Extranet

Si inicies sessió, acceptes les Condicions d'ús i la Política de privacitat i cookies.

Volem protegir la teva seguretat

No comparteixis mai les teves dades.
Com que tens accés a dades sensibles de clients, et demanem que no comparteixis mai el teu nom d'usuari ni la contrasenya.
Accedeix al nostre web d'una forma segura.
Tant si fas servir Chrome, Firefox, Internet Explorer o qualsevol altre navegador, la teva URL ha de ser sempre https://admin.booking.com.
Fixa't en altres mesures de seguretat.
Segons el teu navegador, hi ha altres mesures de seguretat en què et pots fixar. Per exemple, que la barra del navegador sigui de color verd o que hi hagi un cadenat.