Extranet

Prihlásením súhlasíte s našimi Všeobecnými podmienkami a s Vyhlásením o ochrane súkromia a o používaní cookies.

Zabezpečenie vašich údajov je pre nás dôležité

Zachovajte svoje prístupové údaje v tajnosti.
Vzhľadom na to, že máte prístup k citlivým osobným údajom klientov, žiadame vás, aby ste svoje prístupové údaje uchovávali v tajnosti.
Vstupujte na našu stránku bezpečne.
Bez ohľadu na to, či používate Chrome, Firefox, Internet Explorer alebo akýkoľvek iný prehliadač, uistite sa prosím, že vaša URL adresa vždy začína nasledujúcim formátom: https://admin.booking.com.
Urobte všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie.
V závislosti od prehliadača, ktorý používate si môžete všimnúť ďalšie upozornenia o zabezpečení. Panel s adresou sa môže zobraziť na zeleno alebo sa zobrazí ikona so zámkou.