraz Polityki prywatności i Oświadczenia dotyczącego plików cookies.

Chronimy Twoje bezpieczeństwo

Nigdy nie ujawniaj swoich danych logowania.
Ponieważ masz dostęp do poufnych danych osobowych gości, nigdy nie ujawniaj swojej nazwy użytkownika i hasła.
Bądź ostrożny.
Bez względu na to, czy logujesz się, korzystając z przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer czy jakiejkolwiek innej, zawsze upewnij się, że adres URL zaczyna się od https://.
Podejmij dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Każda przeglądarka ma dodatkowe sposoby powiadamiania o tym, że strona jest zabezpieczona. W jednej będzie to na przykład zielone wypełnienie paska adresu, a w innej symbol kłódki.

Ponieważ masz dostęp do poufnych danych osobowych gości, nigdy nie ujawniaj swojej nazwy użytkownika i hasła. Booking.com nigdy nie prosi o podanie danych do logowania do systemu.

Prawa autorskie @ 1996–2022 Booking.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.