Extranet

Zabezpečenie Vašich údajov je pre nás dôležité

Zachovajte Vaše prístupové údaje v tajnosti.
Vzhľadom na to, že máte prístup k citlivým osobným údajom klientov, žiadame Vás, aby ste zachovali Vaše prístupové údaje v tajnosti.
Vstupujte na našu stránku bezpečne.
Bez ohľadu na to, či používate Chrome, Firefox, Internet Explorer alebo akýkoľvek iný prehliadač, uistite sa prosím, že Vaša URL adresa vždy začína nasledujúcim formátom: https://admin.booking.com.
Urobte všetky nevyhnutné kroky na zabezpečenie.
V závislosti od prehliadača, ktorý používate si môžete všimnúť ďalšie upozornenia o zabezpečení. Panel s adresou sa môže zobraziť na zeleno alebo sa zobrazí ikona so zámkou.