Extranet

Sa pag-log in, tinatanggap mo ang aming Terms of Use, at Privacy at Cookie Statement.

Nais naming pangalagaan ang iyong seguridad

Panatilihing confidential ang iyong login details.
Dahil may access ka sa mga sensitibong impormasyon ng bisita, mahalagang panatilihin mong confidential ang iyong username at password.
I-access ang aming site nang ligtas.
Anuman ang ginagamit mong browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, o iba pang browser, dapat na ganito ang URL mo: https://admin.booking.com.
Gawin ang mga dagdag na safety precaution.
Depende sa iyong browser, may mga extra security notification na maari mong mapansin - magiging berde ang iyong address bar o makikita mo ang isang kandado.